Søg
Close this search box.

Danske Beredskaber appellerer til staten: Lad os komme i gang med at sikre et godt nationalt beredskab

20. november 2015

Med sidste års beredskabsforlig blev en af de største omstillinger af hele Danmarks brand- og redningsberedskab i nyere tid sat i gang. Både kommunale og statslige enheder skal effektivisere, og det nye beredskabskort vil indeholde færre men mere effektive enheder, der skal koordinere den fælles indsats.

”I forbindelse med det seneste forlig på beredskabsområdet er det aftalt, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i 20 robuste tværkommunale enheder” forklarer formanden for Danske Beredskaber, Niels Christensen.

”Samtidig var der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Derfor blev det konkret aftalt, at der skulle være en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.”

Dialogen skal i gang

Arbejdsdelingen skal bl.a. sikre at der skabes lokale arbejdspladser i de nye beredskabsenheder, forklarer Niels Christensen, og han peger på, at det på den måde er det helt i tråd med tankerne om skabelse af lokale arbejdspladser for statslige midler, som den nyligt varslede udflytning af centrale arbejdspladser fra hovedstaden til det øvrige Danmark er udtryk for.

”Men dialogen om den gode og sikre arbejdsdeling er til vores store overraskelse i Danske Beredskaber fortsat ikke kommet i gang”, siger Niels Christensen.

”Derfor er der naturligvis stor usikkerhed både blandt statens ansatte og hos kommunerne. Lige i øjeblikket oplever vi, at det skaber uheldige rygter, og det kommer til at være i fokus i stedet for det, vi burde arbejde sammen om; at skabe sammenhæng mellem det daglige beredskab i kommunerne og det statslige overbygningsberedskab. Det er den proces, der desværre virker til at være fuldstændig kortsluttet i øjeblikket. Og det risikerer at skade det samlede beredskab, bl.a. hvad angår innovation og personaleudvikling.”

Han slår fast, at kommunerne allerede har påtaget sig det nødvendige ansvar for processen, også selvom det statslige niveau nøler.

”I forbindelse med Økonomiaftalen i 2014 mellem kommunerne og regeringen var der enighed om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem, samt at der skal frigøres yderligere 100 mio. kr. på det kommunale beredskabsområde i 2015 og frem”, uddyber Niels Christensen. ”Det arbejde pågår lige nu. Og kommunerne leverer varen.”

I lighed med den kommunale proces er det aftalt at staten skal foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Derfor fremgår det af forslag til finansloven at den statslige ramme skal reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken