Søg
Close this search box.

Beredskaber får national ressourcedatabase: Nu kender brandmændene hinandens udstyr

11. december 2019

Fremover bliver det meget lettere for de kommunale beredskaber at tilkalde den nødvendige assistance til en hændelse. En ny national ressourcedatabase samler nemlig stamdata om hvert beredskab og dets brandstationer samt alle køretøjer og øvrigt materiel.

Bag det nye værktøj står Danske Beredskaber, der med opbakning fra de kommunale beredskaber har etableret ressourcedatabasen. Udvikling, drift og vedligeholdelse vil således fremadrettet blive varetaget af Danske Beredskaber, der også ejer de samlede data i den nye database.

“Ressourcedatabasen giver os et samlet overblik over, hvilke og hvor mange ressourcer vi har til rådighed, og hvor i landet de nødvendige og rette ressourcer befinder sig. Det giver os mulighed for at løse opgaven hurtigere, bedre og mere sikkert,” siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber.

Afprøvet med succes i hovedstadsområdet

I et par år har Hovedstadens Beredskab, Beredskab Øst, Tårnby Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen, Frederiksborg Brand & Redning, Helsingør Kommunes Beredskab og Østsjællands Beredskab haft en ressourcedatabase, som hyppigt er blevet brugt på den fælles vagtcentral for hovedstadsområdet. Når en indsatsleder på et skadested har haft brug for et bestemt køretøj eller noget specialudstyr til at løse en given opgave, har personalet på vagtcentralen let kunne søge materiellet frem i ressourcedatabasen og rekvirere det derigennem.

I starten af det nye år bliver denne ressourcedatabase udvidet til at indeholde data for beredskaber i hele landet.

“De kommunale beredskaber råder over rigtig mange specialkøretøjer og specialudstyr, som kan gøre en stor forskel under hændelser som ekstremt vejr eller et terrorangreb, men også større hverdagshændelser som en voldsom brand. Indtil nu har den viden om, hvor i landet udstyret er placeret, baseret sig på hukommelse eller tilfældigt lokalkendskab hos de enkelte medarbejdere. Nu får vi et værktøj, som giver os det fulde ressourceoverblik på en lettilgængelig måde,” siger Jarl Vagn Hansen.

Et godt planlægningsværktøj

Ud over at lokalisere og rekvirere materiel til hændelser kan ressourcedatabasen også bruges til at sikre, at serviceniveauet i det berørte område opretholdes på et acceptabelt niveau, mens en hændelse står på.

“Har man en stor og længerevarende hændelse i et område, hvor man skal bruge rigtig mange af de lokale ressourcer, kan man have behov for at tilkalde assistance for at kunne opretholde serviceniveauet i tilfælde af flere hændelser i samme område. Med ressourcedatabasen kan vi nemt finde frem til den ledige tankvogn eller autosprøjte, der er placeret tættest på,” siger Jarl Vagn Hansen.

Ligeledes kan ressourcedatabasen fungere som et planlægningsværktøj, som beredskaberne kan bruge aktivt, for eksempel i udarbejdelsen af den risikobaserede dimensionering eller i forbindelse med møde- og alarmeringsplaner.

Den nye nationale ressourcedatabase indeholder i første omgang ikke data om det statslige regionale beredskabs suppleringsmateriel eller om det statslige beredskabs specialmateriel, men disse data vil kunne inkluderes i databasen.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken