• Opløsning af samarbejde tager mindst et halvt år

  21. januar 2016
  Helsingør bryder med Nordsjællands Brandvæsen. Revisionsfirma skal hjælpe med fordeling af materiel og medarbejdere.

  Af Erik Weinreich

  Den første opløsning nogensinde af et kommunalt fællesskab om brandvæsen er på vej, efter at kommunalbestyrelsen i Helsingør den 30. november vurderede, at kommunens borgere vil få et både bedre og billigere beredskab ved at træde ud af Nordsjællands Brandvæsen og etablere eget brandvæsen.

  Den slags tager tid, og den foreløbige tidsplan for opløsning af samarbejdet siger et halvt år, fortæller Louise Amkær, der er jurist i Helsingør Kommune.

  Regler for deling

  Heldigvis er der i vedtægterne for Nordsjællands Brandvæsen en passus om, hvordan en kommunen kan melde sig ud af § 60 selskabet, men meget i bodelingen er op til konkret vurdering.

  Bygningerne vil næppe volde de store problemer, for de ejes af de respektive kommuner og udlejes til det fælles brandvæsen, men alt materiel skal vurderes og fordeles. Det arbejde er overladt til revisionsfirmaet BDO.

  Dernæst kommer den menneskelige udfordring med deling/fordeling af medarbejderne. Det vil ske i forhold til virksomhedsoverdragelsesloven, hvor den afgivende myndighed – dvs. Nordsjællands Brandvæsen – er ansvarlig for at orientere medarbejderne. Forinden skal styregruppen, der består af kommunaldirektører for de fem ejerkommuner opstille principper for, delingen skal foregå.

  Samarbejde i 12 år

  Nordsjællands Brandvæsen blev etableret i 2004 som et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner. For et år siden fusionerede det med Allerød Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.

  Det forventes ikke, at en opsplitning af det fælles brandvæsen vil få betydning for det praktiske samarbejde på tværs af kommunegrænser om bl.a. slukningsområder, men både Helsingør og de fire andre kommuner skal i gang med nye risikobaserede dimensioneringer.

  Tikøb

  Helsingørs beslutning om at udtræde af fællesskabet skyldes bl.a. et forslag om at lukke brandstationen i Tikøb. Helsingør er imod en lukning, mens forslaget bakkes op af de fire andre kommuner.