Søg
Close this search box.

Glem ikke brandsikkerhed for flygtninge

24. november 2015

De første flygtninge er nu indkvarteret midlertidigt i telte i Danmark. I flere europæiske lande indkvarteres der i stor stil flygtninge i tilsvarende midlertidige boliger, som telte, autocampere og skurvogne.

”Især i den kolde tid, hvor behov for opvarmning i kombination med beboernes store antal på lille areal, og ukendskab til lokale forhold, kan være en ekstra risikofaktor, må logiske minimumskrav til sikkerhed ikke glemmes”, fastslår Jacob Christensen, næstformand for Danske Beredskaber. ”Det er fx opsætning af en røgalarm, selvom der ikke er entydigt lovkrav om det.”

Han forklarer, at de danske regler på området kunne være klarere.

”Det gælder primært de boliger, der er indrettet i campinghytter, pavilloner eller telte, hvor der ikke er specifikke regler, men hvor det er den lokale bygningsmyndighed, der skal vurdere i det konkrete tilfælde. Her er det efter vores opfattelse bl.a. vigtigt at sørge for røgalarm. Men der er også andre forhold, som bl.a. teltmateriale, afstand mellem telte, brand og evakueringsinstrukser, brandslukningsmateriel, mulighed for brandvæsenets indsats (brandvej). Alt det forsøger vi at få optimeret, når vi besigtiger”, forklarer Jacob Christensen.

”Bl.a. Irland har ved byen Carrickmines i dette efterår haft forfærdelige erfaringer med dødsbrand i midlertidige boliger uden brandsikring og røgalarmer mv.”, fortsætter han. ”Det er simpelthen alt for risikofyldt at glemme eller spare en simpel røgalarm, der kan vække sovende beboere i tide, hvis natopvarmningen pludselig får tag i de ikke altid lige brandsikre materialer.”

Manglende brandsikkerhed koster liv

Ved den irske by Carrickmines omkom 10. oktober i år ti personer, der var indkvarteret i en skurvogn på 40 kvadratmeter, som følge af en natlig brand i den midlertidige bebyggelse, som skurvognen var en del af.

I Tyskland har man gennemført brandforsøg med en type telt, der også bruges til midlertidig indkvartering af flygtninge, og med simpelt indbo i form af madrasser, sengetøj og simple træmøbler. Du kan se resultatet i videoen, der taler for sig selv om, hvorfor røgalarmer, afstandskrav og adgangsveje er uhyre vigtige, også i teltlejre:

Danske Beredskaber opfordrer derfor alle ansvarlige for midlertidig indkvartering til at huske brandsikkerheden.

”Uanset hvor hastigt en bolig skal findes og uanset hvor kortvarigt opholdet skal være for beboeren, så kan det blive dødeligt fatalt, hvis ikke der er styr på brandsikkerhed og røgalarmer. Derfor skal vi ikke gå på kompromis, selv om ting skal gå stærkt eller er midlertidige”, slutter Jacob Christensen, Danske Beredskaber.

Et af de steder, der i disse dage er ved at blive gjort klar til at huse flygtninge i telte er Søgaardlejren i Sønderjylland, der potentielt skal kunne huse 500 – 600 personer. Her er den lokale brandmyndighed, Sønderjyllands Brand og Redning, som er et af medlemmerne i Danske Beredskaber, meget opmærksomme på at sikre lejren bedst muligt.

Danske Beredskaber viser her gerne hvordan processen foregår, og hvilke hensyn der skal tages.

Fakta

Danske Beredskaber er interesseorganisation for de 20 fælleskommunale beredskaber og brandvæsner, der dækker hele Danmark. De er Danske Beredskabers medlemmer, der typisk er godkendende myndighed omkring flygtningeboligers brandsikkerhed.

På forslag fra den danske delegation, enedes de europæiske beredskaber, der er med i FEU – Federation of the European Union Fire Officer Associations, på sit møde i Wien i denne weekend om, at man i alle landene i disse midlertidige boliger ikke må gå på kompromis med brandsikkerheden.

De danske regler om brandsikkerhed i flygtningeboliger som telte mv., er skitseret i Trafik- og Byggestyrelsens vejledning af 23. oktober 2015, og siger bl.a.: ”… Telte eller andre transportable konstruktioner, som anvendes til at huse flygtninge skal ligeledes overholde de gældende krav. Sådanne konstruktioner, som er omfattet af reglerne i bygningsreglementet, skal således have en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, eller konstruktionen skal være certificeret. …”. De gældende krav omfatter ikke røgalarmer. Der er således ikke noget entydigt lovkrav om røgalarmer.

Du kan læse hele vejledningen her:http://bygningsreglementet.dk/file/572021/vejledning_om_krav_til_flygtningeboliger.pdf

For yderligere oplysninger, kontakt:

Jacob Christensen, næstformand, Danske Beredskaber, tlf. 21 37 27 53

eller

Bjarne Nigaard, sekretariatschef, Danske Beredskaber, tlf. 31 37 88 05

For besigtigelse/besøg i Søgaard-lejren; kontakt:

Jarl Vagn Hansen, bestyrelsesmedlem, Danske Beredskaber, tlf. 40 11 38 97

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken