• Beredskabet: Civilbefolkningens sikkerhed og tryghed bliver glemt

  30. maj 2023

  Kommentar til Regeringens udkast til forsvarsforlig:

  Regeringen har præsenteret sit forslag til et forsvarsforlig, og der foreslås et mærkbart ressourceløft til det militære forsvar af Danmark. Desværre er det fortsat helt uklart, hvad den danske civilbefolkning skal gøre, hvis det utænkelige angreb skulle komme.

  Akkurat som forsvaret har været skåret ned på ressourcer siden Berlinmurens fald, så har beredskabet været det samme. Og er det med dagens forslag fortsat, da der ikke i udspillet er husket et afgørende og nødvendigt løft af ressourcer og kapaciteter til opgaverne med at beskytte civilbefolkningen, hvis vi måtte komme under angreb militært eller hybridt.

  Beredskabet står således fortsat uden flere og tilstrækkelige ressourcer til opgaverne med at sikre civilbefolkningen og garantere samfundssikkerheden og den fortsatte drift af vitale funktioner og kritisk infrastruktur, selv under stærkt unormale forhold. Det er beredskaberne, der har opgaven med at passe på alle civile danskere i en krise- eller krigssituation.

  Hvis Danmark skal kunne forsvare sig effektivt, skal vi også tænke på at skabe tryghed og sikkerhed for civilbefolkningen, selv hvis vi er under angreb. Derfor skal ressourcer til beredskabsplanlægning, planer for fortsat drift, og beredskabets mulighed for effektiv civilbeskyttelse også huskes.

  Med dagens udspil er tryghed og sikkerhed for civilbefolkningen fortsat blevet glemt.

  Kontaktinformation

  Bjarne Nigaard                                                                            Jarl Vagn Hansen
  Sekretariatschef                                                                           Formand
  Tlf. 3137 8805                                                                               Tlf. 4011 3897
  Danske Beredskaber                                                                    Danske Beredskaber