• Minister vil sætte øget fokus på brandsikkerhed på plejehjem – Danske Beredskaber håber på dynamiske mindstekrav

  11. september 2018
  På dagens samråd i sundheds- og ældreudvalget blev der sat fokus på brandsikkerheden på landets plejehjem ovenpå en forfærdelig dødsbrand på Djursland. Nu vil transport-, bygnings- og boligminister have alle kommuner til at granske brandsikkerheden på offentlige dagtilbud. Danske Beredskaber anerkender granskningen men håber på dynamiske minimumskrav.

  Den 3. august i mistede tre kvinder på tragisk vis livet, da der opstod en brand på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro på Djursland. En tragisk hændelse, der i dag førte til et samråd i Folketingets sundheds- og ældreudvalg, hvor ældreminister Thyra Frank og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen var sat i stævne til spørgsmål om brandsikkerheden på landets plejehjem.

  Her blev det gjort klart, at transport-, bygnings- og boligministeren vil iværksætte en kortlægning af de dispensationer af brandlovgivningen, der gives ude i det kommunale landskab, mens ministeren samtidig vil sende et såkaldt hyrdebrev ud til de kommunale institutioner for at sikre brandsikkerheden.

  En kortlægning og granskning, der bydes velkommen af Danske Beredskaber, der ser et behov for netop dette, forklarer Jacob Christensen, der er forebyggelseschef hos Brand & Redning Sønderjylland og tovholder for Danske Beredskabers Netværk Forebyggelse.

  ”Der er slet ingen tvivl om, at en kortlægning af brandsikkerheden og dispensationerne i kommunale bygninger er af vigtig karakter, og det bakker vi naturligvis op om”, siger han.

  Det er dog vigtigt, at det ikke bare bliver ved snakken, understreger Jacob Christensen, der også tidligere har modtaget et brev fra en minister om en granskning af brandsikkerheden i kommunerne.

  ”I 2015 modtog vi ude i det kommunale et lignende brev, som Ole Birk Olesen nu vil sende ud igen. Men hvis der virkelig skal ske noget, er der behov for, at der kommer noget handling, for brandsikkerheden er utrolig vigtig, forklarer Jacob Christensen og uddyber:

  ”På plejehjem har  vi mange branddøde, og hvis den udvikling skal vendes, er det vigtigt, at vi som beredskaber har de bedste muligheder for at kunne agere i svære situationer – ikke bare uforpligtende anvisninger”.

  For at sikre en større brandsikkerhed opfordrer Danske Beredskaber til, at man fra politisk hold forholder sig til, om ældre bygninger i højere grad skal leve op til nye og bedre krav.

  For som det er i dag, skal bygninger kun leve op til de krav, der var, da denne blev bygget, hvilket kan have ændret sig markant gennem tiden.

  ”Det kan undre, at et plejehjem fra starten af 1970’erne blot skal leve op til de krav, der var dengang, det blev bygget”, lyder det fra Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, der i stedet ønsker nogle minimumskrav:

  ”Med dynamiske minimumskrav vil det være muligt at sætte en vis standard, der kan sikre brandsikkerheden”, siger Bjarne Nigaard.

  Nogle minimumskrav, som Danske Beredskaber også har forsøgt at henlede opmærksomheden på kunne være nødvendige i hotel- og overnatningsbranchen efter den store brand på Svinkløv Badehotel, som var et tydeligt tegn på den manglende brandsikkerhed i visse ældre bebyggelser.