• Danske Beredskaber netværker i Middelfart

  14. september 2016
  I denne uge mødes en række af Danske Beredskabers netværk og arbejdsgrupper i Middelfart. Ansatte på tværs af beredskaber og faglighed puster liv i gode ideer, fælles løsninger og nye måder at gøre tingene på.

  Fælles indkøb, inspiration til krisekommunikation og gennemgang af nyt medlemsforum. Det er blot nogle af de emner, som er på dagsordenen under denne uges møder i Danske Beredskabers netværk og arbejdsgrupper.

  Rammen om møderne er brandstationen i Middelfart. Mandag var det Netværk Service/Logistik, der havde møde, mens Netværk Administration samt arbejdsgrupper om uddannelse og førstehjælp mødtes onsdag.

  Beredskaberne bidrager alle med medarbejdere, der på tværs af faglighed og geografi kan erfaringsudveksle og på den baggrund finde frem til fælles løsninger, der er til gavn for alle 24 enheder.

  Medlemsforum som dialogportalnetvaerkadm1

  Denne sommer har Danske Beredskaber fået et medlemsforum på hjemmesiden. Medlemsforummet skal benyttes af medlemmerne i netværk og arbejdsgrupper til at dele erfaringer fra det daglige arbejde i beredskaberne.

  Helt konkret er der i medlemsforummet mulighed for at uploade dokumenter til en fælles portal, som andre i netværket eller arbejdsgruppen kan se. Samtidig kan medlemmerne kommunikere med hinanden via et forum, der er oprettet til formålet. Med andre ord har beredskaberne nu fået deres egen dialogportal.

  Allerede nu har mange ansatte i de kommunale beredskaber tilmeldt sig forummet. Meningen er, at man på sigt kan opnå løsninger, der tager udgangspunkt i best practice.

  Fælles skabeloner på tegnebrættet

  Under onsdagens møde i Netværk Administration fremlagde netværkets arbejdsgrupper de mål, medlemmerne har sat for det kommende års arbejde i grupperne.

  I arbejdsgruppen for kommunikation har medlemmerne særligt fokus på at udarbejde en skabelon for krisekommunikation i forbindelse med en hændelse. Her kom det overordnede netværk med input til arbejdet med skabelonen og påpegede blandt andet vigtigheden af at tænke i en skabelon, der også tager højde for kommunikationen forud for en hændelse. Det kunne eksempelvis være skybrud, der ofte er varslet af DMI og dermed giver mulighed for et rum til at arbejde med kommunikationen, inden hændelsen sker.

  Også i arbejdsgruppen for økonomi er der fokus på fælles skabeloner, der kan lette de administrative arbejdsgange i beredskaberne.

  netvaerkadm2Digitale løsninger på tværs

  I arbejdsgruppen for IT er det især emnerne digitalisering og udnyttelse af data, der er på dagsordenen.

  Flere beredskaber har med succes implementeret geografiske informationssystemer, også kaldet GIS, hvor data på alt fra ABA-anlæg over brandhaner til gasnet ligger digitalt og kan hentes på farten med blot nogle få klik.

  Lige nu arbejder gruppen på at finde ud af, om der også på GIS-området er grobund for at finde en fælles løsning, der dækker hele landet. I første omgang har arbejdsgruppen udnyttet muligheden for at mødes på tværs af beredskaberne og udveksle erfaringer om brug af data i beredskabsarbejdet.