Søg
Close this search box.

Nyt projekt skal brandsikre boliger for udsatte i Sønderjylland

9. januar 2017

Projektet, der også bliver kaldt ’Brandsikker Bolig – Udsatte Borgere’, er en forebyggende indsats, der har til formål at reducere antallet af brande, hvor personer mister livet eller kommer alvorligt til skade.

Disse brande forekommer oftest hos en særlig gruppe af borgere – ældre, enlige rygere, psykisk syge eller misbrugere, herunder også bevægelseshæmmede. Derfor er de i særlig risikogruppe, og som følge heraf er det dem, som projektet har særlig fokus på.

”Vi laver projektet, fordi antallet af branddøde er for højt. Der bliver lavet brandsikring mange steder i landet, men det er også nødvendigt at sætte fokus på de udsatte borgere. Derfor prøver vi at sprede nettet ud og lave en forbyggende indsats, som kan hjælpe de udsatte borgere,” siger Jacob Christensen, der er forebyggelseschef i Brand & Redning Sønderjylland.

Hvert år omkommer cirka 80 personer i brand i Danmark. Heriblandt er et klart flertal af personer i de ældste befolkningsgrupper.

”Der kan være flere årsager til, at det netop er den ældre befolkningsgruppe, som er særligt udsat. Der er eksempelvis flere ældre, som ikke har monteret en røgalarm. For nogle udsatte borgere er det heller ikke nok med en røgalarm. Hvis man eksempelvis er sengeliggende eller døv og derfor ikke kan bringe sig selv i sikkerhed, kan der være behov for supplerede tiltag,” siger Jacob Christensen.

For mange branddøde

I Brand & Redning Sønderjyllands slukningsområde er antallet af branddøde højt, både set i forhold til landsplan, men især set i forhold til vores nabolande. Danmark har 15 branddøde pr. 1 million indbyggere, hvor Holland kun har 3 branddøde pr. million indbyggere.

”Hvis niveauet i Brand & Redning Sønderjylland lå på samme lave niveau som Holland, ville det betyde, at vi i stedet for at hente to til tre døde personer ud ved brand hvert år, skulle hente én død person ud hvert andet år,” siger Jacob Christensen.

Ifølge Jacob Christensen er antallet af branddøde for højt, og derfor skal projektet være med til at forebygge de brande, der i værste tilfælde kan føre til branddød.

”Det høje antal af branddøde kan skyldes, at der ikke findes lovkrav om montering af røgalarmer i Danmark, hvilket kan skyldes det høje antal af branddøde. Vi er gode til at gå brandsyn, men nogle gange er man nødt til at gøre noget ekstra, eksempelvis ved at sætte mere fokus på de udsatte borgere. Vi håber, at samarbejdet med kommunen kan medvirke til at reducere antallet af branddøde,”  siger han.

Et niveauopdelt koncept

Brand & Redning Sønderjylland forslår at lave et niveauopdelt koncept, som har til formål at finde frem til den beskrevne målgruppe. Konceptet bygger på ’mindstemiddelprincippet’, hvilket betyder, at nogle tilbud bør, kan eller skal komme før andre og at indsatsen eller foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til formålet og det ønskede resultat.

Niveauinddelingen i sig selv afspejler mindstemiddelsprincippet, herunder de tilhørende indsatser i niveauopdelingen. Altså kommer foranstaltningen af en almindelig røgalarm før alle andre øvrige initiativer som eksempelvis montering af mobilt sprinkleranlæg.

”En vigtig forudsætning for at nå denne gruppe med forebyggelse er, at indsatsen forankres hos kommunens social- og sundhedspersonale, som dagligt er i kontakt med denne gruppe af borgere,” siger Jacob Christensen.

Det første niveau skal udføres af kommunens ansatte. De ansatte skal først vurdere, om der er en forhøjet risiko for brandfare, og om borgerne vil kunne agere hensigtsmæssigt i tilfælde af brand.

Ved tilfælde af forhøjet risiko for brandfare fortages en fornyet vurdering af behovet for supplerende brandsikring, der kan være hjælpemidler som røgalarmer, brandhæmmende sengetøj, brandhæmmende rygeforklæde eller en komfurvagt. Sidstnævnte fungerer ved hjælp af et programmerbart tidsur, der registrerer, hvor længe komfuret eller kogepladen har været tændt, og afbryder strømmen efter et angivet tidsrum eller ved for høj varmetemperatur.

Herefter vurderes det, om der er et behov for næste niveau: det årlige besøg. Her udarbejdes en plan, som indeholder screeningslister, der har til formål at rådgive borgeren om simple tiltag, som borgen selv kan iværksætte eller få hjælp til. Såfremt der er behov for særlig teknisk indsigt, eller der skal visiteres særlige hjælpemidler, kan det årlige besøg suppleres med et besøg af en medarbejder fra Brand & Redning Sønderjylland.

Projektets forløb i fremtiden

Det foreslås at afvikle projektet som et pilotprojekt med et forløb fra 2017 til 2019. Lige nu og frem til februar er selve planlægningen af projektet i gang. Fra foråret og frem vil screeningsskemaerne blive afprøvet, og undervisning af kommunens medarbejdere til vurdering af brandsikkerheden skal igangsættes.

”Jeg tror og håber på, at projektet har en positiv effekt,” siger Jacob Christensen.

I april 2018 vil der blive gjort status med mulighed for justeringer i projektet. Derudover vil der blive udarbejdet en økonomisk opfølgning, som vil blive tilpasset igen til de kommende år.

Ifølge planen vil der i januar måned 2020 blive taget stilling til, om indsatsen skal overgå til drift.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken