• Danske Beredskaber opfordrer: Gør røgalarmer lovpligtige

  01. december 2015
  Danske Beredskaber tager medansvar som medforfatter af Danmarks første brandforebyggelsesstrategi.

  I Danmark omkommer omkring 80 mennesker hvert år på grund af brand. Sådan har det været i årtier, og tallet ser desværre ikke ud til at være på vej ned.

  ”Hvis vi vil redde flere liv, så er det uansvarligt at blive ved med at sidde på hænderne”, forklarer Jacob Christensen, næstformand i Danske Beredskaber, og medforfatter til den nationale brandforebyggelsesstrategi. ”Vi har i Danmark i mange år snakket om, hvordan vi kan forbedre brandsikkerheden. Nu må tiden være kommet til handling. Det er simple foranstaltninger, der skal til. Det er fx lovkrav om røgalarm, og ressourcer til effektfulde hjemmebesøg, der vil kunne gøre en afgørende forskel.”

  Derfor foreslår Danske Beredskaber konkret, at der indføres pligt til at opsætte røgalarmer.

  ”Alle udlejere skal omfattes af sådan en forpligtelse, og private boligejere kan evt. forpligtes på den måde, at det er et vilkår for at få en forsikring”, foreslår Jacob Christensen. ”Vi ved det virker, så hvorfor gå på kompromis med sikkerheden?”

  Gode eksempler i udlandet

  Som det bl.a. fremgår af brandforebyggelsesstrategien, har landene omkring os haft stor succes med at sætte konkrete mål og følge en overordnet strategi. I Storbritannien har man fx reduceret antallet af omkomne i brand med 72 procent gennem de seneste 30 års målrettede indsats.

  ”Tænk hvis vi havde været lige så proaktive i tide herhjemme”, funderer Jacob Christensen.

  ”Vi kunne have sparet mange menneskeliv. Men det er godt, at vi nu har et fælles bud på en sammenhængende strategi for forebyggelse. Vi har i lang tid manglet de overordnede målsætninger, så vi kan prioritere den fælles indsats omkring brandforebyggelse. De er her kogt ned til otte mål med konkrete løsninger. Så nu må vi i gang. Og jeg håber politikerne vil være med til at tage ansvar.”

  Brandforebyggelsesstrategien ”Brandsikkert Danmark” er blevet til i et samarbejde mellem en række aktører på området. Egentlig vedtog Folketinget allerede i 2012, at der skulle udarbejdes en strategi, men her tre år efter foreligger den endnu ikke. Derfor tog aktørerne bag strategien selv affære.

  Fakta

  Læs om brandforebyggelsesstrategien på www.brandsikkertdanmark.dk, hvor der også findes uddybende dokumentation.

  Danske Beredskaber er interesseorganisation for de 24 fælleskommunale beredskaber og brandvæsner, der dækker hele Danmark.

  Det kommunale beredskabs godt 1.700 fastansatte brandfolk, 4.300 deltidsansatte og 3.600 frivillige er fordelt på 241 lokale brandstationer, og rykker årligt ud ca. 40.000 gange med sine i alt over 1.700 køretøjer, og gennemfører over 36.000 brandeftersyn (tal fra 2014). Kilde: www.brs.dk “Redningsberedskabets Statistik 2015”

  Brandsikkert Danmark sætter otte konkrete mål:

  1. Færre dødsbrande
  2. Ingen brande med over fem omkomne
  3. Mere viden om brande
  4. Ingen brande, der lammer infrastruktur
  5. Ingen brande, der giver tab af uerstattelige kulturværdier
  6. Årligt samfundstab ved brand reduceres med 10 procent
  7. Halvering af miljøbelastningen ved brand
  8. Danskernes evne til at forebygge brand skal forbedres

  Her er aktørerne bag Brandsikkert Danmark:

  Danske Beredskaber – foreningen af kommunale brandvæsner og beredskaber, SikkerhedsBranchen – Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring, Forsikring & Pension, DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DABYFO – Forum for Danske Bygningsmyndigheder, og IDA Brandteknik

  For yderligere kommentarer, kontakt:
  Danske Beredskaber, næstformand Jacob Christensen, tlf. 21 37 27 53