• Danske Beredskaber og Københavns Professionshøjskole præsenterer nyt diplommodul

  24. marts 2022

  Ansatte i det kommunale redningsberedskab får nu mulighed for at tilegne sig ny viden inden for lederskab. Til august bliver det nemlig muligt at tage et diplommodulet “Beredskabsledelse”, som er en del af diplomuddannelsen i ledelse.

  Det er Danske Beredskaber og Københavns Professionshøjskole, der i samarbejde har udviklet diplommodulet, der dækker fire faglige temaer:

  – Ledelse og ledelsesidentitet
  – Etik og relationer
  – Relationer og kommunikation
  – Magt, tillid og tvivl i ledelse

  Formand for Danske Beredskaber Jarl Vagn Hansen glæder sig over, at det nu er lykkedes at få lavet et uddannelsesmodul, der henvender sig specifikt til de kommunale redningsberedskaber.

  – Det er en rigtig glædelig nyhed, at vi nu har mulighed for at løfte kompetenceniveauet i redningsberedskaberne yderligere. Jeg håber derfor, at de ansatte rundt omkring i brandvæsenerne tager godt imod uddannelsen, så vi fremadrettet kan sikre en fortsat udvikling af den beredskabsfaglige funktion, siger Jarl Vagn Hansen.

  Målgruppen
  Hvis du allerede arbejder med ledelse i redningsberedskabet – fx som afdelingsleder, uddannelsesansvarlig eller måske teamleder eller brandmester og trænger til nye input til, hvordan du kan styrke og udvikle dit lederskab, så kan modulet i “Beredskabsledelse” være noget for dig.

  Du kan læse mere om diplommodulet på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside, hvor du også kan se, hvilke krav der er til optagelse samt læse mere om modulet i øvrigt.