Søg
Close this search box.

Afskaffelse af afgangstidskravet vil levetidsforlænge deltidsmodellen

13. juni 2024

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel.

Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes for en afskaffelse af 5-minutters kravet i forbindelse med udrykninger fra brandstationer, bemandet med deltidsansatte brandfolk. Det forslag har afstedkommet et forslag fra FOA om at forkaste forslaget og i stedet oparbejde en fuldtidsprofessionel beredskabsstyrke over hele landet.

Danske Beredskaber har i et brev til forsvarsudvalgets medlemmer kommenteret, at FOA i en skrivelse af 29. maj 2024 til Forsvarsudvalget har redegjort for sin opfattelse af det fremsatte behandlingsforslag B 132 om afskaffelse af kravet på maksimalt fem minutter for afgang efter alarmering for det kommunale redningsberedskab. FOA har tillige den 31. maj 2024 anmodet om foretræde for udvalget i sagen.

På den baggrund har Danske Beredskabers bestyrelse tilsvarende anmodet om foretræde i sagen, og det sker efter FOAs foretræde og umiddelbart før forsvarsudvalget skal tage stilling til sagen.

Målet med foretrædet er for Danske Beredskabers at gøre det muligt for udvalgets medlemmer at få belyst forholdet fra flere sider.

“Danske Beredskaber ser afskaffelsen af afgangstidskravet som en levetidsforlængelse af deltidsmodellen, og frygter at andre alternativer bliver ringere og/eller dyrere. Dette drøfter vi naturligvis meget gerne med udvalget, ligesom vi gerne redegør for hvilke målkrav der i stedet kan opstilles for beredskabet”, skriver Danske Beredskaber i sin forespørgsel til Folketingets forsvarsordførere. Brevet er underskrevet af sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard.

Forsvarsudvalgets formand, Rasmus Jarlov (K) har inden et planlagt udvalgsmøde den 18. juni anmodet forsvarsminister Troels Lund-Poulsen om at kommentere henvendelserne til udvalget fra FOA og Danske Beredskaber.

Læs Forslag til folketingsbeslutning om ændring af kravene til det kommunale beredskabs reaktionstider fra afgangstider til responstider

Læs Henvendelse af 10/6-24 vedrørende afskaffelse af afgangstidskravet for kommunale beredskaber, fra Danske Beredskaber

Læs Henvendelse af 30 og 31/5-24 vedrørende afskaffelse af 5 minutters afgangskrav for beredskaber, fra FOA

Relaterede nyheder

Tårnby Kommunes grønne ambitioner føres an af en eldrevet rød Mercedes, der lynhurtigt kan omdannes til et kommandostade for brandvæsen, politiet og sundhedsmyndighederne. Optrækket er ikke til at tage fejl af men brølet fra motoren mangler, når indsatsleder Ole Mebus svinger sin røde Mercedes ud fra Tårnby Brandstation i Kastrup for som første mand på […]

Når du ringer 112 for at få hjælp til brand eller redning, så er det brandfolk fra en af det kommunale beredskabs 29 enheder landet over, der tænder de blå blink og kommer til undsætning. Det viser den netop offentliggjorte rapport ”Redningsberedskabet i tal 2023” at det kommunale beredskab gjorde 39.921 gange i 2023. Til […]

Gnister fra mejetærskere og andre maskiner er blandt de hyppigste årsager til markbrande i høstmånederne. SEGES Innovation, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber opfordrer til jævnlig rengøring af høstmaskinerne.  Mange markbrande startes af en gnist fra høstmaskinerne, eller når maskinerne bliver for varme og antænder støv eller andet tørt materiale. Med en ny høstsæson for døren opfordrer […]

Få nyhedsbrev i indbakken