• Beredskaber erfaringsudveksler under Folkemødet

  15. juni 2019
  Det kræver mange ressourcer at brandsikre så stort et arrangement som Folkemødet. De sidste to år har Bornholms Brandvæsen hentet forstærkning fra Midtjysk Brand & Redning for at kunne følge med – og det har vist sig at være givtigt på flere områder.

  Radiomeldingerne tikker løbende ind, mens indsatslederne Henrik Madsen og Anders Dahl Jensen sidder i mobilkontoret på behandlerpladsen bag Nordlandshallen i Allinge. Der er konstant ny information at forholde sig til, også selv om de begge to forsikrer om, at der ikke er problemer.

  Og der har da heller ikke været mange udkald for hverken Henrik Madsen eller Anders Dahl Jensen i løbet af de første to dage på Folkemødet. Blot et par blinde alarmer er det blevet til. Til gengæld fylder arbejdet med at gå brandsyn på midlertidige overnatningssteder og sikre, at boder og telte på pladsen overholder alt fra evakueringsplaner til afstandskrav.

  Folkemødet er et af landets allerstørste events med flere end 100.000 besøgende i løbet af fire dage. Det omfangsrige event, der bliver holdt i den lille bornholmske by Allinge, er en udfordrende størrelse at skulle forholde sig til som brandmyndighed, fortæller Henrik Madsen, der er indsatsleder i Bornholms Brandvæsen.

  ”Her er rigtig mange mennesker samlet på meget lidt plads, og det giver naturligt nogle udfordringer i forhold til brandsikkerheden. Hele året rundt arbejder vi tæt sammen med folkemødesekretariatet om at finde nogle løsninger, som vi kan stå inde for, og som de kan bruge i arbejdet med at skabe de bedste rammer for et godt event.”

  Den helt rette forstærkning

  For Bornholms Brandvæsen er der naturligt mange opgaver i selve Allinge både før, under og efter Folkemødet. Men i takt med, at Folkemødet er vokset, kræver resten af øen også beredskabets bevågenhed på en anden måde end tidligere.

  Nogle år har Bornholms Brandvæsen måttet nedprioritere opgaver som at gå brandsyn på midlertidige overnatningssteder rundt på øen, som var etableret i forbindelse med Folkemødet. Men de sidste to år har en forstærkning fra Midtjysk Brand & Redning betydet, at opgaverne igen kunne løses.

  Både sidste år og i år har indsatsleder Anders Dahl Jensen taget turen fra Viborg til Bornholm for at give en hånd med under Folkemødet. Han er oprindeligt bornholmer og har arbejdet i Bornholms Brandvæsen, men flyttede fra øen i 2008 for at arbejde i det tidligere Randers Brandvæsen og senest i Midtjysk Brand & Redning.

  ”Henrik (Madsen, red.) spurgte mig, om jeg kunne have lyst til at bruge en uge som indsatsleder på Bornholm. Det var jeg ikke sen til at sige ja til, og sammen med min nuværende arbejdsplads fandt vi en løsning, hvor jeg kunne afspadsere fra mit almindelige job i Midtjysk Brand & Redning og blive midlertidigt ansat hos Bornholms Brandvæsen i folkemødeugen,” siger Anders Dahl Jensen.

  Erfaringsudveksling er en god sidegevinst

  Ind i mellem de mange opgaver under Folkemødet får Henrik Madsen og Anders Dahl Jensen også lejlighed til at tage en snak. Om gamle dage i Bornholms Brandvæsen og om nye måder at gøre tingene på.

  ”Selv om jeg har en forhistorie i Bornholms Brandvæsen, har jeg jo været væk længe nok til at kigge på det hele med friske øjne. Det er både rart at blive bekræftet i, at nogle af de ting, vi gør derhjemme, også er sådan, man gør andre steder. Og så er der de situationer, hvor vi ser forskelligt på tingene – det giver anledning til en god snak om, hvordan man løser opgaven bedst. Det tror jeg er rigtig godt, og det er noget, jeg kan tage med mig hjem og bruge i mit almindelige arbejde også,” siger Anders Dahl Jensen.

  Henrik Madsen er enig.

  ”Det har været en kæmpestor hjælp at få Anders (Dahl Jensen, red.) med på holdet. Han har et stort lokalkendskab til Bornholm, samtidig med at han ser det hele lidt udefra. Det gør, at han ofte får stillet de der irriterende, men nødvendige, spørgsmål til, hvorfor vi gør tingene på en bestemt måde,” siger han.