Søg
Close this search box.

Minister vil sætte øget fokus på brandsikkerhed på plejehjem – Danske Beredskaber håber på dynamiske mindstekrav

11. september 2018

Den 3. august i mistede tre kvinder på tragisk vis livet, da der opstod en brand på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro på Djursland. En tragisk hændelse, der i dag førte til et samråd i Folketingets sundheds- og ældreudvalg, hvor ældreminister Thyra Frank og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen var sat i stævne til spørgsmål om brandsikkerheden på landets plejehjem.

Her blev det gjort klart, at transport-, bygnings- og boligministeren vil iværksætte en kortlægning af de dispensationer af brandlovgivningen, der gives ude i det kommunale landskab, mens ministeren samtidig vil sende et såkaldt hyrdebrev ud til de kommunale institutioner for at sikre brandsikkerheden.

En kortlægning og granskning, der bydes velkommen af Danske Beredskaber, der ser et behov for netop dette, forklarer Jacob Christensen, der er forebyggelseschef hos Brand & Redning Sønderjylland og tovholder for Danske Beredskabers Netværk Forebyggelse.

”Der er slet ingen tvivl om, at en kortlægning af brandsikkerheden og dispensationerne i kommunale bygninger er af vigtig karakter, og det bakker vi naturligvis op om”, siger han.

Det er dog vigtigt, at det ikke bare bliver ved snakken, understreger Jacob Christensen, der også tidligere har modtaget et brev fra en minister om en granskning af brandsikkerheden i kommunerne.

”I 2015 modtog vi ude i det kommunale et lignende brev, som Ole Birk Olesen nu vil sende ud igen. Men hvis der virkelig skal ske noget, er der behov for, at der kommer noget handling, for brandsikkerheden er utrolig vigtig, forklarer Jacob Christensen og uddyber:

”På plejehjem har  vi mange branddøde, og hvis den udvikling skal vendes, er det vigtigt, at vi som beredskaber har de bedste muligheder for at kunne agere i svære situationer – ikke bare uforpligtende anvisninger”.

For at sikre en større brandsikkerhed opfordrer Danske Beredskaber til, at man fra politisk hold forholder sig til, om ældre bygninger i højere grad skal leve op til nye og bedre krav.

For som det er i dag, skal bygninger kun leve op til de krav, der var, da denne blev bygget, hvilket kan have ændret sig markant gennem tiden.

”Det kan undre, at et plejehjem fra starten af 1970’erne blot skal leve op til de krav, der var dengang, det blev bygget”, lyder det fra Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, der i stedet ønsker nogle minimumskrav:

”Med dynamiske minimumskrav vil det være muligt at sætte en vis standard, der kan sikre brandsikkerheden”, siger Bjarne Nigaard.

Nogle minimumskrav, som Danske Beredskaber også har forsøgt at henlede opmærksomheden på kunne være nødvendige i hotel- og overnatningsbranchen efter den store brand på Svinkløv Badehotel, som var et tydeligt tegn på den manglende brandsikkerhed i visse ældre bebyggelser.

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken