Søg
Close this search box.

Forsvarsminister inviterer kommunale beredskaber med i NOST

27. februar 2020

De har fyldt og slæbt sandsække i massevis, lavet diger og pumpet vand. Rigtig meget vand. Landets over 9.000 kommunale brandfolk og frivillige har i den grad haft en travl februar måned.

Især i det jyske og på Fyn har beredskaberne kæmpet med åer og vandløb, der er gået over sine bredder på grund af de voldsomme regnmængder og den kraftige vind. Beredskabet har derfor løst mange opgaver med at passe på samfundsvigtige funktioner, kulturarv, infrastruktur og lignende.

Det fortæller Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.

“Vores brandfolk har ydet en utrolig flot indsats. Det har været en travl tid for beredskaberne, og der er fortsat en del steder, hvor vandet står højt, så vi holder naturligvis øje med, hvordan det udvikler sig,” siger han.

En plads i NOST

Men Bjarne Nigaard glæder sig over, at situationen har gjort det klart, at muligheden for endnu bedre koordinering og samarbejde mellem beredskabet og andre aktører nu endelig skal realiseres.

Større hændelser i Danmark medfører nemlig ofte, at der etableres national krisestyring i National Operativ Stab, den såkaldte NOST. Her har beredskaberne indtil nu ikke været med, og derfor har der ikke kunnet skabes det bedst mulige samlede risikobillede, koordinerede indsatser og overblik over situationens løsning.

“Det er altafgørende for at sikre overblik og dermed godt samarbejde om netop denne type infrastrukturelle hændelser som fx stormflod, orkan og oversvømmelse, at vi sidder med i NOST og kan få de samlede ressourcer i spil,” siger Bjarne Nigaard.

“Det giver på alle måder en mere optimal national kriseplanlægning og koordinering. Det er godt og rigtigt set af ministeren.”

Danske Beredskaber har tidligere foreslået, at Kommunernes Landsforening og de kommunale beredskaber får fast repræsentation i National Operativ Stab med en repræsentant fra de kommunale redningsberedskaber samt en repræsentant fra kommunernes øvrige myndighedsområder.

Det vil sikre og styrke koordineringen mellem beredskabet på den ene side og forsvar, politi og andre civile myndigheder på den anden side i tilfælde af større kriser i Danmark, fortæller Bjarne Nigaard.

“Kommunerne og deres redningsberedskab bærer et ikke ubetydeligt myndighedsansvar på en lang række områder, er ansvarlige for beredskabsindsatserne landet over og har ud over det kommunale redningsberedskab blandt andet kompetencer inden for sociale forhold, sundhed samt teknik og miljø. Så kommunerne er bestemt en væsentlig spiller i den samlede danske krisehåndtering, og derfor er det rigtigt set af ministeren at inddrage disse ressourcer i et samlet overblik.”

Forsvarsminister takker for indsatsen

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har i øvrigt også noteret sig de kommunale beredskabers flotte indsats mod de seneste ugers voldsomme mængder vand. I et brev, der er sendt til alle redningsberedskaber i landet, takker hun de kommunale brandfolk for deres arbejde.

“I de kommunale redningsberedskaber har I ydet en omfattende og prisværdig indsats for at begrænse skaderne. Det vil jeg gerne sige jer tak for,” skriver hun og fortsætter:

“Jeg er helt tryg ved jeres ledelse af indsatsen. Samtidig ved jeg, at kapaciteter ved Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Hjemmeværnet fortsat er klar til at støtte, hvis der opstår behov.”

Bjarne Nigaard glæder sig over forsvarsministerens tak og understreger samtidig, at de kommunale beredskaber allerede har benyttet sig af muligheden for at tilkalde assistance fra statslige aktører til at løse beredskabsfaglige opgaver i relation til oversvømmelserne, fx med at sikre den kritiske infrastruktur.

“Vi har et godt samarbejde med de statslige aktører og tilkalder assistance, når der er behov for flere hænder eller mere materiel. Det har været tilfældet flere steder i landet de seneste uger, og det kan meget vel være, at vi også får brug for det i den kommende tid.”

Læs hele forsvarsminister Trine Bramsens brev til de kommunale beredskaber her.

Relaterede nyheder

Tårnby Kommunes grønne ambitioner føres an af en eldrevet rød Mercedes, der lynhurtigt kan omdannes til et kommandostade for brandvæsen, politiet og sundhedsmyndighederne. Optrækket er ikke til at tage fejl af men brølet fra motoren mangler, når indsatsleder Ole Mebus svinger sin røde Mercedes ud fra Tårnby Brandstation i Kastrup for som første mand på […]

Når du ringer 112 for at få hjælp til brand eller redning, så er det brandfolk fra en af det kommunale beredskabs 29 enheder landet over, der tænder de blå blink og kommer til undsætning. Det viser den netop offentliggjorte rapport ”Redningsberedskabet i tal 2023” at det kommunale beredskab gjorde 39.921 gange i 2023. Til […]

Gnister fra mejetærskere og andre maskiner er blandt de hyppigste årsager til markbrande i høstmånederne. SEGES Innovation, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber opfordrer til jævnlig rengøring af høstmaskinerne.  Mange markbrande startes af en gnist fra høstmaskinerne, eller når maskinerne bliver for varme og antænder støv eller andet tørt materiale. Med en ny høstsæson for døren opfordrer […]

Få nyhedsbrev i indbakken