• Nordsjællands Brandvæsen skal opløses

  22. januar 2016
  Helsingørs udmeldelse kræver praktiske løsninger, der også tager højde for fremtidigt samarbejde.

  Af Erik Weinreich

  Selskabet Nordsjællands Brandvæsen skal opløses, for at Helsingør kan melde sig ud. Derefter kan der så dannes et nyt § 60 selskab til at videreføre brandvæsnet for de fire tilbageblevne kommuner.

  Det er umiddelbart den letteste løsning, mener juristerne, idet den passus i vedtægterne, der omhandler udmeldelse af fællesskabet, kun gælder for 2020 og fremefter.

  Måske fælles brandstation

  I det hele taget giver Helsingørs enegang en lang række udfordringer, fortæller beredskabsdirektør Lars Rosenwanger, og her tænker han ikke kun på det beredskabsfaglige.

  Han finder det naturligt, at Helsingør overtager lejemålet på de brandstationer, der ligger i kommunen, men forholdene omkring brandstationen i Espergærde bør overvejes. Den blev bygget i fællesskab af Fredensborg og Helsingør kommuner, lige som slukningsområdet ligger i begge kommuner.

  Her er man nødt til at finde en praktisk løsning.

  Hvad med brandskolen?

  Det samme gælder Nordsjællands Brandskole, der også ligger i Helsingør Kommune. Her kunne det give god mening at lave et fælles selskab til at drive den videre, mener Lars Rosenwanger.

  Det ville også passe fint sammen med, at man allerede fra start skal indtænke, at Nordsjællands Brandvæsen og det kommende Helsingør Brandvæsen skal have et dagligt samarbejde fremover.

  Helsingør har ingen medarbejdere

  I dag er alle medarbejdere ansat i Nordsjællands Brandvæsen, og Lars Rosenwanger er meget enig i, at først og fremmest deltidsbrandfolkene følger med og bliver på de stationer, der er knyttet til.

  Lidt anderledes er det med de ledende medarbejdere.

  Helsingørs udtræden vil betyde, at Nordsjællands Brandvæsen vil have medarbejdere i overskud, mens Helsingør vil mangle.

  Endnu ved man ikke, hvad Helsingør ønsker, men også her er Lars Rosenwanger indstillet på en fornuftig løsning og vil ikke holde på dem, der ønsker at flytte. Blot gælder det af hensyn til medarbejderne om at finde løsninger hurtigst muligt, siger han.

  Ingen ændringer her og nu

  Det vigtigste at presse på for, og som alle er interesserede i, er en hurtig løsning. Han forventer, at processen for alvor kan begynde, når Helsingørs kommende beredskabschef tiltræder – formentlig 1. april.

  Indtil Helsingør Kommune er klar til at overtage, formodentlig en gang til sommer, så kører alt videre som hidtil, med Nordsjællands Brandvæsen og dermed Lars Rosenwanger som ansvarlig for det samlede beredskab.

  Helsingør skal spare

  I mellemtiden kan økonomerne begynde at se på budgetterne, idet Nordsjællands Brandvæsen hidtil har stået til en besparelse på 6,3 mio. kr., hvoraf Helsingør hæftede for 1,7 mio. kr., svarende til 27 %

  Der skal også udarbejdes risikobaseret dimensionering for de to nye beredskaber, hvilket kan blive vanskeligt for Helsingør, som i dag ikke har en beredskabsfaglig organisation.