Søg
Close this search box.

Krisestyringskonference: Hvad har vi egentlig lært?

26. november 2021

 Den 23. og 24. november afholdt Danske Beredskaber krisestyringskonference. Denne gang var der fokus på erfaringerne fra håndteringen af covid-19.

Vi er nu 20 måneder inde i en af de største kriser i danmarkshistorien og stadig i gang med håndteringen. Men de seneste mange måneder har allerede lært os rigtig meget, som vi kan bruge fremadrettet.

”I de seneste tyve måneder har vi levet i en konstant foranderlig verden. Vi har måttet forkaste eksisterende krisestyringsplaner, vi har måttet omstille os, og vi har måttet udvise en fleksibilitet ud over det sædvanlige”, fortæller beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, der har været med til at planlægge krisestyringskonferencen.

Han peger på, at en af de største læringer fra krisen har været, at man skal turde at afvige fra eksisterende planer, hvis man kan se, at de ikke virker. Samtidig er det vigtigt at holde fokus på, at der stadig er nogle eksisterende daglige kerneopgaver, der også skal løses.

På konferencens første dag var både kommunale repræsentanter og beredskabet samlet for at erfaringsudveksle. Flere beredskaber har nemlig haft et tæt samarbejde med kommunerne, når det gælder coronahåndteringen. Et af de beredskaber er Midtjysk Brand & Redning, der har spillet en vital rolle i Viborg Kommunes krisehåndtering. Kommunaldirektør Lasse Jacobsen er derfor blevet inviteret til at fortælle om de erfaringer, han har gjort sig, og hvorfor det er vigtigt at have beredskabet med om bord.

”Hos Midtjysk Brand & Redning oplevede vi, at det havde stor værdi for Viborg Kommunes øverste krisestab, at vi rådgav om den rette opstart af krisestyringen, herunder at der blev lavet en god struktur, og at der blev skabt klarhed om kritiske funktioner, således at kommunen kom på forkant af hændelsen. Samme oplevelse gjaldt i Silkeborg Kommune. Selv om vores understøttende og rådgivende indsats var særlig vigtig i de første måneder, fortsatte vores deltagelse gennem hele krisestyringsforløbet. Det betød, at vi kontinuerligt var fuldt opdateret på status og indsatser og dermed kunne yde den bedste rådgivning. Vi blev meget aktivt inddraget i flere evalueringer undervejs, hvilket førte til en fremskyndet revision af Plan for Fortsat Drift, mens de indhøstede erfaringer stadig var ”varme”, fortæller chefkonsulent Mads Bjerre Nielsen fra Midtjysk Brand & Redning.

Også Kommunernes Landsforening (KL) var til stede. Her kunne chefkonsulent Nete Herskind fortælle om sampillet mellem myndigheder og civilsamfundet og om sin rolle som repræsentant i NOST’en. Her har KL vist sin styrke, i og med at KL har kunnet understøtte, at vedtagne planer blev rullet ud i kommunerne

Andendagen på krisestyringskonferencen var forbeholdt beredskaberne, som havde mulighed for at udveksle erfaringer – blandt andet på baggrund af en evaluering, der blev sendt ud til beredskaberne i efteråret 2020.

”Det er jo ikke så tit, at vi havner i en krise af så store dimensioner. Så derfor har der været en unik mulighed for at få et indblik i nogle af de mekanismer, der har gjort sig gældende i krisestyringen under coronakrisen. Derfor er jeg også rigtig glad for, at 81 procent af alle beredskaberne har deltaget i undersøgelsen, så vi får indsamlet flest mulige erfaringer”, fortæller chefkonsulent fra Beredskab & Sikkerhed Maria Lilleøre Nielsen, der har udarbejdet spørgeskemaundersøgelsen.

Alt i alt har det været to gode dage, hvor det har været muligt at komme hele vejen rundt om coronakrisen; fra strategisk ledelse over krisestyring til krisekommunikation mellem myndigheder og borgere.

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken