• Danske Beredskaber deltager i FEU-møde i Barcelona

  29. juni 2016
  I denne uge deltager to repræsentanter fra Danske Beredskaber i den fælleseuropæiske brandofficerforening FEUs møde i Barcelona.

  Deltagerne fra de 23 europæisk medlemslande bruger tre dage på faglige oplæg og sparring. Et af temaerne er nye terrortrusler, hvor indlæg fra blandt andre Frankrig, Belgien og Storbritannien, der fortæller om deres konkrete erfaringer, vil danne basis for en efterfølgende debat.

  Terror er desværre en meget aktuel problemstilling, hvor det er vigtigt at erfaringsudveksle.

  ”Vi må erkende, at risikoen for terror er overhængende. Selv om mange lande – heldigvis – er gået fri eller næsten fri endnu, så må vi berede os på, at angreb kan være på vej. I den situation er det rigtig vigtigt, at vi lytter og lærer af de fordomsfri erfaringer, som vore nabolande har haft. Der er ikke grund og tid til at opfinde egne løsninger, hvis vi kan spare liv og tid ved at lytte til andres erfaringer,” siger Jakob Vedsted Andersen, der er bestyrelsesmedlem i Danske Beredskaber og delegeret på FEU-mødet.

  Særligt angrebene i Paris og Bruxelles har nyligt givet uhyggelige indtryk af, hvor beredskabet skal øge sit fokus.

  FEU1Strukturreformer giver uklarheder

  Flere medlemslande oplever for øjeblikket også store strukturreformer – blandt andre Spanien, Finland og Polen. Særligt sidstnævnte er kommet i en meget uklar situation, fordi den nytiltrådte regering – som en af sine første gerninger – valgte at afskedige alle brandchefer i landet på nær én. Situationen er stadig uafklaret.

  FEUs præsident, Chris Addiers, ærgrede sig i sin velkomsttale over, at situationen i Polen måske risikerer at koste FEU et medlem.

  ”Situationen er rigtig ærgerlig, for vi har behov for alle gode kræfter for at opretholde den gode dialog tværs over Europa,” sagde Chris Addiers blandt andet.

  I de kommende måneder vil der stadig være tæt kontakt til den polske organisation.

  Cancerkonference i København

  Danske Beredskaber har fået æren af – på vegne af FEU – at afvikle et internationalt seminar om brandmænds arbejdsmiljø med særligt fokus på cancerrisiko. Seminaret afvikles til oktober, og det foreløbige program er også på dagsordenen på FEU-mødet i Barcelona.

  Øvrige emner, der drøftes, er blandt andet erfaringsudveksling omkring brug af droner, operative tiltag med brug af GIS og afrapportering fra de enkelte lande.

  Fra Danmark deltager ud over bestyrelsesmedlem Jakob Vedsted Andersen også sekretariatschef Bjarne Nigaard. Sidstnævnte er blevet valgt til FEUs revisor.