• Danske Beredskaber uddeler prisen som “Årets Forebygger” til Rasmus Storgaard Petersen

  05. oktober 2021

  Danske Beredskaber har netop overrakt prisen som “Årets forebygger” til Rasmus Storgaard Petersen, beredskabsdirektør for Beredskab Øst og medlem af tovholdergruppen i Netværk Forebyggelse.

  I udnævnelsen er der lagt vægt på Rasmus’ vedholdende kamp “for at sikre forsvarlige indsatsforhold for beredskabets brandfolk, holdledere og indsatsledere til glæde for befolkningen gennem forebyggende arbejde og faglige argumentationer.

  Det var Danske Beredskabers formand, Jarl Vagn Hansen, der overrakte prisen med disse ord:

  “Årets Forebygger går i 2021 til en person, som udviser vedholdenhed og samtidig stor faglighed på vegne af det brandforebyggende område.

  Gennem hele coronaperioden er der trods de naturlige coronaudfordringer kæmpet for et stadig højere fagligt niveau, kæmpet for at få myndigheder og instanser i tale og ikke mindst for at få lovgivning tilpasset den virkelighed vi er i, og dagligt står i.

  Med udsagn som; Der er høj bølgegang, men land i sigte har årets forebygger netop udvist udsyn, enorm flid og ikke mindst en stålsat vilje til at forandringerne i BR18 kan kaste nyt lys over beredskabet, selvom bølgegangen er høj”, lyder det fra Jarl Vagn Hansen.

  Kæmpestort tillykke til Rasmus med hæderen  🔥🔥