Søg
Close this search box.

Beredskabet: Civilbefolkningens sikkerhed og tryghed bliver glemt

30. maj 2023

Kommentar til Regeringens udkast til forsvarsforlig:

Regeringen har præsenteret sit forslag til et forsvarsforlig, og der foreslås et mærkbart ressourceløft til det militære forsvar af Danmark. Desværre er det fortsat helt uklart, hvad den danske civilbefolkning skal gøre, hvis det utænkelige angreb skulle komme.

Akkurat som forsvaret har været skåret ned på ressourcer siden Berlinmurens fald, så har beredskabet været det samme. Og er det med dagens forslag fortsat, da der ikke i udspillet er husket et afgørende og nødvendigt løft af ressourcer og kapaciteter til opgaverne med at beskytte civilbefolkningen, hvis vi måtte komme under angreb militært eller hybridt.

Beredskabet står således fortsat uden flere og tilstrækkelige ressourcer til opgaverne med at sikre civilbefolkningen og garantere samfundssikkerheden og den fortsatte drift af vitale funktioner og kritisk infrastruktur, selv under stærkt unormale forhold. Det er beredskaberne, der har opgaven med at passe på alle civile danskere i en krise- eller krigssituation.

Hvis Danmark skal kunne forsvare sig effektivt, skal vi også tænke på at skabe tryghed og sikkerhed for civilbefolkningen, selv hvis vi er under angreb. Derfor skal ressourcer til beredskabsplanlægning, planer for fortsat drift, og beredskabets mulighed for effektiv civilbeskyttelse også huskes.

Med dagens udspil er tryghed og sikkerhed for civilbefolkningen fortsat blevet glemt.

Kontaktinformation

Bjarne Nigaard                                                                            Jarl Vagn Hansen
Sekretariatschef                                                                           Formand
Tlf. 3137 8805                                                                               Tlf. 4011 3897
Danske Beredskaber                                                                    Danske Beredskaber

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken