Søg
Close this search box.

Beredskaberne samlet til temadag om indsatsledelse

24. april 2018

”Der ér en forskel på den rene uddannelseskontekst, og så det indsatslederen oplever i det, som jeg, lidt firkantet, vil beskrive som den møgbeskidte hverdagspraksis.”

Det var parolen fra beredskabsinspektør i Beredskab Øst, Mikkel Bøhm, da han var oplægsholder på Danske Beredskabers interne temadag om indsatsledelse.

Men hvordan løser man den problematik, som Danske Beredskaber og relevante samarbejdspartnere har identificeret – at indsatslederuddannelsen ikke altid skaber den fornødne ballast til at løse problemstillinger på et skadested på bedst og mest effektiv vis?

Det havde over 35 beredskabsmedarbejdere fra hele landet lagt sig i selen for at prøve at finde ud af, da de tirsdag mødtes i Odense Congress Center.

Fælles holdningsgrundlag

Her skulle de diskutere fremtidens indsatsledere, og dermed også hvordan uddannelsen af indsatsledere skærpes. Et tema af stor vigtighed, forklarer moderator og medarrangør af temadagen, Michael Andersen, der til daglig er viceberedskabschef i Beredskab Øst.

”Vi kan se, at der i større grad kommer større hændelser, hvor vi virkelig bliver udfordret. Og i de tilfælde, er der behov for en solid indsatsledelse, der har ledelseskompetencer, som man ikke nødvendigvis får på uddannelsen i dag,” fortæller Michael Andersen og uddyber:

”Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi sammen finder ud af, hvilke kompetencer det er, vi mener, der skal være kernekompetencerne for den fremtidige indsatsleder, så dette kan indgå i uddannelsen fremadrettet.”

Teknologisk udvikling

Temadagen blev indledt med en hilsen fra Danske Beredskabers formand, Jarl Vagn Hansen, der ved hjælp af sin iPad havde sendt et digital oplæg til deltagerne.

Et oplæg, der blandt andet skulle vise den teknologiske udvikling, der er sket siden 2009, hvor den nuværende indsatslederuddannelse blev lavet. En tid, hvor iPad’en endnu ikke var blevet præsenteret, men som i dag fungerer som et vigtigt støtteværktøj i indsatsledelsen.

Der blev derfor opfordret til at tænke kreativt og ud af boksen, for at skabe de bedste muligheder for at afdække behovene til den fremtidige indsatsleder.

Fremtidens indsatsleder som projektleder

Netop dét var også målet med Mikkel Bøhms føromtalte oplæg, der indledningsvist skulle sætte nogle tanker i gang blandt deltagerne, så de i workshops kunne diskutere indsatsledelse som en profession.

”I dag er indsatsledelsesuddannelsen lavet ud fra en ’one size fits all’-tankegang hvor der er meget fokus på det tekniske og taktiske. Men det er ikke altid, at dette stemmer overens til et skadested”, fortæller Mikkel Bøhm og uddyber:

”Hvis man i stedet anerkendte, at indsatsledelse en del af ledelsesprofessionen, ville vi have mulighed for at træne mere afhængigt af situationen og dermed have de ledelsesmæssige kompetencer til at løfte selv uvante opgaver,” fortæller Mikkel Bøhm.

De efterfølgende workshops havde derfor et stort fokus på, hvilke opgaver det er, indsatslederen møder, når der er forskellige typer af hændelser, der kræver forskellig ledelse og materiel, så det er muligt at identificere de fælles kompetencer, der er behov for.

Af den grund var workshopsne også lavet sådan, at der skulle diskuteres ud fra forskellige scenarier og i ikke-vante rammer, hvorfor deltagerne ikke skulle diskutere med kollegaer fra eget beredskab. For der er behov for nytænkning, fortæller Mikkel Bøhm:

”Jeg tror fremtidens indsatsleder i højere grad er en projektleder, der kan forbinde de forskellige færdigheder og kompetencer, og som i højere grad benytter støtteværktøjer, der kan styrke indsatsen på skadestedet.”

Positiv stemning

En af de dem, der deltog på temadagen, var beredskabsdirektør i Sydøstjyllands Brandvæsen, Dennis Ottosen, der oplevede dagen som konstruktiv og positiv.

”Der er ingen tvivl om, at der er nogle store demografiske forskelle på beredskaberne, og det er en udfordring, der skal adresseres. Men til gengæld oplever jeg, at der generelt er en stor vilje, lyst og evne til at løfte det fælles niveau”, fortæller Dennis Ottosen og uddyber:

”Det er fornuftigt at sætte fokus på indsatslederen og dennes uddannelse – det skylder vi den nye samfundskontekst. Så det er rigtig godt, at vi nu er kommet i gang, og så er det om at holde tempoet oppe.”

Diskussionerne og de endelige overvejelser skal nu ende ud i en indstilling, der dermed indeholder behov og krav til indsatslederen og dennes uddannelse i fremtiden. Den færdige indstilling skal Netværk Ledelse i samarbejde med Kommunernes Landsforening videreføre- og udvikle tankerne bag.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken