Søg
Close this search box.

Brandkadetter i praktik i Beredskabsstyrelsen

23. september 2016

I en uge har to brandkadetter fra Ringkøbing-Skjern fulgt et hold værnepligtige i Beredskabsstyrelsen i Herning. På lige fod med de værnepligtige deltog kadetterne i undervisning og øvelser, og de to drenge sov tilmeld på beredskabscentret hele ugen.

Det er første gang, Beredskabsstyrelsen Midtjylland har brandkadetter som praktikanter. Men styrelsens midtjyske afdeling er vant til at have praktikanter fra eksempelvis produktionsskoler, som får mulighed for at få indblik i de værnepligtiges hverdag.

Ros til brandkadetterne
I praktikforløbet har Mustafa og Ahmed kunnet trække på den viden, de har fået fra deres brandkadetuddannelse i Ringkøbing-Skjern, hvor de har gennemgået den elementære læring inden for brand og redning.

Med brandkadetuddannelsen i ryggen har de to drenge fået en god ballast og dermed også et godt udgangspunkt for praktikforløbet i Beredskabsstyrelsen. Det fortæller Christian Tapio Juhl Rosgaard, der er uddannelseschef i Beredskabsstyrelsen Midtjylland.

”Jeg vurderer, at de to brandkadetter har fået et ekstra godt udbytte af deres ophold på grund af den uddannelse, de har fået ved deres lokale beredskab. De har eksempelvis kunnet deltage i aktiviteter, hvor almindelige erhvervspraktikanter bliver nødt til blot at være tilskuere,” siger han.

Også Martin Dyrmose, der er beredskabsmester i Beredskabsstyrelsen Midtjylland, påpeger, det var tydeligt, at de to drenge havde prøvet at have et røddykkerapparat på før og generelt var forstående over for de ting, de har været igennem og er blevet undervist i.

Få sproglige udfordringer

En ting er at lære det danske sprog. Noget andet er at forstå de faglige udtryk inden for beredskabsverdenen, der selv for etniske danskere kan være lidt af en udfordring. Men hverken Mustafa og Ahmed lod sig slå ud af den sproglige barriere, fortæller Bent Nielsen, der er projektleder for brandkadetter i Ringkøbing Skjern.

”Drengene har fortalt, at der har været en del sproglige udfordringer, og at de ikke forstod alt, hvad der blev sagt. Men de har følt sig rigtigt godt hjulpet af både de værnepligtige og lederne, når der var noget, de ikke forstod. Mange gange blev opgaven vist i praksis, så det derved blev lettere at forstå.”

Instruktører og andre ansatte hos Beredskabsstyrelsen Midtjylland har været positivt overrasket over praktikforløbet med de to brandkadetter.

”Vi har ikke oplevet nogen problemer, og instruktørerne har meldt positivt tilbage. Mange har været overraskede over, hvor godt de to drenge har været integreret,” siger Martin Dyrmose.

Også de to drenges lærer i modtagerklassen på Kirkeskolen i Skjern er positiv over forløbet og den oplevelse, Mustafa og Ahmed har fået med sig.

”De har været i nogle rammer, hvor de ikke har haft mulighed for at tale arabisk og kurdisk, så de har været nødt til at tale dansk, hvilket har fungeret rigtig godt. Drenge har ikke følt sproget som et problem, da de har fået rigtig meget hjælp fra både lærere og elever,” siger Ngoie Diaminda.

Muligt samarbejde i fremtiden

Mustafa og Ahmeds praktikforløb kan meget vel være startskuddet på et fremtidigt samarbejde, hvor flere kadetter kan få muligheden for at komme i praktik i Beredskabsstyrelsen.

Lærer Ngoie Diaminda håber, at flere elever fra modtagerklassen kan få samme oplevelse som Mustafa og Ahmed. For netop brandkadetuddannelsen kombineret med praktik er meget givende for eleverne. Forløbet hjælper blandt andet eleverne til at blive bedre integreret i det danske samfund, samtidig med at det skaber en glæde hos de unge, fortæller Ngoie Diaminda.

”Drengene er rigtig glade for at lære at give noget til andre mennesker og ikke kun modtage.”

Beredskabsstyrelsen Midtjylland ser ligeledes positivt på flere forløb, hvor brandkadetter kommer i praktik som værnepligtig.

”Vi har haft en god oplevelse med dette praktikforløb. De to brandkadetter var meget interesserede og deltog meget aktivt i ugens aktiviteter. Det er vigtigt at de brandkadetter, der kommer i praktik netop har denne positive tilgang til opholdet – hvis det fortsætter på samme måde, vil vi også gerne i fremtiden tage brandkadetter i praktik, når det kan passes ind i den daglige drift,” siger uddannelseschef Christian Tapio Juhl Rosgaard.

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken