Søg
Close this search box.

Fra værnepligtig til robust borger

18. maj 2016

Mange tror, at værnepligten er forbeholdt forsvaret. Men modsat andre lande har vi i Danmark også værnepligtige i det statslige redningsberedskab – bedre kendt som Beredskabsstyrelsen.

Hvert år indkalder Beredskabsstyrelsen 420 værnepligtige, som alle fordeles på beredskabscentrene i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge på Bornholm.

Og det statslige redningsberedskab kan have gavn af endnu flere værnepligtige, mener Preben Bonnén, der er politisk rådgiver og analytiker fra Forum for Samfundets Beredskab. Ifølge ham vil flere værnepligtige give bedre forudsætning og mulighed for at udvikle beredskabet på de områder, hvor det nuværende statslige redningsberedskab ikke står tilstrækkelig stærkt.

“De områder, som bør styrkes, vil primært være de operative beredskabscentres robusthed og evne til vedholdende indsats efter eksempelvis terror, voldsomt vejr, uheld med kemiske, biologiske eller nukleare stoffer samt ikke mindst den avancerede indsats efter bygningssammenstyrtninger m.m.,” siger han.

Ny kampagne skal skabe interesse

Hos tænketanken Forum for Samfundets Beredskab er ønsket om flere værnepligtige mundet ud i en ny kampagne. Kampagnen, der går under navnet ‘Fra Værnepligt til Robust Borger’, skal være med til at sætte fokus på mulighederne for værnepligtige og skabe større interesse for faget.

Med optaget af flere værnepligtige til det statslige redningsberedskab vil det ikke blot være robustheden i samfundets beredskab, som styrkes, men også robustheden i samfundet generelt.

“Ud over at den værnepligtige i kraft af sin uddannelse vil være at betragte som robust borger, vil den værnepligtige samtidig være at opfatte som rollemodel og ambassadør og således på bedste vis kunne inspirere andre dele af befolkningen til eksempelvis at lære livreddende førstehjælp og andre relevante kurser,” siger Preben Bonnén.

Også for de kommunale beredskaber er kampagnen interessant, mener sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard. Han håber, at værnepligten fremover også kan blive en delvis opgave for de lokale, kommunale beredskaber.

”Det kan eksempelvis ske gennem en periode med praktik i den beredskabsenhed, der er tilknyttet den værnepligtiges hjemkommune,” siger han og fortsætter:

”De værnepligtige kan understøtte den forebyggende indsats ved eksempelvis at være med til at gennemføre hjemmebesøg i ’brandsikker bolig’-regi eller som ’robust borger’. Det vil kunne supplere de mange beredskabsenheder, der ikke har fuldtidsansatte brandmænd, som kan løse den opgave, ligesom det vil give den værnepligtige konkret indblik i og forhåbentlig smag for opgaverne. Og så kan det måske bevirke i langt højere grad end nu, at vi får rekrutteret de værnepligtige til beredskabet efter endt værnepligt, fordi de har fået et bredt og nuanceret indblik i beredskabernes opgaver,” siger Bjarne Nigaard.

På vej til at blive robust borger

En af de 420, som lige nu aftjener sin værnepligt i det statslige redningsberedskab, er 21-årige Jeppe Rasmussen fra Fyn. Han begyndte som værnepligtig den 1. december sidste år ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev.

Jeppe Rasmussen har i sin første tid som værnepligtig deltaget aktivt i kampagnen ‘Fra Værnepligtig til Robust Borger’.

”Kendetegnende for den robuste borger er, at man skal være i stand til at agere rationelt og forholdsvis struktureret i tilfælde af en mindre eller større hændelse. Ikke at forstå sådan, at jeg er en brandbil og en enmandshær i mig selv, men at man får udviklet nogle kompetencer til at standse eller begrænse en ulykke,” siger Jeppe Rasmussen.

I næste uge vil Jeppe Rasmussen og Preben Bonnén aflevere deres oplæg på baggrund af kampagnen til forsvarsministeren og Folketingets politiske beredskabs- og forsvarsordførere, ligesom også Haderslevs borgmester tager imod initiativtagerne på Haderslev Rådhus.

Relaterede nyheder

Tårnby Kommunes grønne ambitioner føres an af en eldrevet rød Mercedes, der lynhurtigt kan omdannes til et kommandostade for brandvæsen, politiet og sundhedsmyndighederne. Optrækket er ikke til at tage fejl af men brølet fra motoren mangler, når indsatsleder Ole Mebus svinger sin røde Mercedes ud fra Tårnby Brandstation i Kastrup for som første mand på […]

Når du ringer 112 for at få hjælp til brand eller redning, så er det brandfolk fra en af det kommunale beredskabs 29 enheder landet over, der tænder de blå blink og kommer til undsætning. Det viser den netop offentliggjorte rapport ”Redningsberedskabet i tal 2023” at det kommunale beredskab gjorde 39.921 gange i 2023. Til […]

Gnister fra mejetærskere og andre maskiner er blandt de hyppigste årsager til markbrande i høstmånederne. SEGES Innovation, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber opfordrer til jævnlig rengøring af høstmaskinerne.  Mange markbrande startes af en gnist fra høstmaskinerne, eller når maskinerne bliver for varme og antænder støv eller andet tørt materiale. Med en ny høstsæson for døren opfordrer […]

Få nyhedsbrev i indbakken