Søg
Close this search box.

Manglen på deltidsbrandmænd blev vendt og drejet under debat på Folkemødet

15. juni 2019

Hvordan får vi flere til at melde sig som deltidsbrandmænd og frivillige i Danmark? Det var det helt store spørgsmål, da Danske Beredskaber og Beredskabsforbundet inviterede til debat på hjemmeværnsfartøjet Hjortø lørdag formiddag under Folkemødet.

Til at debattere emnet havde en række interessenter sagt ja til at stille op. Foruden Danske Beredskabers formand, Jarl Vagn Hansen, og landschef i Beredskabsforbundet, Niels Bonde Jensen, bestod formiddagens panel af Jacob Bjerregaard, der er formand for Kommunernes Landsforenings Miljø- og Forsyningsudvalg, Bjarne Laustsen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og direktør i IBM Danmark, Sanne Urbak Rasmussen. Derudover var der inviteret en kvindelig deltidsbrandmand fra Bornholms Brandvæsen, som fortalte tilhørende om livet som brandmand på tilkald.

Der var med andre ord lagt op til en spændende debat, hvor banen hurtigt blev kridtet op. Problemet med at rekruttere deltidsbrandmænd og frivillige til beredskabet er efterhånden så stort, at man flere steder må afgå fra brandstationerne med fem mand i stedet for seks.

”Det kommunale beredskab er dimensioneret til, at der altid er 1.800 brandmænd på vagt døgnet rundt. Derfor er det selvfølgelig en stor udfordring, når vi pludselig mangler brandfolk, for så får vi svært ved at opretholde den bemanding – og vi må bare sige, at ja, der er brandstationer rundt omkring i landet, der lige nu kører med lavere bemanding, end stationerne er normeret til. Det er ikke en holdbar løsning,” siger Danske Beredskabers formand, Jarl Vagn Hansen, der til daglig er beredskabsdirektør i Trekantområdets Brandvæsen.

Fem minutters krav spænder ben

Hvert år bliver Beredskabsforbundet tildelt 1,4 millioner kroner af staten til at rekruttere nye deltidsbrandmænd og frivillige til beredskabet. Pengene bruges blandt andet til at drive hjemmesiden blivbrandmandnu.dk, der har en halv million besøgende om året, og til at understøtte de kommunale beredskabers egne rekrutteringstiltag med eksempelvis materialer. Gennem Bliv Brandmand Nu modtager de kommunale beredskaber cirka 600 ansøgninger til ledige stillinger om året.

Opgaven med at rekruttere flere deltidsbrandmænd og frivillige til beredskabet kan dog ikke alene løses gennem kampagnen Bliv Brandmand Nu, understregede landschef i Beredskabsforbundet, Niels Bonde Jensen, under debatten på Hjortø. For selv om det er lykkedes at hæve tilgangen af både kvinder og folk af anden etnisk baggrund til beredskabet det sidste halvandet år, er der fortsat lang vej endnu.

”Det, vi kan se, er, at de beredskaber, som selv dedikerer ressourcer til at rekruttere, har langt større held med at tiltrække nye folk. Det er altså ikke ligegyldigt, at man også prioriterer rekrutteringsopgaven ude lokalt.”

Centraliseringen af arbejdspladser i Danmark spiller en ikke ubetydelig rolle i beredskabets udfordring med at tiltrække deltidsbrandmænd og frivillige nok. Der er nemlig et ufravigeligt krav om, at man på en deltidsbemandet brandstation skal afgå fra stationen senest fem minutter, efter alarmen går. Det betyder, at man skal bo og arbejde meget tæt på brandstationen.

I de små byer, hvor mange pendler til arbejde uden for bygrænsen, kan det derfor være mere end almindeligt svært at skaffe mandskab – især i dagtimerne – der er tæt nok på brandstationen til at kunne opfylde fem minutters kravet.

”Derfor synes vi, det kunne være helt oplagt at kigge på, om man kunne ændre på kravet, så det for eksempel hed seks minutter i stedet for fem. Det ville give os et større område at rekruttere fra og gøre det lettere for os at skaffe det mandskab, der er behov for,” sagde Jarl Vagn Hansen under debatten.

Hvis fem minutters kravet skal ændres, skal det gå gennem Folketinget. Derfor spillede Jarl Vagn Hansen bolden videre til Bjarne Laustsen, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og gennem mange år har været forsvarsordfører. Men på trods af gentagne forsøg på at få svar lykkedes det ikke.

”Jeg er ret sikker på, at Bjarne Laustsen godt hørte mit spørgsmål – både første og anden gang, jeg stillede det. Jeg er ærgerlig over, han ikke ville svare, for jeg tror, at det kunne være en af nøglerne til at løse vores rekrutteringsproblem, hvis vi fik ændret fem minutters kravet,” sagde Jarl Vagn Hansen efter debatten.

Motivationen skal være at gøre en forskel

Til at styre slagets gang under debatten på Hjortø havde Danske Beredskaber og Beredskabsforbundet igen i år inviteret Lisbeth Davidsen, der til daglig er journalist på TV 2. Hun gav samtlige paneldeltagere mulighed for at komme med deres bud på, hvordan vi løser udfordringen med at få flere til at melde sig som deltidsbrandmænd og frivillige i beredskabet.

Her bød Jacob Bjerregaard, der er borgmester i Fredericia Kommune og formand for Kommunernes Landsforenings Miljø- og Forsyningsudvalg, ind med ideen om at gøre det lettere for offentligt ansatte at sige ja til at være deltidsbrandmænd.

”Det er helt klart noget, vi bør drøfte nærmere i Kommunernes Landsforening for at finde ud af, hvordan det kan blive mere fleksibelt og dermed også mere attraktivt for vores offentligt ansatte at være deltidsbrandmænd og frivillige i beredskabet,” sagde han.

En af de private virksomheder, der ser gode muligheder i at lade medarbejderne arbejde frivilligt i arbejdstiden, er IBM Danmark, der også var repræsenteret i debatpanelet på Hjortø.

Virksomhedens CSR-direktør, Sanne Urbak Rasmussen, erkendte, at der for nogle virksomheder kan være en naturlig stopklods i at bidrage med deltidsbrandmænd og frivillige, fordi det ganske enkelt ikke er foreneligt med det arbejde, medarbejderne udfører. Men hos IBM Danmark opfordrer man stort set alle medarbejdere til at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden.

”Det, der driver vores medarbejdere, er, at de gerne vil gøre en forskel. Det, der så bliver ekstra godt, er, når man kan gøre det med sin arbejdsplads i ryggen. Det skaber glæde og loyalitet hos medarbejderne, og det gør samfundsmæssig gavn. Vi kan ikke se det her på bundlinjen direkte, men vi er overbeviste om, at det gør en positiv forskel for vores medarbejdere,” sagde hun under debatten.

Ud over at have en del medarbejdere ansat, som arbejder som deltidsbrandmænd ved siden af, har virksomheden også en række medarbejdere, som fungerer som frivillige mentorer for eksempelvis udsatte grupper i samfundet.

Robusthedsanalyse skal give svar

Ligesom Jarl Vagn Hansen påpegede Bjarne Laustsen under debatten, at der var behov for at lave ændringer for at imødekomme den fortsatte centralisering af arbejdspladser, som gør det svært at rekruttere deltidsmandskab til de mindre byer i dagtimerne.

Men han afviste, der kan blive tale om at bemande de kommunale beredskaber med fuldtidsansatte brandmænd alene, som er et af de forslag, der tidligere har været på bordet i forsøget på at løse rekrutteringsproblemet.

I stedet håber han, at den kommende robusthedsanalyse af beredskabet kan give svar på, hvilke områder der skal sættes ind på.

”Vi skal have et prisbilligt og effektivt beredskab i Danmark. Jeg mener, at nogen har sovet i timen, for vi må ikke glemme, at beredskabets budget fastlægges ved kommuneforhandlingerne. Det er kommunerne, der skal rejse krav om flere penge til beredskabet, for hvis kravet ikke kommer fra dem, er der stor sandsynlighed for, at det bare bliver ved snakken,” sagde han og fortsatte:

”Jeg glæder mig til at læse den robusthedsanalyse, som forventes at være færdig i slutningen af året. Forhåbentlig vil den være med til at klarlægge, om vi har det beredskab, vi skal have.”

Efter debatten var Jarl Vagn Hansen overordnet tilfreds med udbyttet.

”Jeg synes, det var en god debat, men den var også meget politisk. Jeg synes, der kom nogle gode ideer på bordet, som vi kan tage hjem og arbejde videre med,” sagde han.

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken