• Pilotprojekt i Sønderjylland er en forebyggelsessucces

  06. september 2018
  I Danmark omkommer der i gennemsnit 70 borgere om året i dødsbrande. Derfor har man i Brand & Redning Sønderjylland iværksat et særligt pilotprojekt, der nu har været i gang i halvandet år – med stor succes.

  Fra 2008 til 2017 er der i gennemsnit hvert år omkommet 70 mennesker i dødsbrande. Et tal, der er alt for højt, og som de kommunale beredskaber hver dag kæmper for bliver mindsket.

  Derfor er der iværksat særlige indsatser for at nedbringe antallet af dødsbrande, der især rammer ældre og sårbare borgere.

  Tidligere har Danske Beredskaber beskrevet et pilotprojekt i Tønder Kommune, der sætter et særligt fokus på netop ældre og sårbare borgere i forhold til dødsbrande. I Tønder er ca. 9.000 af kommunens knapt 38.000 indbyggere over 65 år og dermed en del af målgruppen.

  En stor målgruppe, hvorfor det kan syne svært at lave et brandforebyggende besøg hos hver enkelt borger i den givne målgruppe.

  I stedet er projektet er nemlig målrettet den hjemmepleje, der kører ud til de borgere, der har visitereret hjemmepleje, men som ikke bor på et af de kommunale plejecentre.

  Devisen er, at dem der har den daglige kontakt med de sårbare og ældre borgere bedst kan vurdere borgerens vanskeligheder. Derfor skal denne ressource udnyttes, hvorfor beredskabet i samarbejde med kommunen har integreret projektet, der på mange måder minder om Brandsikker Bolig-projektet, i den årlige arbejdsmiljøvurdering (APV), som hjemmeplejen alligevel udfører.

  ”På den måde når vi helt ud i de små hjem, hvor vi kan få vurderet brandsikkerheden”, siger Jacob Christensen, der er forebyggelseschef i Brand & Redning Sønderjylland og en af tovholderne bag projektet, der nu har kørt i lidt over halvandet år, men som allerede betragtes som en stor succes.

  ”Plejehjemsmedarbejderne er begyndt at tale om, hvorvidt noget er brandsikkert nok. Og det er enormt positivt, at det nu er blevet til noget, man italesætter, for så kan den kedelige udvikling vendes”, siger Jacob Christensen.

  Samarbejde på tværs

  Halvvejs gennem projektet er der blevet evalueret, og faktisk har det vist sig at være styrkende på flere parametre. For ikke blot er brandsikkerheden blevet italesat, men det har samtidig ikke været en direkte økonomisk belastning for beredskabet, da Trygfonden og andre lokale fonde har spyttet i kassen til det gode formål.

  For noget af det hjemmeplejen skal vurdere, er om borgeren har behov for brandtekniske hjælpemidler som eksempelvis brandsikkert sengetøj eller røgalarmer til hørehæmmede.

  Men beredskabet har også formået at alliere sig med Tønder Kommunes indkøbsafdeling, der derfor har kunnet købe de nødvendige brandtekniske hjælpemidler til en bedre pris, end hvad beredskabet selv ville kunne købe det ind til.

  ”Jeg ser det her som et skoleeksempel på, hvordan man på tværs af afdelinger i en kommune kan være med til at sikre tværgående brandsikkerhed”, siger Jacob Christensen, der dog også er klar over, at projektet ikke er i mål endnu.

  For evalueringen af projektet viser også, at de brandtekniske- og sikkerhedsmæssige spørgsmål, hjemmeplejen skal udfylde på den årlige APV, kan være genstand for en vis tolkning. Derfor er det også en klar prioritet, at dette bliver rettet til, så projektet blot styrkes endnu mere.

  ”Som beredskab skal vi være ekspert og facilitator; derfor bliver det også en vigtig opgave, at vi får styr på det praktiske for hjemmeplejen”, fortæller en fortrøstningsfuld Jacob Christensen, der da også tror på projektets muliggørelse andre steder i landet end blot i Tønder:

  ”Vi kan allerede nu se, at konceptet virker på den helt rigtige måde, og derfor vil vi i den kommende tid også udbrede det til de to andre kommuner i Brand & Redning Sønderjylland”, siger han med en henvisning til de to andre sønderjyske kommuner i beredskabssamarbejdet, Aabenraa og Haderslev.

  Projektet evalueres endeligt i januar 2020, hvorefter det besluttes, om det skal indgå i den daglige drift.