Søg
Close this search box.

Danske Beredskaber bekymrer sig om brandsikkerheden, hvis byggesager privatiseres

25. november 2015

Med et nyt vækstudspil vil Regeringen privatisere byggesagsbehandlingen, så det bliver private virksomheder der skal indestå for, at et byggeri opfylder alle tekniske og juridiske krav, og dermed også brandkrav.

Det vækker bekymring hos organisationen, der samler de danske brandvæsner og beredskaber, Danske Beredskaber.

”Hvis vi får en privat løsning i form af den certificeringsordning, som Transport- og Bygningsministeren foreslår sammen med Erhvervs- og Vækstministeren, så kan vi godt frygte problemer for brandsikkerheden”, opridser bestyrelsesmedlem hos Danske Beredskaber, Flemming Nygaard-Jørgensen.

”Sådan en ordning vil for det første ikke sikre en mere ensartet sagsbehandling i forhold til brandkrav, for de akkrediterede virksomheder vil jo ikke videreformidle den viden, de får. De vil opfatte viden om best practice som et forretnings- og konkurrenceparameter, og derfor ikke dele det med andre virksomheder. Det giver derfor ikke mere ensartet sagsbehandling, og det betyder for det andet, at samfundsmæssig vigtig viden ikke bliver delt på samme måde, som vi kender det fra i dag.”

Brandsikkerhed kan ikke sættes på formel

Flemming Nygaard-Jørgensen peger også på, at det lokale beredskabs konkrete kendskab til byggerierne vil blive forringet, og dermed bliver en evt. indsats sværere at håndtere.

”Brandsikring er ikke et eksakt vidensområde, baseret på standarder og normer, som fx statik”, påpeger Flemming Nygaard-Jørgensen.

”Gode brandtekniske løsninger og dimensioneringer beror på tolkninger af bygningsreglementet, stadig opdateret viden og dynamiske eksempler.
Vi har i redningsberedskaberne altid understøttet den lokale byggemyndighed, når der har været tvivl om de brandtekniske løsninger. Hvis området privatiseres, og der ikke længere er den mulighed for os, så frygter jeg at der forsvinder stor viden og erfaring om brandsikring. Og det kan enhver sige sig selv hvad risikoen kan være ved.”

Flemming Nygaard-Jørgensen ærgrer sig over, at brandsikkerheden efter han opfattelse kastes ud i et eksperiment, hvor det på den måde er meget usikkert om det løser problemet omkring oplevelsen af uensartet sagsbehandling. Han henviser til nylig erfaring med certificeringer.

”Vi har lige oplevet en implementering af en certificeringsordning for en af de mest enkle konstruktioner man kan tænke sig – nemlig et telt – og her er erfaringerne ikke entydigt gode”, forklarer han.

”Det har været dyrt for borgerne, og der bliver rent ud sagt sjusket med brandsikkerheden. Hvis dette eksperiment overhovedet skal lykkes er det derfor vigtigt, at ministeriet i langt højere grad begynder at involvere sagkundskaben hos Danske Beredskaber for at sikre, at der kommer en tilstrækkelig faglighed ind i dette projekt, og ikke mindst for at sikre fortsat sammenhæng mellem det forebyggende regelsæt og det operative beredskab.”

Stil krav om brandplan

Danske Beredskaber pointerer, at hvis der gennemføres en fuldstændig privatisering, vil der kunne afbødes nogle af de tvivlsomme effekter, ved at der etableres en robust og dynamisk værktøjskasse, hvor de akkrediterede virksomheder kan hente viden og erfaring, som opsamles af redningsberedskaber. Samtidig foreslår Danske Beredskaber, hvis altså området privatiseres, at der indføres et krav om, at den akkrediterede virksomhed, som en del af et byggeprojekt, udfærdiger en brandplan, der skal gøres tilgængelig for redningsberedskabet via en sikret webplatform. Dette vil give redningsberedskabet mulighed for, at kigge med på hvad der bygges, hvordan bygningerne indrettes og tænkes sikret, og dermed en større mulighed for at tilpasse ressourcerne i forhold til de risici, der er for området.

”Jeg håber som minimum, at der er forståelse for, at man skal opretholde dialogen med os, der har specialviden på området, og som gerne skulle kunne agere effektivt, hvis noget sker”, siger Flemming Nygaard-Jørgensen.

Danske Beredskaber vil nu forsøge at få en dialog med Transport- og Bygningsministeren forud for lovforslagets behandling, og indsender endvidere et høringssvar i sagen.

Fakta

Danske Beredskaber er interesseorganisation for de 20 fælleskommunale beredskaber og brandvæsner, der dækker hele Danmark. Det er Danske Beredskabers medlemmer, der typisk er godkendende myndighed omkring byggeriers brandsikkerhed, som reglerne er nu.

Regeringen har fremsat forslag om en række nye byggeregler, der bl.a. vil:

  • Afskaffe kommunernes tekniske byggesagsbehandling af kompliceret byggeri. I stedet indføres en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal indestå for, at bygningsreglementets regler vedrørende tekniske forhold er overholdt ved det konkrete byggeri
  • Forenkle brandreguleringen, så al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der skal tages et særligt hensyn til personsikkerheden, samles i byggeloven. Derved reduceres bygherrers og rådgiveres administrative omkostninger.

 

Kilde: Transport- og Bygningsministeriet, nyhed fra 23. november 2015.

For yderligere kommentarer, kontakt:

Flemming Nygaard-Jørgensen, bestyrelsesmedlem, Danske Beredskaber, tlf. 51 17 37 59 eller Bjarne Nigaard, sekretariatschef, Danske Beredskaber, tlf. 31 37 88 05

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken