• FKB sigter fremad – og bliver til Danske Beredskaber

  18. november 2015
  Om bare 1½ måned, når kalenderbladet vendes til 1. januar 2016, begynder en ny tid for de danske beredskaber. Strukturreformen betyder, at det nye landkort med færre enheder er en realitet.

  Der er stadig uafklarede opgaver, men det står til gengæld klart for FKB, at forandringerne betyder, at foreningen er nødt til at orientere sig anderledes, og også organisere sig anderledes.

  Derfor har FKB igennem den senere tid gennem inddragelse af medlemmerne arbejdet på at modernisere foreningen.

  ”Bestyrelsen har på et bestyrelsesseminar i sidste weekend lagt en plan for fremtidens FKB, og forhåbentlig vil de forskellige tiltag være med til at skabe en synlig og slagkraftig organisation”, fortæller FKBs formand, Niels Christensen. ”Vores målsætning er, at selv om der er 20 enheder rundt om i landet, så taler vi med én samlet stemme, og vi forsøger at understøtte det budskab, at vi gerne vil skabe mest beredskab for pengene, og skabe tryghed tæt på.”

  ”Vi vil gerne tage teten og være proaktive i debatterne om udformningen af og udfordringerne for beredskabet i Danmark, men vi holder fast i fagligheden, når vi melder ud”, fortsætter han. ”For at kunne gøre det, har vi bl.a. ændret på vores kommunikationsstrategi, hvor vi i langt højere grad vil gøre brug af tidens kommunikationskanaler, og bl.a. derfor skaber en ny hjemmeside, endnu mere aktive sociale medier, og indfører flere nyhedsbreve til medlemmerne. Vi har skønnet, at der er behov for at omdisponere ressourcerne, og derfor udkommer tidsskriftet BRANDVÆSEN for foreløbigt sidste gang med dette års decemberudgave.”

  Fra nytår er det således de andre kommunikationskanaler der tegner foreningen.

  ”Vi har også vurderet, at vores forenings formelle navn ikke i en bredere sammenhæng er fortællende nok i forhold til dem vi nu er”, forklarer Niels Christensen. ”Derfor har bestyrelsen besluttet, at foreningen tillægger sig et kaldenavn, som vi mener fortæller enklere og mere præcist, hvem vi er, og hvad vi står for. Derfor vil vi fra nytår udadtil kommunikere under navnet Danske Beredskaber.”

  ”Sammen med sekretariatet har bestyrelsen opsat den målsætning, at vi gerne vil være den organisation, som beslutningstagere, meningsdannere og medier søger til, når de skal vide noget om beredskab. Det er en proces, der vil tage tid, men vi tror, vi har sat den godt i gang med de tiltag, vi har besluttet,” siger Niels Christensen.

  Foreningen har allerede møder med tre beredskabsordførere i Folketinget, og har en aftale med Forsvarsministeren om et møde. Alle steder for at forklare, hvordan foreningen ser mulighederne for et robust, fagligt og effektivt dansk beredskab, med vægt på mest beredskab for pengene, og tryghed tæt på borgeren.

  ”Vi foretager også en opgradering af konceptet for årsmødet med fokus på deltagernes faglige udbytte. En række faglige workshops, inddelt i temaer, skal gerne skabe en forbedret og udviklende beredskabskonference”, tilføjer Niels Christensen.

  Helt konkret har FKB ansat Bjarne Nigaard som sekretariatschef, og Bjarne har haft første arbejdsdag den 16. november. Der kan læses mere om Bjarne og hans tanker i det nye BRANDVÆSEN, der kommer i denne uge.

  Fysisk har foreningen etableret et nyt sekretariat i København, med sekretariatschef og landskontoret for Brandkadetter i Danmark. På kort sigt udvides sekretariatet med kompetencer inden for kommunikation og økonomisk drift, og det er tanken, at foreningens administration skal samles og koordineres herfra.

  Det gælder også udviklingen af nye kompetencenetværk, som gerne skal styrke og understøtte alle 20 enheder, ved at sikre ensartethed, erfaringsudveksling og udvikling af fælles ’best practise’, både indenfor de traditionelle fagområder som Operativ, Forebyggelse og Myndighed, men også indenfor fx ledelse, kommunikation og organisationsudvikling. Det er tanken, at revitaliseringen af fagområdestrukturen træder i stedet for den nuværende kredsstruktur i FKB.

  Bestyrelsen forventer inden sommerferien at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling for at tilpasse foreningens vedtægter, og for at få taget fælles beslutninger om den fremadrettede kurs for foreningen.

  ”Men det er bestyrelsens vurdering, at vi på grund af de formelle ændringer fra nytår, også skal gennemføre justeringerne i kommunikation og struktur fra nytår. Det tror vi giver os en synlig organisation, der bliver en førende aktør indenfor beredskab i Danmark. En organisation der både reelt og konkret skaber Danske Beredskaber”, slutter Niels Christensen.