• Danske Beredskaber deltager på konference om ændringer af brandregler

  06. januar 2016
  Onsdag den 13. januar inviterer IDA Brandteknik og IDA Byg til minikonference om forslag til lovændringer af byggeloven og initiativerne i regeringens vækstudspil. Danske Beredskabers næstformand, Jacob Christensen, der er blandt paneldeltagerne, ser frem til at få debatteret både muligheder og udfordringer i de nye lovændringer.

  De danske brandregler skal være lettere at forstå og mere sammenlignelige med vores nabolande, og så skal byggesagsbehandlingen privatiseres. Sådan lyder det fra regeringen, der ønsker at få vedtaget en række ændringer i byggeloven.

  Mere specifikt fremgår det af regeringens vækstudspil fra november 2015, at man vil:

  • Forenkle brandreguleringen, så al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er særligt hensyn til peronsikkerheden, samles i byggeloven
  • Tilpasse de danske brandkrav til højlagre til niveauet i vores nabolande ved ændring af bygningsreglementet, som sendes i høring primo 2016
  • Samle og forenkle brandkrav til lagerbygninger med oplag af emballerede brændbare produkter i byggeloven. Derved sikres et sammenhængende brandsikkerhedsniveau for lagerbygninger i Danmark, og at det kun er en myndighed, der stiller brandkrav til disse bygninger
  • Modernisere den tekniske byggesagsbehandling ved indførelse af en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal indestå for, at bygningsreglementets regler vedrørende tekniske forhold er overholdt ved det konkrete byggeri. Derved skal kommunerne ikke længere varetage den tekniske byggesagsbehandling

   

  Men regeringens ønsker til nye initiativer er ikke uden problemer, mener næstformand i Danske Beredskaber, Jacob Christensen. Han er først og fremmest bekymret for konsekvenserne af at strømline brandreglerne, så de harmonerer med vores nabolande.

  ”Når man i Danmark ser, at man kan bygge både bedre og billigere i Sverige, fordi der må man meget mere end herhjemme, så glemmer man, at det jo kun er sådan, fordi de har større udgifter til andre områder. Hvis man skruer på brandreglerne og gør dem mere lempelige, så er konsekvensen bare, at udgifterne til forsikring og beredskab stiger. Det er en vigtig ting at have med i ligningen,” siger Jacob Christensen, der til daglig er forebyggelseschef i Braand & Redning Sønderjylland. Han fortsætter:

  ”Jeg synes, det er udmærket at forenkle brandreglerne og lette de administrative regler, for det er både kompliceret og detaljeret stof. Men man skal hele tiden huske på, at hvis en forenkling også betyder en lempelse af brandreglerne, så sender man bare regningen videre i systemet, og det er ikke rimeligt.”

  Privatisering er ikke nødvendigvis løsningen

  Et af de andre kritikpunkter, Jacob Christensen har, er regeringens ønske om at privatisere byggesagsbehandlingen, så det fremadrettet er certificerede virksomheder, der skal stå inde for, at brandreglerne bliver fulgt under nye byggeprojekter.

  ”Det giver god mening at lave en privatisering af byggesagsbehandlingen, hvis man er sikker på, at den nye løsning bliver bedre og billigere. Men det store spørgsmål i den her sammenhæng er vel, om der er noget grundlag for at tænke, at det gør det – og det kan jeg have mine tvivl om. Jeg tror, der er en stor risiko for, at ja, måske bliver det bedre, men det bliver i hvert fald ikke billigere,” siger han.

  Derudover peger Jacob Christensen på, at der med privatiseringen er fare for, at den erfaringsudveksling, der i dag sker i byggesagsbehandlingen i det offentlige, vil gå tabt.

  ”Det, der er fordelen ved den nuværende ordning, er den kobling, der er mellem det administrative og operative system, fordi de mennesker, som sidder og laver den brandtekniske byggesagsbehandling – i hvert fald på de mere komplicerede sager – er ansat af brandvæsnet og redningsberedskabet og kører som indsatsledere. De bruger al den viden, de har, både den ene og den anden vej, og det synes jeg er en meget vigtig ting at have in mente. Hvis man vælger at privatisere byggesagsbehandlingen, så skal man virkelig sikre sig, at der fortsat er den her erfaringsudveksling,” siger han.

  Lovændringer til debat

  Ud over Jacob Christensen skal blandt andre direktør for Danske Ark, Lene Espersen, og formand i Dansk Bygningsinspektør Forening (DABYFO), Aase Nielsen, deltage i paneldebatten. Næstformanden i Danske Beredskaber ser frem til at få mulighed for at debattere både fordele og ulemper ved regeringens forslag.

  ”Jeg håber på, at vi med konferencen kan få nuanceret debatten og måske endda kvalificeret beslutningsgrundlaget. Og i og med, at vi paneldeltagere kommer fra forskellige positioner, er alle synspunkterne repræsenteret, så det kunne jo meget vel være, at vi alle sammen bliver lidt klogere og dermed får en bedre forståelse for hinandens baggrund og ønsker,” siger Jacob Christensen.

  Minikonferencen, der løber af stablen den 13. januar, afholdes hos Ingeniørforeningen på Kalvebod Brygge i København fra klokken 13 til 16. Læs mere her, hvor du også kan se den komplette liste af paneldeltagerne.