Søg
Close this search box.

De kommunale beredskabers robusthed og dimensionering skal undersøges

22. marts 2019

Med et stadigt stigende antal klimahændelser og en øget terrortrussel i Danmark er der behov for et særdeles robust dansk beredskab.

Derfor skal en robusthedsanalyse nu kortlægge, om de kommunale beredskaber har den fornødne ballast til at håndtere de mange udfordrende indsatser, eller om der er brug for at tilpasse og justere det samlede beredskab for at skabe optimale betingelser for opgaveløsningen i fremtiden.

Til at lede undersøgelsen er der nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Beredskaber, Kommunernes Landsforening, Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet. Det er Jakob Vedsted Andersen, der til daglig er beredskabsdirektør i Hovedstadens Beredskab, som skal repræsentere Danske Beredskaber i styregruppen.

“Jeg håber, at analysen vil afdække, hvorledes det er gået med de nye beredskabsfællesskaber – er vi dimensioneret godt nok til de daglige og ekstraordinære hændelser. Derfor skal analysen både kigge bagud og fremad. Hvordan har vi klaret det indtil nu, og er vi robuste nok til de fremtidige scenarier,” siger han.

Ekstern konsulent sat på opgaven

Aftalen om robusthedsanalysen stammer fra forsvarsforliget for perioden 2018-2023, som blev indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i januar sidste år. Af aftaleteksten fremgår det, at der skal:

… ”igangsættes en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Arbejdet forventes færdiggjort i 2019. Det analyseres i den forbindelse, om værnepligtige i det statslige redningsberedskab kan støtte relevante kommunale beredskaber i forbindelse med værnepligten. Kommissorium herfor forelægges forligskredsen til godkendelse.”

Det bliver en ekstern konsulent, udpeget af Forsvarsministeriet, som skal udføre analysearbejdet. Det er endnu ikke offentliggjort, hvem det bliver, men meningen er, at den eksterne konsulent skal samle sit arbejde i en rapport, der indeholder den endelige analyse samt konkrete forslag. Undervejs bliver det styregruppens opgave at lede arbejdet, vejlede den eksterne konsulent og i sidste ende modtage den færdige rapport.

”Vi skal naturligvis holde øje med, om det opdrag, konsulenten får, er det rigtige i forhold til kommissoriet, og at arbejdet holder sig inden for den udstukne ramme. Og så bliver det selvfølgelig også vores opgave i sidste ende at være med til at tegne konklusionerne ud fra den nøgterne beskrivelse af forholdene, som konsulenten kommer med i sin rapport,” siger Jakob Vedsted Andersen.

Foruden styregruppen er der blevet etableret en referencegruppe med deltagelse fra en bredere skare af aktører og interessenter på beredskabsområdet. Referencegruppen får mulighed for at følge undersøgelsen og kan undervejs bidrage med faglige input og sparring. Danske Beredskabers repræsentanter i referencegruppen er Nordjyllands Beredskabs direktør, Diana Sørensen, samt Danske Beredskabers sekretariatschef, Bjarne Nigaard.

Diana Sørensen ser frem til at påbegynde arbejdet:

”Det bliver godt at få gjort status på, hvad vi har opnået, efter beredskaberne er blevet slået sammen til nye og større enheder. Vi skal finde ud af, hvor langt vi er kommet med de målsætninger der blev lavet, da vi gennemførte strukturreformen. Jeg forestiller mig ikke, at vi er i mål med dem alle, men der er ingen tvivl om, at vi er ved at bygge nogle kapaciteter op, som giver os et mere robust beredskab,” siger hun.

24 beredskabsdirektører kommer til orde

De seneste dage har landets 24 beredskabsdirektører mødtes i regi af Danske Beredskaber for at diskutere mulighederne i den kommende robusthedsanalyse.

”Det er jo netop en af de fordele, der er ved de nye og større enheder; vi er ikke så mange, og derfor er det ret hurtigt at få drøftet og afstemt både holdninger og viden med hinanden. Det arbejde, der nu går i gang, skal dække hele Danmark, og der er naturligvis forskel på både risikobilleder og beredskaber, når man kigger ud over det ganske land. Derfor er det vigtigt, at vi får en god snak om, hvilke særlige oplevelser og budskaber vi skal bringe med ind i arbejdet,” siger Jakob Vedsted Andersen.

Det synspunkt deler han med Diana Sørensen:

”Hverken Jakob Vedsted Andersen eller jeg kan sætte en retning, der dækker alle 24 beredskabsenheder. Vi er nu engang 24 enheder, som har hver vores kommunale grundlag, og derfor er det vigtigt, at alle føler, de har haft lejlighed til at bidrage med det, de synes er væsentligt,” siger hun.

Det forventes, at den eksterne konsulent offentliggøres i begyndelsen af april, og at arbejdet endeligt kan begynde i slutningen af april. Den endelige robusthedsanalyse forventes færdiggjort i slutningen af 2019.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken