Søg
Close this search box.

Folkemødet 2024: Er samfundets beredskab klar til fremtidens vejr?

7. juni 2024

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen.

Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det er virkelig noget, der tærer på ressourcerne i de kommunale beredskaber, som i store dele af landet består af et mobiliseringsbrandvæsen. Over 65 procent af Danmarks areal dækkes af stationer med deltidsansatte, dvs. folk, der passer sin primære beskæftigelse med en pager på sig, og indenfor fem minutter skal kunne være på brandstationen, når de er på vagt.

Fredag klokken 11.30 til 12.30 under Folkemødet 2024 simulerer Danske Beredskaber sammen med DMI en realistisk klimahændelse, som beredskabet i en verden med stadig vildere vejr, skal være forberedt på at kunne løse.

Bornholm rammes af en pludselig sommerstorm, med skybrud og høj vandstand, og nu skal DMI og beredskabet samarbejde om at redde Bornholm og Folkemødets deltagere fra følgerne af et vildt vejrlig.

Hvad gør de respektive aktører? Vil det lykkes at redde menneskeliv og store værdier, eller må myndighederne give fortabt overfor ekstremt vejr?

To hold, bestående af Klaus Rønne Jensen, Viceberedskabschef for Bornholms Brandvæsen og Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber og fra DMI Gunnar Vender Leeden, Chef for Vejr og Varsler og Knud-Jacob Simonsen, Beredskabschef, udfordres på skibet Hjortø af for deltagerne ukendte akutte hændelser, som de skal agere på og samarbejde om. Tilhørerne får de samme oplysninger, som de to hold, kan følge med i udviklingen på en skærm, og kan lytte med på holdenes overvejelser og beslutninger, som de viser på en ophængt planspilstavle med forskellige ikoner og symboler.

Det bliver også muligt sammen med holdene at spekulere i, hvad der alternativt kunne være gjort, eller hvad en anden type hændelse ville have betydet – og slutteligt vil det blive diskuteret, om samfundets beredskab er klar til at håndtere følgerne af fremtidens vejr.

Voldsommere vejr fyldet meget i de 29 kommunale beredskaber, og derfor samarbejder og udnytter man allerede fælles materiel på tværs af beredskaberne, men samarbejdet er under stigende pres fra specielt vandhændelser og naturbrande, for beredskabet i Danmark er dimensioneret efter datidens hændelser, ikke en tid, hvor 20-års hændelser finder sted flere gange årligt.

Danske Beredskaber vurderer, at vi i Danmark bør indstille os på, at beredskabet fremover kommer til at koste flere penge. Både i forhold til større og større udfordringer med rekruttering og ikke mindst fastholdelse, men også øgede krav til beredskabets formåen.

Stormskade i Allinge Havn efter oktoberstormen i 2023.
Oktoberstormen i 2023 gik hårdt ud over havnen i Allinge. Den afrevne ”stump” mur blev vurderet til at veje omkring 20 t. og har taget den ufrivillige tur fra enden af muren i venstre side af billedet.

Fakta:
I 2022 havde redningsberedskabet en gennemsnitsresponstid på 8 minutter og 7 sekunder – responstiden er den tid der går, fra det kommunale redningsberedskab bliver alarmeret, til de er fremme på skadestedet. 75 procent af alle udrykninger fra det kommunale redningsberedskab fremme på skadesstedet inden for maksimalt 10 minutter i 2022, mens 94 procent var fremme indenfor 15 minutter. I 6 procent af udrykningerne blev der brugt mere end 15 minutter på at nå frem til skadestedet.


Klik her for at læse mere om Danske Beredskaber og DMI’s event

Relaterede nyheder

Danske Beredskaber satte på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet faciliterede oplægget på skibet Hjortø i Allinge Havn imens vejret udviklede sig på planspilstavlen. I videoen her kan du følge debatten på marinehjemmeværnsskibet Hjortø fredag den […]

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Få nyhedsbrev i indbakken