Søg
Close this search box.

Relancering af Brandsikker Bolig skal nedbringe antallet af dødsbrande markant

30. maj 2018

Hvert år omkommer danskere i dødsbrandsulykker, der kunne være undgået. Sidste år var det 61 personer, der omkom i brand, og selvom det er lavere end gennemsnittet de sidste 10 år, og faktisk det næstlaveste antal i 30 år, er det stadigvæk et alt for højt tal.

Derfor relancerer Danske Beredskaber, i tæt samarbejde med Trygfonden, Kommunernes Landsforening og Beredskabsstyrelsen, nu ’Brandsikker Bolig’-indsatsen, der er en målrettet brandforebyggelsesindsats, der skal ramme de mennesker, der fylder meget i dødsbrandsstatistikkerne: de ældre og sårbare borgere.

Det skal blandt andet ske gennem brandforebyggende hjemmebesøg hos netop de borgere, der er i risikozonen, hvilket skal ske med hjælp fra kommunale samarbejdspartnere som socialpsykiatrien og ældreplejen.

”Når vi kan se i statistikkerne, at det netop er disse to grupper, der fylder i statistikken, så giver det også rigtig god mening, at vi laver et meget målrettet forebyggelsesarbejde mod netop dem,” lyder det Jacob Christensen, der til daglig er konstitueret beredskabsdirektør i Brand & Redning Sønderjylland, og som leder Danske Beredskabers Netværk Forebyggelse.

Han uddyber:

”Vi har et samfund, der har et sikkerhedsnet, der holder borgerne oppe, når de kommer i problemer; forhåbentligt kan ”Brandsikker Bolig’-indsatsen være med til at gøre det sikkerhedsnet endnu mere finmasket.”

Et kærkomment initiativ

Foto: 112alarm.dk

I det daglige kan det være svært for de kommunale beredskaber at finde ressourcerne til at tjekke brandsikkerheden hos alle de sårbare og ældre borgere, der er i dækningsområdet.

Derfor er ’Brandsikker Bolig’-indsatsen et kærkomment initiativ, og nogle af landets beredskaber har da også allerede forsøgt sig med lignende modeller, hvor man inddrager kommunale samarbejdspartneres kompetencer og dermed udnytter tværfagligheden.

”I Brand & Redning Sønderjylland har vi netop kørt et pilotprojekt, der bygger på mange af de samme overvejelser. Vi har eksempelvis prøvet at få implementeret elementær brandsikkerhed i ældreplejens arbejdspladsvurdering af den ældres bolig, ” forklarer Jacob Christensen og uddyber:

”Så når den enkelte hjemmeplejer udfylder tjekskemaet til arbejdspladsvurderingen, så vurderer de også brandsikkerheden. Det koncept er en stor succes, da merarbejdet for hjemmeplejen er meget begrænset.”

Det nye kampagnemateriale er udformet på en sådan vis, at de kommunale beredskaber kan bruge det aktivt i deres forebyggelsesindsats, hvad end de vælger at bruge det generelle materiale eller vælger at lave en lokal tilpasning på det.

At alle kommunale beredskaber nu har muligheden for at bruge noget godt og vellavet forebyggelsesmateriale, skaber en stor værdi, mener Jacob Christensen, der tror på, at projektet kan mindske antallet af dødsbrande markant:

”Velproduceret og konkret materiale er det, vi har efterspurgt i mange år. Og nu har vi det, og så skal vi også bruge det, så vi kan få nedbragt antallet af dødsbrande, fortæller han, inden han afslutter:

”Men det er vigtigt at understrege, at projektet i sig selv jo ikke redder nogen – det er kun, hvis der er nogen, der bruger det. Her har de kommunale beredskaber en vigtig rolle i forhold til få sat brandsikkerheden på dagsordenen i det tværfaglige samarbejde, Det gælder ikke mindst, da det er os, der har den brand-faglige ekspertviden, som vi meget gerne deler ud af.”

Ideen til indsatsen kommer blandt andet fra England og Norge, hvor man har stor erfaring med at nå de risikogrupper i befolkningen, som kan have svært ved at håndtere brandsikkerheden. Her formår man med effektiv forebyggelsesarbejde blandt forskellige parter at gøre en forskel – og det skal Brandsikker Bolig også være med til.

Vil du se kampagnematerialet og læse mere, kan du finde det lige her.

Relaterede nyheder

Danske Beredskaber satte på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet faciliterede oplægget på skibet Hjortø i Allinge Havn imens vejret udviklede sig på planspilstavlen. I videoen her kan du følge debatten på marinehjemmeværnsskibet Hjortø fredag den […]

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Få nyhedsbrev i indbakken