Søg
Close this search box.

Beredskabschef vil sætte Beredskab 4K på landkortet

31. januar 2020

Siden nytår har der stået Beredskab 4K på de røde brandbiler i Vallensbæk, Ishøj, Høje-Taastrup og Greve kommuner, der servicerer 140.000 borgere på blot 254 km2 vest for København.

I spidsen for det tætbefolkede beredskab står Dennis Ottosen, der tilbage i august tiltrådte som beredskabschef. Han kom fra en stilling som beredskabsdirektør i Sydøstjyllands Brandvæsen, hvor han havde været siden 2016.

Den første tid i det nye job som beredskabschef i Beredskab 4K beskriver Dennis Ottosen selv som både sjov, interessant og meget travl.

”Det er virkelig sjovt og interessant at være med til at bygge noget op helt fra bunden. Men det bliver også meget tydeligt, at det kræver rigtig meget arbejde. Vi har haft utrolig travlt den første tid med at løse alle de opgaver, der naturligt opstår i sådan en proces – lige fra at tænke de mere overordnede, strategiske tanker, til at finde ud af, hvor vi skal bo, og hvordan vi får en internetforbindelse. Det sidste er endnu ikke lykkedes, men vi satser på, at det kommer midt i februar,” siger han.

En flad organisationsstruktur

De fire kommuner har tilsammen to brandstationer; en i Høje-Taastrup og en i Greve. På begge stationer leverer Falck mandskabet, der består af fire brandfolk på døgnvagt hvert sted. I alt har Beredskab 4K tilknyttet 60 brandfolk og 30 frivillige og forventer knap 1200 udrykninger om året.

I øjeblikket har Dennis Ottosen og mandskabet i Beredskab 4K fuldt fokus på kerneopgaverne og på at servicere de mange borgere i dækningsområdet. Men med tiden er han ikke afvisende overfor, at der kan blive tale om, at beredskabet skal løse en række serviceopgaver.

”Det kan sagtens være, at vi skal have nogle serviceopgaver i vores portefølje, som brandfolkene på døgnvagt kan løse i ventetiden. Men det er vigtigt for mig, at det er opgaver, der giver mening for os, og derfor skal de også udvælges med omhu,” siger han.

Administrationen i Beredskab 4K holder til i Greve, hvor beredskabet har lejet sig ind i en bygning i et af byens industrikvarterer. Her er der også blevet plads til de frivillige brandfolks materiel og mundering.

Foruden beredskabschefen består beredskabets fastansatte af fire beredskabsinspektører og en projektmedarbejder, der er uddannet katastrofe- og risikomanager. Den lille kreds af medarbejdere uden mellemledere er et meget bevidst valg, fortæller Dennis Ottosen. Han ønsker en flad organisationsstruktur med højt til loftet og kort til ledelsen.

”De fire beredskabsinspektører har hver en kommune, de primært servicerer, og på den måde bliver de det naturlige bindeled mellem kommunerne og beredskabet. Det har været vigtigt for mig med en flad organisation, hvor medarbejderne kan bidrage i flere forskellige funktioner, alt efter hvad der er behov for. Det giver i min optik en mere helstøbt organisation, hvor operative medarbejdere også har blik for forebyggelse og omvendt,” siger han.

Den nyansatte projektmedarbejders rolle bliver primært at forsyne beredskabets ledelse med data, der kan understøtte arbejdet med blandt andet den risikobaserede dimensionering.

En ny begyndelse

For de fire kommuner, der står bag Beredskab 4K, har det været vigtigt at komme godt fra start efter opløsningen af Østsjællands Beredskab. Derfor var der også stort fokus på at give beredskabet et navn, der ikke havde en forhistorie, og som samtidig kunne symbolisere en ny begyndelse.

”Der har været mange navneforslag på bordet, og det er jo altid en utrolig svær proces, når man skal finde noget, som alle kan identificere sig med og ikke associerer med noget negativt. Beredskab 4K er et navn uden historie eller forankring, og selv om det måske ikke er det mest oplagte navn til et beredskab, er det jo også med til at skille os ud,” siger Dennis Ottosen.

Og det at skille sig lidt ud fra mængden er bestemt ikke en dårlig ting, understreger han. Dennis Ottosen har en klar vision om at sætte Beredskab 4K på landkortet.

”Vi står med et helt blankt lærred, og det skal vi selvfølgelig udnytte på bedste vis. Jeg kan godt lide at udfordre den traditionelle tankegang og udforske nye måder at gøre tingene på, og jeg håber, at vi sammen kan få skabt et beredskab, der går forrest og tænker nyt.”

I løbet af i år skal Beredskab 4K have en risikobaseret dimensionering til politisk godkendelse. Det er et arbejde, som Dennis Ottosen ser frem til, selv om han også ved, det bliver en udfordrende proces.

”Der er et politisk ønske om at undersøge muligheden for én brandstation centralt i dækningsområdet, så det er en af de ting, vi skal tage stilling til i den kommende risikobaserede dimensionering. Jeg glæder mig til at tage hul på den opgave, for det er jo den risikobaserede dimensionering, der sætter retningen for vores arbejde i de kommende år,” siger Dennis Ottosen.

Frivilliges rolle skal gentænkes

På det forebyggende område har Beredskab 4K endnu ikke søsat større initiativer, men Dennis Ottosen har flere ting på tegnebrættet. Et af ønskerne er, at beredskabet skal understøtte det sociale arbejde i de udsatte boligområder i ejerkommunerne.

”Flere af kommunerne bag Beredskab 4K har udsatte boligområder, og jeg mener derfor, det er helt oplagt, at vi er med til at understøtte det sociale arbejde, der bliver lavet de forskellige steder. Det kunne være med et brandkadetkorps eller med et brandkadetforløb for udvalgte klassetrin i skoletiden. Vi vil bruge den kommende tid på at finde ud af, hvad der vil fungere bedst, og hvordan vi får sådan et projekt forankret lokalt i beredskabet,” siger han.

Også brugen af de frivillige brandfolk vil blive et samtaleemne i Beredskab 4K i år. Dennis Ottosen har bedt de frivillige komme med et udkast til, hvilke opgaver de vil kunne varetage i beredskabet fremover.

”Jeg har været meget klar omkring det faktum, at de frivillige brandfolks rolle i den nye beredskabsenhed skal gentænkes – og her kunne man sagtens forestille sig, at det netop var i et fremtidigt brandkadetprojekt eller andre forebyggelsesinitiativer, vi kunne bruge nogle frivillige kræfter,” siger han.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken