Søg
Close this search box.

Frederiksborg Brand & Redning vil kortlægge brandmænds psykiske arbejdsmiljø

8. april 2019

Arbejdet som brandmand kan være både voldsomt og intenst. Personpåkørsler, brand og trafikuheld er blot nogle af de opgaver, som brandfolk bliver kaldt ud til og skal agere professionelt i. Det stiller krav til, at de er robuste fysisk såvel som psykisk.

I et nyt projekt, som har fået navnet ’Gennem ild og røg’, vil Frederiksborg Brand & Redning kortlægge brandmændenes psykiske arbejdsmiljø på deltidsbrandstationerne i Helsinge, Hundested, Frederikssund og Hillerød. Undersøgelsen skal munde ud i tre indsatspakker med konkrete værktøjer til at øge den mentale trivsel og skabe rammerne for bedre kollegastøtte på medarbejder- og lederniveau.

Det fortæller Sean Bisgaard, der er operativ chef hos Frederiksborg Brand & Redning.

”Det er et særligt job at være brandmand, fordi man aldrig ved, hvornår man bliver kaldt ud, og hvad man bliver kaldt ud til. Derfor er det helt afgørende, at vores folk er robuste både fysisk og psykisk. Jeg glæder mig rigtig meget over, at Frederiksborg Brand & Redning går forrest og sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø som et væsentligt parameter i brandmændenes trivsel.”

En ny begyndelse

Ideen til projektet opstod i kølvandet på Frederiksborg Brand & Rednings hjemtagning af driften af fem tidligere Falck-stationer i slukningsområdet. Det stod hurtigt klart, at der var forskellige kulturer og forudsætninger for, hvordan stationerne håndterer den mentale trivsel, og hvor gode brandmændene er til at tale om hændelserne indbyrdes.

”Vi ser det som en rigtig god mulighed for en ny begyndelse. Der er mange fordele i at få et fælles sprog på alle brandstationer omkring det psykiske arbejdsmiljø, for det giver os optimale betingelser for at sikre, at alle vores brandfolk har det godt og kan fungere som vanligt, når de tager hjem eller tilbage på arbejde efter en indsats,” siger Sean Bisgaard.

Det er dog ikke kun de menige brandfolk, der sættes fokus på i Frederiksborg Brand & Rednings nye projekt. Tanken er, at brandmændenes familier og arbejdsgivere også skal involveres.

”Det er vigtigt, at vi kommer hele vejen rundt, så vores fokus ikke alene er rettet mod medarbejderne, men også mod den leder, der står for bordenden og laver debriefing, og den arbejdsgiver eller familie, som tager imod brandmanden, når han kommer retur fra indsats,” siger han.

Brandmændene får en stemme

Det er foreningen DareGender, der skal lede projektet i samarbejde med Frederiksborg Brand & Redning. Gennem årene har DareGender specialiseret sig i at arbejde med kulturen på mandsdominerede arbejdspladser. Foreningen har derfor stor indsigt i at facilitere processerne omkring blandt andet mental trivsel.

”Vores store force er, at vi kommer udefra og ser tingene med andre øjne. Det bliver vores opgave at sikre, at vi når skridtet videre fra at afdække brandmændenes trivsel og faktisk får skabt en varig forandring i kulturen på brandstationerne,” siger Henriette Højberg, der er leder af DareGender.

Foreningen skal forestå trivselskortlægningen, der består af tre dele. Deltidsbrandmændene og stationslederne på de udvalgte brandstationer skal interviewes, mens deltidsbrandmænd og stationsledere på de resterende stationer får udleveret et spørgeskema med mere generelle spørgsmål om deres mentale trivsel. Derudover vil DareGender være til stede på de fire brandstationer.

”Vi vil være fluen på væggen og observere, hvordan brandmændene taler sammen. Hvordan er tone of voice? Ligger der noget indforståethed i kommunikationen? Er arbejdsgangene logiske? Det er nogle af de spørgsmål, vi kan få besvaret gennem vores besøg på brandstationerne,” siger Henriette Højberg.

Formålet med trivselskortlægningen er at få klarhed over, hvilke overordnede temaer der relaterer sig til det psykiske arbejdsmiljø på brandstationerne. Temaerne vil blive omdrejningspunktet i en række workshops efterfølgende, hvor deltidsbrandmænd, stationsledere, familier og arbejdsgivere kan stille skarpt på, hvilke initiativer der bør igangsættes.

”Det har så stor værdi, at denne viden bliver genereret nedefra. Det er ikke den overordnede ledelse, men deltidsbrandfolkene og stationslederne selv, der er med til at sætte ord på, hvad det er for en hverdag de står i, og hvor de oplever, at skoen trykker. De føler sig hørt, og samtidig bliver de inspireret af hinanden på tværs af brandstationerne, fordi vi giver dem et forum til at dele erfaringer,” siger Henriette Højberg.

Stor interesse for projektet

Trivselsprojektet i Frederiksborg Brand & Redning fortsætter året ud, men til juli vil de foreløbige konklusioner på trivselskortlægningen dog forelægge. Konklusionerne skal bruges til at forme indholdet i tre indsatspakker, der er målrettet henholdsvis medarbejdere, arbejdsgivere og familier.

”Alle bolde er kastet op i luften, og indholdet i de tre indsatspakker er på ingen måde fastlagt endnu. Det er vigtigt, at indholdet kommer til at afspejle den proces, vi går igennem i trivselskortlægningen og i de mange snakke, vi skal have undervejs. Men tanken med indsatspakkerne er, at de skal indeholde en værktøjskasse med helt konkrete redskaber til for eksempel at tage hul på de svære samtaler eller til at spotte kolleger, der ikke har det godt,” siger Henriette Højberg.

I midten af marts blev projektet skudt i gang ved et såkaldt kick off-event på brandstationen i Frederikssund. Til eventet deltog officielle repræsentanter fra partnerorganisationerne, samtlige brandstationsledere og sikkerhedsrepræsentanter fra Frederiksborg Brand & Rednings 11 brandstationer samt medlemmer af beredskabskommissionen.

”Vi oplever stor interesse omkring vores trivselsprojekt – ikke mindst fra brandmændene og stationslederne på de fire udvalgte stationer, som ikke tøvede et øjeblik med at sige ja til at deltage. Det er meget positivt, at det ikke kun er beredskabets ledelse, der mener, det her er vigtigt, men at brandmændene også forstår, det vil styrke dem og deres arbejde fremover,” siger Sean Bisgaard.

Projektet er støttet økonomisk af Velliv Foreningen med 665.000 kroner. Foreningen støtter projekter, der fremmer mental sundhed, særligt i arbejdslivet, forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser. I 2018 afsatte Velliv Foreningen 92 millioner kroner til formålet.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken