Søg
Close this search box.

Undgå at få besøg af brandvæsenet sankthansaften

22. juni 2022

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet. Følg Danske Beredskabers og Beredskabsstyrelsens gode råd, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen.Brandvæsenet rykker ud til flere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du kan reducere risikoen for, at bål bliver til brand ved at overholde de anbefalede sikkerhedsafstande og følge fem gode råd om brandsikkerhed.

– Forsigtighed er et nøgleord, når det kommer til sankthansbål. Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser, og vær opmærksom på vind- og vejrforholdene. Det er desuden vigtigt, at du aldrig bruger brandfarlige væsker som f.eks. tændvæske eller benzin til optænding af bålet, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Fakta

Brandvæsenet rykker ud til flere end dobbelt så mange 1-1-2-udkald sankthansaften end på en normal aften.

I gennemsnit rykkede brandvæsenet ud til 74 udkald i løbet af sankthansaften set over de seneste fem år (2017-2021). Heraf flest til naturbrande.

Vejr og vind har dog stor indflydelse på antallet i de enkelte år. I rekordåret 2016 var der fx 158 udkald. Vejret den aften var lunt men til tider med kraftige vindstød, torden og lynnedslag flere steder.

På en gennemsnitsaften i samme periode rykkede brandvæsenet i gennemsnit ud til knap 32 udkald.  

En aften er her defineret som tidsrummet fra kl. 18.00 til næste morgen kl. 06.00.

 Fem gode råd til sankthans:

Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet.

Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket – hæld gerne vand på.
Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden.
Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet.
Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.

Hold sikker afstand

Når du afbrænder sankthansbål, gælder en række afstandsanbefalinger. Bålet skal placeres:

30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vind.
60 meter fra letantændelige markafgrøder.
200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lignende) nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.  

– Hvis der blæser en hård vind eller mere, er det forbudt at tænde bål. I særligt tørre perioder kan der ligeledes indføres afbrændingsforbud. Man bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i sit lokalområde, før man tænder bål, forklarer Kenny Christensen, forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber.

Du kan tjekke Brandfare.dk for at se, om der er indført afbrændingsforbud i din kommune.

Brug kun tørt og rent træ

Hovedbestanddelen af sankthansbålet bør altid bestå af tørt, rent træ. Kraftige grene suppleret med kvas og tyndere grene er et rigtig godt fundament for at få et flot og stabilt sankthansbål.

Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i sit bål.

Brandfare.dk

Hvis du gerne vil anvende åben ild i haven eller i naturen, så tjek altid brandfareindekset på Brandfare.dk og se, om der er forhøjet brandfare eller udstedt afbrændingsforbud. Forholdene kan variere fra dag til dag, så du bør altid tjekke, hvad der gælder der, hvor du er. Se de andre gode råd om at undgå brand i naturen på Brandfare.dk.

Hvis uheldet er ude

Bliver bål til brand, så få folk på sikker afstand. Ring efter brandvæsenet på 1-1-2. Orientér dig om, hvor I befinder jer, inden du ringer. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Søg information hos din kommune

Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.

Sankthansbål må kun afbrændes den 23. juni. På alle andre tidspunkter af året betragtes det som afbrænding af haveaffald, hvor der normalt gælder andre regler og begrænsninger. Tjek hos din kommune for nærmere oplysninger. Reglerne, der beskriver brug af åben ild, er beskrevet i afbrændingsbekendtgørelsen.

 

Find dit lokale redningsberedskab (brandvæsen).

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken