• Beredskab uden grænser

  07. januar 2016
  I fremtiden vil de kommunale beredskaber ikke skele til kommunegrænser, når der er behov for udrykning. En fælles aftale om fri disponering mellem de 24 nye beredskabsenheder sikrer i endnu højere grad tryghed for borgeren – tæt på.

  Fra 1. januar 2016 har beredskabets Danmarkskort ændret sig drastisk. De knap 90 tidligere enheder rundt i landet er blevet lagt sammen til 24, og det har givet nye muligheder for at samarbejde på kryds og tværs.

  På et fællesmøde i december vedtog beredskabsenhedernes direktører derfor en aftale om fri disponering mellem de 24 nye enheder. Aftalen betyder, at når en hændelse sker, kører den nærmeste relevante og egnede enhed af sted – også selv om hændelsen er sket i et andet område end der, hvor den nærmeste enhed befinder sig.

  Hos Danske Beredskaber er sekretariatschef, Bjarne Nigaard, meget tilfreds med den nye aftale, som både er til gavn for borgerne, og som sikrer et godt samarbejde på tværs af de 24 nye beredskabsenheder.

  ”Efter vi har fået de nye, store enheder, har det været en reel ambition fra vores side at gøre tingene mere ensartede og i fællesskab. Og med den tilgang har det været helt naturligt at give hinanden håndslag på, at selvfølgelig skal det være den station, der er relevant og nærmest, som sender folk af sted, uanset om grænsedragningen har betydet, at hændelsen ligger et par hundrede meter inde på den næste enheds område,” siger han.

  Hverdagen fortsætter som hidtil

  For dem, der løser opgaverne, får den nye aftale ingen konsekvenser, understreger Bjarne Nigaard. Men der bliver formentlig lidt mere arbejde til administrationerne rundt i landet.

  ”En hændelse er en hændelse, og den kører man selvfølgelig ud og løser professionelt og ordentligt, som man hele tiden har gjort. Der, hvor der kan være nogle udfordringer, er for administrationerne i enhederne, for der skal man selvfølgelig være opmærksom på, hvordan man lige håndterer den nye aftale i praksis,” siger han.

  For borgerne skulle den nye aftale gerne være endnu et skridt på vejen til at sikre, at hjælpen kommer frem hurtigst muligt.

  ”Hvis man skal se på servicen generelt, altså den ydelse, vi leverer, nemlig tryghed, så skulle det jo gerne betyde, at den leveres endnu bedre, end hvis vi ikke havde denne aftale og derfor skulle søge længere væk for at finde de nødvendige ressourcer – så selvfølgelig skal det her optimalt set betyde, at borgeren føler sig endnu mere tryg ved, at vi kommer hurtigt, og at vi løser opgaven ordentligt og professionelt,” siger sekretariatschef Bjarne Nigaard og fortsætter:

  ”Helt overordnet vil vi gerne sende det signal, at den primære opgave for os er at sikre tryghed for den enkelte borger tættest muligt på borgerens eget hjem. Den målsætning forfølger vi hele tiden, og jeg synes, vi kommer endnu tættere på ved at gøre det på den her måde.”

  Danske Beredskaber har på vegne af de 24 enheder orienteret Beredskabsstyrelsen om aftalen om fri disponering. Læs orienteringen her.