Søg
Close this search box.

Formand for Danske Beredskaber: Lad os bruge vores kompetencer i brandsikringen af bygninger

12. september 2018

Ovenpå den store debat omkring brandsikkerheden af de kommunale plejehjem rundtom i landet, er meldingen klar fra Danske Beredskabers formand, Jarl Vagn Hansen, der også er beredskabsdirektør i Trekantområdets Brandvæsen:

Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber og beredskabdirektør i Trekantområdets Brandvæsen

Lad de kommunale beredskaber bruge deres mange kompetencer i forbindelse med brandsikringen af bygninger.

Som det er i dag, er beredskabet ikke formelt involveret i beslutningsprocessen med at godkende og dispensere for brandkrav i nybyggeri og ved renoveringer. Og tendensen i lovgivningen er, at beredskaberne er kommet længere væk fra viden om bygningernes brandsikkerhed, hvilket ikke fordrer brandsikkerheden.

En situation, som de 24 kommunale beredskaber mener er ulogisk og uhensigtsmæssig.

”Vi mener, at vi har ekspertise omkring brandsikring, som bør sættes i spil i forbindelse med godkendelse af brandsikkerheden i nybyggeri. Vi vil gerne tage ansvar for, om det er de rette løsninger, der vælges omkring brandsikkerhed, men det kræver, at vi får et myndighedsansvar, som vi ikke har i dag”, lyder det fra Jarl Vagn Hansen, der uddyber:

”I dag kan vi kun komme med bemærkninger, hvis vi bliver spurgt. Men vores værdifulde erfaring kan supplere eksisterende viden, så vi kan arbejde henimod, at der opstår færre brandulykker”, siger Jarl Vagn Hansen.

I byggelovgivningen arbejdes der i øjeblikket med at reducere beredskabernes involvering i godkendelsesfasen omkring brandsikkerhed. Noget Danske Beredskaber ærgrer sig meget over, og opfodrer derfor politikerne til at genoverveje beredskabernes manglende myndighedsrolle på området.

”Beredskaberne har over de seneste år gennemgået en stor udvikling. Med den store sammenlægningsreform, hvor vi er endt med 24 fælleskommunale beredskaber, har vi derfor fået nogle store kompetenceklynger, der kan bruges mere aktivt. Derfor håber jeg, at vi i fremtiden kan få lov til at bruge de mange kompetencer, vi har i beredskabet, til at vurdere den brandtekniske del af bebyggelse som en myndighed og som garant for ordentlig brandsikkerhed”, lyder det fra Jarl Vagn Hansen.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken