• Hjælperøgdykker hjalp beredskabet under brand i FrederiksborgCentret

  26. april 2018
  Siden 2013 har 10 medarbejdere hos FrederiksborgCentret i Hillerød været uddannet hjælperøgdykkere – klar til at assistere beredskabet ved en brand. Den 1. april blev uddannelsen så afprøvet i praksis, da der opstod brand i en gulvvaskemaskine i centrets svømmehal.

  ”Hjælperøgdykkeren gjorde en stor forskel.”

  Ordene falder prompte fra Johnny Leth Ochwat, der var på arbejde som holdleder den aften, hvor beredskabet blev kaldt ud til brand i FrederiksborgCentret. Centrets vagt alarmerede brandvæsnet og ringede samtidig efter den tekniske chef, der er en af 10 uddannede hjælperøgdykkere i medarbejderstaben hos FrederiksborgCentret.

  Kort efter var både brandmænd og hjælperøgdykkeren fremme ved svømmehallen, hvor det kunne konstateres, at der var gået ild i en gulvvaskemaskine, som stod til opladning.

  ”Held i uheld havde varmen fra branden smeltet nogle plexrør over gulvvaskemaskinen, og det betød, at det fossede ud med vand, så branden var faktisk mere eller mindre slukket, da vi kom frem. Problemet var, at branden havde medført en stor røgudvikling, og det skulle selvfølgelig håndteres, da vi kom frem,” siger holdleder Johnny Leth Ochwat fra Frederiksborg Brand & Redning.

  En stedkendt hjælper

  Med flere end 1,1 millioner gæster om året er FrederiksborgCentret et populært sted. Det er et kulturelt omdrejningspunkt – ikke blot i Hillerød, men i hele Nordsjælland – med masser af sport, koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og konferencer.

  FrederiksborgCentret ligger på et 80.000 m2 stort areal, hvor der blandt andet er idrætshaller, svømmehal, motionscenter, udendørs idrætsanlæg og kommunalt sundhedscenter. De mange aktiviteter og det store areal er en af de store udfordringer for beredskabet i tilfælde af brand, fordi det er umuligt for brandmændene at kende bygningerne fra ende til anden.

  Derfor gør det en stor forskel for beredskabets indsats, når et sted som FrederiksborgCentret kan stille med en hjælperøgdykker, der har stort lokalkendskab og kan guide brandmændene, hjælpe med at åbne døre og tænde lys.

  ”Det er en rigtig stor hjælp at have en med, der kender stedet og kan give os de informationer, vi har behov for. I det her tilfælde var det for eksempel vigtigt for os at vide, hvor vi slukkede for vandet og afbrød strømmen. Det klarede hjælperøgdykkeren for os, og vi kunne derfor håndtere branden både hurtigere, mere effektivt og med færre følgeskader,” siger Johnny Leth Ochwat.

  Under branden i svømmehallen var det teknisk chef i FrederiksborgCentret, Poul Alsing, der assisterede beredskabet som hjælperøgdykker. Han hoppede i røgdykkerudstyret og gik sammen med holdlederen ind i de røgfyldte rum.

  ”Det var første gang, vi havde en brand, efter vi fik uddannet 10 af vores medarbejdere som hjælperøgdykkere – og derfor var vi jo også spændt på, om det ville gøre en forskel. Det viste sig, at det gav rigtig god mening, at jeg kunne hjælpe brandmændene med at komme rundt i bygningen og svare på de spørgsmål, de havde undervejs,” siger han.

  Flere gevinster ved uddannelsen

  De 10 medarbejdere hos FrederiksborgCentret, der er blevet uddannet hjælperøgdykkere, er alle en del af centrets tekniske serviceafdeling. Beslutningen om at uddanne medarbejderne blev taget, efter der opstod brand i en frituregryde i et cafeteria i centret, som medarbejderne selv fik slukket.

  ”Der fandt vi ud af, at vi sagtens kunne være mere effektive og også klæde vores medarbejdere bedre på til at håndtere den slags hændelser. Man håber jo aldrig, at man får brug for det, men med så stort et sted som FrederiksborgCentret er det nødvendigt at være forberedt på mange forskellige scenarier,” siger Poul Alsing.

  Det er Falck Danmark, der uddanner hjælperøgdykkerne. Uddannelsen tager omkring en uge og giver deltagerne god indføring i, hvordan en brand typisk udvikler sig, og hvordan den skal håndteres. Derudover lærer deltagerne at bevæge sig rundt i mørke, røgfyldte rum med branddragt og røgdykkerudstyr på samt at bruge mindre slukningsmidler.

  For FrederiksborgCentret har uddannelsen af de 10 medarbejdere betydet, at de nu er rustet til at kunne håndtere en brand og assistere brandvæsnet. Derudover er de 10 medarbejdere godkendt som brandvagter til centrets arrangementer som følge af hjælperøgdykkeruddannelsen, og derfor er der nu ikke længere behov for at hyre brandvagter udefra.

  ”Det giver rigtig god mening, at vi nu selv kan stille med de brandvagter, der er behov for, når vi afholder vores mange arrangementer. Det er både en økonomisk gevinst, fordi det er dyrt at hyre brandvagter udefra, men det betyder også, at vores brandvagter kender bygningerne ud og ind, og det giver en stor tryghed,” siger Poul Alsing.

  Hvert år genopfriskes hjælperøgdykkernes viden og færdigheder med øvelser for at sikre, at de har uddannelsen i frisk erindring.