Søg
Close this search box.

Evalueringsrapport tager temperaturen på ny struktur i redningsberedskabet

9. juni 2017

1. januar 2016 blev 87 kommunale beredskaber lagt sammen til 24 større enheder. Med andre ord er det blot halvandet år, siden man gennemførte en af de største og mest omfattende omlægninger af det danske redningsberedskab.

Nu foreligger den første evalueringsrapport, der gør status over erfaringerne med redningsberedskabets nye struktur. Den 52 sider lange rapport er blevet til på baggrund af en møderække, hvor både Danske Beredskaber, Kommunernes Landsforening, KTC og Beredskabsstyrelsen har været repræsenteret.

”Det er meget tidligt at lave en egentlig evaluering af den nye struktur, og derfor mener jeg også, at man kun skal betragte evalueringsrapporten som en hurtig temperaturmåling. De nye beredskabsenheder er overordnet kommet godt fra start, men flere steder er man først nu ved at finde sig til rette i den nye virkelighed,” siger formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen.

Bedre samarbejde på tværs

I evalueringsrapporten konkluderer arbejdsgruppen, at den nye struktur muliggør en mere effektiv tilrettelæggelse og udvikling af samarbejdsfladerne mellem Beredskabsstyrelsen og det kommunale beredskab.

Samtidig mener Jarl Vagn Hansen, at strukturændringerne har bidraget positivt til, at samarbejdet internt mellem de kommunale beredskaber foregår mere gnidningsfrit, og at beslutningsprocessen er optimeret betragteligt.

”Der er ingen tvivl om, at det er meget lettere at træffe beslutninger, nu hvor vi kun er 24 enheder og ikke 87. Nu kan vi rent faktisk mødes og fysisk være i samme lokale, og det gør en stor forskel for det samarbejde, vi har på tværs,” siger han.

Arbejdsgruppen finder desuden, at færre kommunale redningsberedskaber har betydet, at den faglige specialisering blandt medarbejderne i det kommunale redningsberedskab er højnet, at der er skabt et stærkere fagligt netværk, og at der er større grad af forståelse for fælles udfordringer i forhold til det samlede trusselsbillede.

Nye udfordringer venter

Den nye struktur i det danske redningsberedskab har naturligt nok også medført en række udfordringer for de kommunale beredskaber, der skal løses i den kommende tid.

En af de udfordringer, som arbejdsgruppen peger på, er, at der fortsat mangler en nærmere afklaring af flere lovmæssige snitflader til andre sektorer, som regulerer mulighederne for arbejdsdeling mellem de nye fælleskommunale §60-selskaber og den kommunale forvaltning.

Der kan helt konkret blandt andet være behov for at overføre visse opgaver efter miljø- og vejlovgivningen og byggelovgivningen til den fælles beredskabskommission.

”Vi har fået en ny rolle, hvor vi ikke længere er en del af den kommunale forvaltning, og det giver naturligvis nogle udfordringer. Det er væsentligt, at vi får en aftale på plads om, hvilke opgaver vi skal udføre, og hvilke opgaver kommunerne skal varetage, så der er en klar ramme for opgavedelingen,” siger Jarl Vagn Hansen.

Arbejdsgruppe giver otte anbefalinger

Som led i arbejdet med evalueringsrapporten er arbejdsgruppen kommet med otte anbefalinger til at justere den nye struktur i redningsberedskabet. Rammen for anbefalingerne har været, at de skulle være udgiftsneutrale.

”Det har været en udfordring at finde anbefalinger inden for det eksisterende budget, og det bærer listen selvfølgelig også præg af. Når det er sagt, synes jeg, vi er kommet frem til flere fornuftige forbedringer, der kan gøre en reel forskel, og jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet,” siger Jarl Vagn Hansen.

De otte anbefalinger:

  • Arbejdsgruppen anbefaler, at redningsberedskabets opgaver planlægges i forhold til udviklingen i det nationale risikobillede
  • Arbejdsgruppen anbefaler, at den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab udvikles
  • Arbejdsgruppen anbefaler, at placeringen af visse af det statslige redningsberedskabs kapaciteter tilrettelægges mere systematisk under hensyntagen til regionale udfordringer
  • Arbejdsgruppen anbefaler, at Beredskabsstyrelsen faciliterer et øvelsessamarbejde mellem det kommunale og statslige redningsberedskab om større og mere komplicerede hændelser
  • Arbejdsgruppen anbefaler en fælles videns- og forskningsstrategi for redningsberedskabet
  • Arbejdsgruppen anbefaler praksisundersøgelser af redningsberedskabets virksomhed
  • Arbejdsgruppen anbefaler, at fokus på den generelle beredskabsplanlægning og krisestyring fastholdes i kommunerne
  • Arbejdsgruppen anbefaler, at visse lovhjemler afklares i forhold til de fælleskommunale redningsberedskabers opgaveløsninger

 

Læs hele rapporten her.

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken