Søg
Close this search box.

Mange naturbrande

30. marts 2022

Foråret har budt på travlhed med naturbrande for beredskaberne, der ikke de sidste ti år har kørt så ofte til netop denne type hændelse.

Hos Danske Beredskaber  følger man nøje med i hvor ofte de danske brandvæsner for tiden kører til naturbrand. For det har de nemlig ekstra travlt med.

”En lang periode med tørt vejr, kombineret med vind, og så det faktum, at vegetationen er tør, fordi planter, træer og buske endnu ikke for alvor er begyndt at trække væde op, betyder, at der faktisk er rigtig tørt i naturen”, forklarer Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber. ”Det kan vi godt se i vores statistikker, hvor vi i marts i år har kørt dobbelt så mange gange som de forrige par år til naturbrande. Det er faktiske den travleste marts med naturbrande siden 2013. Og med to martsdage tilbage i kalenderen, så kan vi godt nå at sætte en kedelig ny rekord.”

Bjarne Nigaard opfordrer derfor folk til at huske, at køligt forårsvejr og brunlige nuancer i naturen ikke udelukker brandfare.

”Jeg håber vi kan hjælpes ad med at huske de samme gammelkendte forholdsregler, som også gælder en stegende hed, tør sommerdag. Åben ild og vildfarne cigaretskodder hører ikke til i blæst i en tør natur.”

Bjarne Nigaard pointerer også, at selv med lidt nedbør en dags tid, så kan vinden hurtigt genskabe tør natur som før nedbøren.

De gode råd til at undgå brand i naturen er:

Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild. Sådanne forbud fremgår ikke af denne hjemmeside

Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen

Hold altid afstand til bevoksning

Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt

Brug kun åben ild i stille vejr

Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild

Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand

Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation

Parker aldrig din bil i højt tørt vegetation

Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

Og ligeledes kan man se hvor tør vegetationen er for tiden her: https://www.brs.dk/da/borger/forebyg-brand/brandfare.dk/underindeks/ (tryk på ’tørhed i vegetation’)

Tal for naturbrande i marts:

 

Antal alarmer marts måned 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totals 217 93 87 83 84 93 54 119 123 207
Naturbrand-Halmstak 5 7 4 6 3 3 7 3 2
Naturbrand-Hede/Klit 35 5 6 7 5 12 4 4 8 20
Naturbrand-Mark m/Afgrøder 5 2 3 3 5 3 1 7
Naturbrand-Mark, Høstet 26 4 8 10 5 16 2 2 18 12
Naturbrand-Mindre brand 68 52 39 37 48 38 39 70 67 108
Naturbrand-Skov/Plantage 40 6 15 11 12 10 4 12 16 42
Naturbrand-Skråning/Grøft 38 19 13 9 11 9 2 21 10 16

 

Marts 2022 (frem til 29. marts) er her:

 

Antal alarmer/Dato Total 02-mar 03-mar 05-mar 06-mar 07-mar 08-mar 09-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar 29-mar
Totals 207 5 2 2 5 5 2 4 3 13 12 8 12 2 4 3 3 16 8 15 10 12 14 14 9 4 11 9
Naturbrand-Halmstak 2 1 1
Naturbrand-Hede/Klit 20 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2
Naturbrand-Mark m/Afgrøder 7 1 1 1 1 1 1 1
Naturbrand-Mark, Høstet 12 1 1 3 2 1 1 1 1 1
Naturbrand-Mindre brand 108 4 1 2 3 4 1 1 1 7 9 1 3 1 3 3 2 8 6 11 3 7 8 6 5 2 6
Naturbrand-Skov/Plantage 42 1 2 1 2 2 2 4 5 1 1 2 1 2 1 3 3 2 3 4
Naturbrand-Skråning/Grøft 16 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2

 

Alle data om 112-alarmer stammer fra Beredskabsstyrelsens 112 server, hvor Politiets og Hovedstadens alarmcentraler har stillet data til rådighed.

Listen over 112-alarmer opdateres døgnet rundt i real-time og omfatter – med enkelte undtagelser – alle 112-alarmer i Danmark.

 

Relaterede nyheder

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Claus Bo Nielsen, Beredskabsdirektør i Nordvestjyllands Brandvæsen har været hårdt ramt af afgangstidskravet på fem minutter. 18. juni forklarede han Folketingets forsvarsudvalg, hvorfor en afskaffelse af kravet kan medvirke til at bevare de vigtige lokale stationer rundt i landet. Hos Danske Beredskaber ser man afskaffelsen af afgangstidskravet som en levetidsforlængelse af deltidsmodellen, og i bestyrelsen […]

Få nyhedsbrev i indbakken