Søg
Close this search box.

Helte nomineret til pris

20. september 2016

Fredag den 7. oktober 2016 uddeles Den Danske Redningsberedskabspris 2016 ved en højtidelighed i Holmens Kirke i København.

Prisen er stiftet af en række aktører og organisationer, herunder blandt andre Beredskabsforbundet og Danske Beredskaber. Siden 2006 er prisen blevet uddelt en gang om året til den eller de i redningsberedskabet, der – uanset tilhørsforhold – har gjort sig fortjent til det.

”Vi synes, det er vigtigt at sætte fokus på og ikke mindst hylde de mennesker, som leverer en ekstraordinær indsats i redningsberedskabets tjeneste. De fortjener at få at vide, at vi er både taknemmelige og stolte over deres arbejde,” siger Jarl Vagn Hansen, der er formand i Danske Beredskaber.

Reddede beboere ud med håndstiger

Foto: Jens Berg Thomsen, Hillerød Posten
Foto: Jens Berg Thomsen, Hillerød Posten

I år er der to nominerede til prisen. Brandmandskabet ved Falck Hillerød samt brandmandskabet ved Falck Hanstholm og Thisted Brandvæsen.

I oktober 2015 blev brandmandskabet ved Falck i Hillerød kaldt ud til brand i en toetagers beboelsesejendom. Meldingen lød på røgudvikling på trappeopgangen, men under fremkørsel fik mandskabet flere supplerende meldinger om, at der også var røg i lejlighederne, og at flere opgange var røgfyldte. Ved ankomst til stedet sad flere beboere allerede med åbne vinduer og råbte på hjælp. De kunne ikke komme ud af deres lejligheder på grund af kraftig røg på trappeopgangene. Andre beboere lå fortsat og sov.

Det lykkedes brandmændene at redde samtlige 35 beboere ud i live – på trods af adskillige udfordringer. Alle fire opgange var spærret med lægter, der var skruet fast. Dørene til opgangene kunne således ikke åbnes, og hverken beboerne eller brandvæsenet kunne benytte de spærrede adgangsveje.

Rundt om bygningen var der gravet en 2,5 meter bred og to meter dyb rende, da man var ved at renovere fundamentet. Hele ejendommen var derudover afspærret af et to meter højt byggepladshegn, der vanskeliggjorde brandmandskabets arbejde. Det var ikke muligt at benytte drejestigen, så redningsarbejdet foregik med håndstiger.

Sømænd reddet under ulykke til søs

I april 2015 blev mandskabet hos Falck i Hanstholm kaldt ud til en ulykke på Hanstholm Havn. Ved brandmændenes ankomst til havnen viste det sig at dreje sig om mindst tre-fire personer, der havde arbejdet i nogle små rum i stævnen af det polske fragtskib og var blevet dårlige.

En sømand havde fået det skidt, og mens tre medlemmer af den polske besætning forsøgte at hjælpe deres kammerat, blev de ligeledes dårlige og endte med at besvime på grund af iltmangel. Brandmandskabets opgave blev derfor at redde sømændene ud fra skibets lastrum, så besætningen kunne behandles af de tilkaldte præhospitale enheder.

På baggrund af erfaringer og øvelser i dette scenarie besluttede holdleder at lave to røgdykkerhold af tre mand, da det krævede store fysiske ressourcer at redde de fire mand op fra skibet. Da indsatsleder ankom, rekvirerede han assistance fra Thisted Brandvæsen til at afløse og hjælpe det allerede indsatte mandskab.

Det lykkedes for brandmændene at redde tre sømænd op fra skibet i live. Den sidste sømand omkom og blev bjærget i samarbejde med de tilkaldte brandmænd fra Thisted Brandvæsen.

rb-pris-2013
I 2013 deltog H.M. Dronning Margrethe II i ceremonien i Holmens Kirke.

Forsvarsminister overrækker pris

Prismodtageren afsløres først på dagen for prisuddelingen i Holmens Kirke. I år er det forsvarsminister Peter Christensen, der har fået æren af at overrække Den Danske Redningsberedskabspris.

Med prisen følger et honorar på 25.000 kroner, som er tilvejebragt gennem sponsorbidrag fra leverandører til redningsberedskabet og indskud fra priskommitéens medlemmer.

Prisoverrækkelsen holdes sammen med den årlige mindehøjtidelighed for faldne i brand- og redningsberedskabet.

Relaterede nyheder

Danske Beredskaber satte på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet faciliterede oplægget på skibet Hjortø i Allinge Havn imens vejret udviklede sig på planspilstavlen. I videoen her kan du følge debatten på marinehjemmeværnsskibet Hjortø fredag den […]

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Få nyhedsbrev i indbakken