• Forsvarsminister udsætter national forebyggelsesstrategi

  04. juli 2016
  Der er behov for mere tid til at færdiggøre arbejdet. Sådan lyder vurderingen fra forsvarsminister Peter Christensen, der udskyder fremsendelsen af den nationale forebyggelsesstrategi til efteråret. Beslutningen vækker glæde hos Danske Beredskaber.

  Den nationale forebyggelsesstrategi bliver ikke færdig på denne side af sommeren. Det står klart, efter forsvarsministeren har meddelt, at der er brug for mere tid til at færdiggøre arbejdet.

  Oprindeligt skulle arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi være afsluttet med udgangen af 2. kvartal 2016. Men efter en bred høringsrunde i både arbejdsgruppen og følgegruppen har forsvarsministeren besluttet at udsætte færdiggørelsen af forebyggelsesstrategien.

  Ministerens udmelding vækker glæde hos Danske Beredskaber.

  ”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke synes, det første udkast nåede helt i mål,” siger sekretariatschef Bjarne Nigaard.

  ”Det har vi selvfølgelig også meddelt styrelsen, ligesom det er skrevet i det høringssvar, som KL har afsendt. På den baggrund er det rigtig glædeligt, at der er blevet lyttet, så vi kan kigge nærmere på strategien for at sikre, at den bliver både ambitiøs og brugbar.”

  Brug for mere tid

  Beslutningen om at udskyde fremsendelsen af den nationale forebyggelsesstrategi beror blandt andet på høringssvaret fra Kommunernes Landsforening, som Danske Beredskaber har bidraget til. Det skriver forsvarsminister Peter Christensen i en meddelelse til Forsvarsudvalget.

  Læs forsvarsministerens meddelelse her.

  Af høringssvaret fra Kommunernes Landsforening fremgår det blandt andet, at der i Beredskabsstyrelsens oplæg til strategien mangler konkrete målsætninger for, hvordan vi kan minimere antallet af branddøde herhjemme, der har ligget mere eller mindre konstant på 80 om året siden 70’erne, og antallet af store brande.

  Læs Kommunernes Landsforenings høringssvar her.

  De konkrete målsætninger er vigtige i arbejdet med at skabe en strategi, der kan være et reelt arbejdsværktøj for blandt andre beredskaberne, understreger Bjarne Nigaard.

  ”Efter vores opfattelse giver en strategi først for alvor mening, hvis den kan gøres målbar. Et godt eksempel kunne være det alt for høje antal af branddøde årligt i Danmark. Her kunne vi efter vores mening godt kaste os ud i at formulere en målbar ambition om en reduktion på eksempelvis 50 procent inden for en kortere årrække.”

  Derfor falder det også helt i tråd med Danske Beredskabers ønske, at arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi fortsætter hen over sommeren og efteråret.

  Klar til efteråret

  Udmeldingen fra forsvarsministeren er nu, at arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi skal fortsætte frem mod efteråret, hvor der efter planen skal forelægge en færdig strategi.

  ”Vi glæder os ubetinget til at fortsætte arbejdet for, at Danmark skal have en ambitiøs og målbar forebyggelsesstrategi”, siger Bjarne Nigaard.

  ”Der er for os at se ingen som helst begrundelse for, at vi skulle være mindre ambitiøse og konkrete her, end vi er på andre felter som eksempelvis trafiksikkerhed, eller som landene omkring os er på forebyggelsesområdet.”

  Beredskabsstyrelsen meddeler, at der efter sommerferien vil blive udsendt et oplæg til det fremtidige arbejde med forebyggelsesstrategien.