Søg
Close this search box.

Danske Beredskaber afholder møde med nordiske samarbejdspartnere

9. marts 2017

Stemningen var højlydt i brandstationens mødelokaler. Der blev talt på kryds og tværs af de fire forskellige sprog. På trods af sprogforskellen var der en fælles forståelse for hinanden, når der skulle træffes beslutninger.

Beredskaberne havde stor glæde af at erfaringsudveksle om emner som uddannelse, effektiviseringer og håndtering af terrorhændelser, og selv om der blev debatteret livligt, kom deltagerne frem til fælles enighed.

De fire lande i Norden ligger tæt på hinanden både geografisk, sprogligt og kulturelt, hvilket giver et godt fundament for samarbejde. Det gælder også på beredskabsområdet, hvor Norge, Sverige, Finland og Danmark har etableret et nordisk samarbejde, hvor der udveksles erfaringer og meninger på tværs af nationaliteter.

”Det nordiske samarbejde går ud på at styrke relationerne de nordiske lande imellem. Vi udveksler erfaringer og har et fællesskab, som gør, at vi står stærkere,” siger formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, som til daglig er beredskabsdirektør hos Brand & Redning i Sønderjylland.

Erfaringsudveksling på et strategisk niveau

På det nordiske møde blev der drøftet de overordnede strategisk relevante emner, hvor problemer som rekruttering af frivillige og deltidsbrandmænd blandt andet var på dagsordenen.

Interessen i debatten var stor: ”Hvad virker?”, ”kan vi iværksætte nogle fælles tiltag for at blive klogere på, hvordan man rekrutterer?”, ”er der nogle andre ting, der skal prøves?” var nogle af de spørgsmål, som repræsentanterne bød ind med.

Også fremtidens arbejde i FEU blev drøftet under mødet. FEU er den fælleseuropæiske brandofficerforening, som udtaler sig om brandforebyggelse og akutte operationer inden for de beredskabsfaglige områder i Europa.

FEU har på nuværende tidspunkt en visionsplan for årene frem til 2020 og er i gang med at udarbejde et nyt visionspapir, som beskæftiger sig med årene efter 2020. Derfor er punktet om det fremadrettede arbejde i FEU også væsentligt og blev derfor drøftet under mødet.
Repræsentanterne fra Norge, Sverige, Finland og Danmark sad alle og bød ind med forslag omkring bordet i midten af lokalet.

Norges repræsentant Nils-Erik Haagenrud var blandt andet en af dem, der var med i diskussionen om fremtidsudsigterne for FEU.

”Kan FEU udvides?”, ”er der andre, vi kan samarbejde med?” var nogle af de mange spørgsmål, som blev stillet og diskuteret videre blandt deltagerne under mødet.

”De nordiske lande har en opfattelse, som minder om hinanden, og derfor har vi også mange fælles visioner, som ved hjælp af godt samarbejde kan blive indfriet. Det handler om at udvide sit netværk og have nogle fælles debatter, som gør os alle klogere,” fortæller Nils-Erik Haagenrud.

Stemningen var god, og mødet ved Hovedstadens Beredskab i København blev afrundet med en kort rundvisning. Næste år er det Norges tur til at afholde det nordiske møde.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken