Søg
Close this search box.

Nyt program ruster beredskaber og borgere til at håndtere naturkatastrofer

30. juni 2016

Selv om det er flere år siden, står det formentlig stadig lysende klart for de fleste, hvad der skete i begyndelsen af december 2013. Her var store dele af Danmark ved at skylle væk under stormen Bodil, der forårsagede kraftige oversvømmelser og ødelagde både huse og vejnettet mange steder.

De senere år er storme og oversvømmelser blevet et hyppigere fænomen herhjemme. I andre lande er det i større grad hedebølger eller skovbrande, der hærger områder og gør mennesker hjemløse. Fælles for os alle er dog, at de voldsomme naturkræfter er relativt nye trusler, som vi mangler viden om.

Det fortæller Amalie Møller Janniche, der arbejder i afdelingen for Strategi & Koordination hos Frederiksborg Brand & Redning.

”Stormen Bodil ramte hårdt i vores område, og vi oplevede, at mange savnede viden og information om, hvordan de skulle håndtere situationen, og hvad der kunne være gjort for at forebygge den.”

Oversvømmelse-300pxHjælp til selvhjælp

For to år siden tog Frederiksborg Brand & Redning initiativ til at udvikle e-learningprogrammet e-PPR (e-Learning for the Prevention, Preparedness and Response to Natural Disasters) i samarbejde med beredskaber og skoler i fem europæiske lande.

Formålet med projektet, der støttes af Erasmus+, er at imødekomme behovet for uddannelse og træning i forbindelse med naturkatastrofer. Igennem undervisningsmodulerne bliver borgere og beredskaber bedre til at forebygge, forberede og håndtere oversvømmelser, storme, hedebølger eller skovbrande.

”Undersøgelser viser, at vi vil opleve flere naturkatastrofer i fremtiden, og at der er brug for, at vi bliver bedre rustet til at håndtere de udfordringer. Det er vigtigt, at vi ved, hvad vi skal gøre, når vandet pludselig står i en meters højde i kælderen, og her kan programmet være et vigtigt værktøj til at oplyse eksempelvis borgerne om, hvad de selv kan og bør gøre, og hvilken hjælp de kan forvente at få,” siger Amalie Møller Janniche.

I projektets indledende fase indgik Frederiksborg Brand & Redning et samarbejde med en folkeskole i Rumænien, en folkeskole i Estland, et beredskab i England, et beredskab i Litauen og en kommune i Spanien, som også repræsenteres af beredskabet.

”Vi mødtes fire gange i løbet af projektet for at vurdere det arbejde, der var blevet lavet mellem møderne. Alle har arbejdet intensivt på det faglige indhold, formidlingen og til sidst på at få programmet ud på en platform til gratis brug for alle,” siger hun.

Forskellige tilgange er en styrkee-PPR afsluttende møde i DK

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i fire forskellige versioner, der passer til mindre børn, større børn og unge, voksne og professionelle. Materialet findes på seks forskellige sprog og er baseret på læring over nettet, der giver brugerne af programmet mulighed for at gennemgå materialet på det tidspunkt og den lokation, der passer dem.

”Vi synes, det giver god mening, at folk kan sidde med det selv, uden de skal møde op til undervisning på forskellige tidspunkter. Samtidig er e-learning en rigtig god mulighed for at få programmet ud til mange mennesker, som godt kunne tænke sig at blive mere robust over for naturkatastrofer,” siger Amalie Møller Janniche.

Det brede europæiske samarbejde har været en stor fordel for projektet, fortæller Amalie Møller Janniche. Hvert land har haft en særlig ekspertviden at byde ind med, som har øget fagligheden i det færdige materiale.

”I Spanien har de stor viden og erfaring om skovbrande, mens de to skoler, der er med i projektet, kunne bidrage med viden om formidling til forskellige målgrupper. Det er klart, at materialet skal formidles på én måde til skoleelever og på en helt anden måde til beredskaberne. Også selv om indholdet jo i bund og grund er det samme,” siger hun.

Møde 1Introdage i august

I foråret lagde de fem samarbejdspartnere sidste hånd på programmet. Det skete blandt andet ved, at de forskellige målgrupper fik mulighed for at teste det af og give feedback på undervisningsmaterialet. De to skoler havde en række elever til at gennemgå programmet, mens Frederiksborg Brand & Redning inviterede flere brandmænd til at give input til opbygning og indhold.

Nu skal det færdige e-learningprogram så præsenteres for beredskaber, skoler og andre interessenter. Det sker i august måned, hvor Frederiksborg Brand & Redning holder to introdage.

”På introdagene er der mulighed for at høre mere om programmet og også selv få fingrene ned i materialet for at se, om det er noget, der kunne være relevant at bruge mere tid på. Det er ikke en uddannelsesdag, men en lille workshop, der introducerer folk til programmet,” siger Amalie Møller Janniche.

Der er stadig ledige pladser til introdagene. Find datoer og mere information her.

Du kan også læse mere om e-PPR ved at klikke her.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken