Søg
Close this search box.

Beredskabsforbundet hylder frivillige ildsjæle i beredskabet

14. juni 2017

Alle fotos: Bjørn Nielsen

Med behørig fanfare og applaus fra omkring 200 mødedeltagere fik 11 ildsjæle fra hele landet tildelt hæderstegn, da Beredskabsforbundet afholdt landsrådsmøde i Kolding.

De 11 ildsjæle er:

Christian Sødequist Hansen, frivillig i redningsberedskabet og kredsleder i Faxe kredsen, fik hæderstegnet for sin frivillige indsats gennem mere end 25 år i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Han startede som 16-årig og voksede med udfordringerne. Han viser vejen for, hvordan man står sammen om opgaverne.

Ellen Margrethe Kristensen, frivillig i redningsberedskabet i Holstebro, fik hæderstegnet for sin mangeårige indsats i beredskabet. Hun kom med i Civilforsvaret i Holstebro i 1975 og har spillet en særdeles handlekraftig rolle lige siden. Hendes humør og gåpåmod er legendarisk og inspirerende for ikke mindst de nye og helt unge frivillige.

Flemming Helmuth Ohm, frivillig i redningsberedskabet og informationsassistent, fik hæderstegnet for sin indsats, siden han i 1968 startede som frivillig i Lyngby. Han har blandt andet været officer i korpset, civilforsvarsassistent og chefassistent ved Helsingørs Civilforsvar. Da han gik på pension, blev han frivillig informationsassistent for Region Hovedstaden og koordinerer blandt andet redningsberedskabets deltagelse på Folkemødet på Bornholm. Han har hjerne og hjerte på rette sted.

Freddie Nikolaj Kestler, kredsmedlem og frivillig i redningsberedskabet, fik hæderstegnet for mere end 35 års indsats som en frivillig, der tilsidesætter egne behov for at hjælpe andre. Han startede i Civilforsvaret og tog ansvar for juniorbrandkorpset. Han var en afgørende faktor for kredsens førsteplads ved Beredskabsforbundsstævnet i 2014 og for 2. pladsen i 2016. Og han omtales også som en god kammerat og sparringspartner.

Henrik Stage, frivillig i redningsberedskabet og konsulent, fik hæderstegnet for mange års frivillig indsats i Redningsberedskabet Frederikshavn. Han har samtidigt spillet en vigtig rolle som ansat konsulent i hele Region Nordjylland. Han er et levende bevis på – at selvom man er ansat – kan hjertet også banke for det frivillige område.

Lars Asbjørn Jensen, kredsleder i Kolding og frivillig i redningsberedskabet, fik hæderstegnet for mere end 25 års indsats i beredskabet i Kolding. Han er førstehjælpsinstruktør og afholder kurser. Han er meget værdsat og sikrer fagligt og socialt en god kemi blandt de frivillige i Kolding.

Michael Boesgaard Brøndel, ansat i redningsberedskabet og kolonnechef/kontorchef, Internationalt Beredskab, fik hæderstegnet for for mange års indsats for beredskabssagen. Han startede i Civilforsvaret i 1983, blev delingsfører af 2. grad og fortsatte som mester af reserven. I 1988 blev han korpsmester, avancerede til sektionsleder, sektionschef og blev i 1998 kontorchef. De seneste 18 år har han arbejdet i Beredskabsstyrelsens hovedsæde i Birkerød. Han har deltaget i indsats ved flere internationale indsatser ved naturkatastrofer og humanitære kriser. Og i dag er han chef for styrelsens internationale beredskab.

Michael Grønbech-Dam, ansat i redningsberedskabet, fik hæderstegnet for mange års indsats for beredskabssagen. Han startede som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen, som han nu har været tilknyttet i omkring 30 år. Her har han været til stor hjælp for Beredskabsforbundet, hvor han ar undervist mange gennem årene. Han er en stor fortaler for kampagnen Robust Borger og har gennem sit engagement og arbejde gjort sig fortjent til stor hæder.

Per Højen, kredsleder i Hjørring Kreds og frivillig i redningsberedskabet, fik hæderstegnet for mere end 40 års dedikeret indsats i beredskabet i Nordjylland. Først som frivillig ved Hjørring, Hirtshals og Sindal Kommune, og de sidste 14 år som frivillig ved Beredskabsstyrelsen i Nordjylland. Han var i mange år vicekredsleder i Hjørring, før han tiltrådte som kredsleder. Han er kendt som ”ham, der forhindrede Hjørringkredsen i at lukke”, og er et forbillede for frivilligheden.

Per Sloth Møller, sektionschef i redningsberedskabet, fik hæderstegnet for sin indsats i mere end 36 år. Han startede som frivillig i det kommunale civilforsvar i Herning i 1980, aftjente værnepligt i civilforsvarskorpset i 1984, og har fået en lang karriere i civilforsvaret. I dag er han stabschef ved Beredskabsstyrelsen Tekniske Skole. Han har også gennem årene været udsendt til verdens brændpunkter.

Per Lycke Henriksen, beredskabsmester, fik hæderstegnet for mange års indsats for redningsberedskabet. Han startede som frivillig i redningberedskabet, har haft mange opgaver og ansvarsposter gennem årene og er i dag næstkommanderende for Hazmat enheden ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Han har ikke mindst spillet en rolle for at sikre, at Beredskabsstyrelsen Hedehusene i dag er en operativ frivillig afdeling, der tages seriøst.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken