Søg
Close this search box.

Frivillige brandkadetinstruktører modtager Forsvarsministeriets Frivilligpris

29. april 2022
Pressemeddelelse fra Unge i Beredskabet

Fredag modtog 287 frivillige instruktører fra hele landet den ærefulde Frivilligpris af forsvarsministeren. Prisen er blevet uddelt siden 2005 og uddeles hvert år til frivillige i Redningsberedskabet for at påskønne det store arbejde og den indsats, som de udfører.

25 frivillige instruktører var inviteret med på Frederiksberg Slot, hvor forsvarsministeren holdt tale og overrakte beviser til de frivillige, der var særlig indbudt for at repræsentere alle landets 287 frivillige brandkadetinstruktører.

I år modtager frivillige brandkadetinstruktører prisen, fordi de bruger meget af deres fritid væk fra familie og venner på at undervise unge i beredskabet og tilbyder de unge et fællesskab at være med i – nemlig at være en del af et brandkadetkorps i det lokale beredskab.

En brandkadetinstruktør er selv en del af beredskabet ved siden af det lokale brandkadetkorps, hvor de passer en funktion som frivillig-, deltids- eller fuldtidsbrandmand. De mange frivillige ildsjæle hjælper de unge brandkadetter, der er mellem 13-18 år, med at begå sig i sociale og faglige fællesskaber samtidig med, at de giver de unge indsigt i det beredskabsfaglige virke.

”Timerne i døgnet er få, og ressourcerne er ikke altid de store i de lokale korps, men alligevel kan de unge brandkadetter altid stole på og komme til deres brandkadetinstruktører. De yder en værdifuld indsats ud over det sædvanlige. Derfor har brandkadetinstruktørerne virkelig fortjent denne pris, der er et kæmpe skulderklap og en anerkendelse af det store arbejde, de gør for og med de unge”, siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber og projektejer af Unge i Beredskabet.

Unge i Beredskabet er et socialinkluderende fællesskab, som favner alle unge uanset etnicitet, køn, trosretning og seksuel orientering. De lokale frivillige brandkadetinstruktører bestræber sig derfor på at skabe et socialt rummeligt fællesskab for alle unge og rekrutterer et blandet mix af unge med eller uden udfordringer i deres liv til at blive brandkadetter.

Rollemodeller
De frivillige brandkadetinstruktører er tydelige rollemodeller for de unge brandkadetter, og når de unge mødes med de voksne frivillige brandkadetinstruktører nedbrydes grænserne mellem ’os’ og ’dem’.

”I beredskabet er alle en del af fællesskabet, og man hjælper hinanden lige meget om man er ung eller gammel. I beredskabet har vi et motto: ’To mand ind, og to mand ud’, som man siger, inden man går ind i en brændende bygning. Det får de unge også at vide, for i beredskabet er det vigtigt, at alle hjælper og respekterer hinanden, for kun sammen kan vi slukke en brand”, fortæller Jesper Atkinson, frivillig instruktør og tovholder for brandkadetterne hos Lolland-Falster Brandvæsen.

Som brandkadet opnår man ikke kun beredskabsfaglig viden, men de unge udvikler sig også socialt, overvinder grænser, lærer at indgå i et fællesskab og møder nogle voksne, der forstår og vil dem.

De unge rustes samtidigt til at agere inden for rammerne af den beredskabsfaglige verden og en frivillig foreningskultur. Det ses bl.a. ved, at flere og flere tidligere brandkadetter uddanner sig videre inden for beredskabet og får deltids- og frivilligkontrakter hos de lokale beredskaber eller tager deres værnepligt i Beredskabsstyrelsen. Flere af de frivillige instruktører rundt omkring i de nationale brandkadetkorps er selv tidligere brandkadetter og bidrager nu selv til at gøre en forskel for andre unge og være rollemodeller for dem, der har brug for ekstra støtte og vejvisning. Det viser, at de unge brandkadetter er fremtidens brandmænd. De er fremtidens frivillige.

Mediekontakt
• Formand for Danske Beredskaber og beredskabsdirektør for Trekantområdets Brandvæsen, Jarl Vagn Hansen: 76 81 08 01
• Projektchef for Unge i Beredskabet, Maria Wiktoria Karolini: 51 52 16 62
• Frivillig instruktør og tovholder for brandkadetterne hos Lolland-Falster Brandvæsen, Jesper Atkinson: 61 94 80 14
• Frivillig instruktør og tovholder for brandkadetterne i Køge, Sandra Knapp: 51 53 00 32

OBS: Liste med kontaktoplysninger på lokale instruktører er vedhæftet

Fakta
• Unge i Beredskabet (tidligere Brandkadetter i Danmark) har eksisteret siden 2014
• Unge i Beredskabet rådgiver og bistår 29 brandvæsner og landets kommuner med at etablere og organisere nye brandkadetkorps over hele Danmark
• Unge i Beredskabet ydes lokal organisatorisk støtte til de allerede eksisterende 51 korps i hele landet
• Siden 2015 har projektet være med til at opstarte 24 nye korps på landsplan.
• I 2020 startede 430 unge på brandkadetuddannelsen. Korpsene har i 2020 grundet Covid-19 ikke har haft mulighed for at uddanne så mange unge som ellers. Til sammenligning var der i 2019 ca. 1000 unge, som startede på brandkadetuddannelsen landet over. Tallet for 2021 er endnu ikke opgjort.
• I 2020 var 42 % af brandkadetterne hos Unge i Beredskabet særligt sårbare
• 31 % af landets brandkadetter er piger, modsat under 5 % i den voksne operative styrke

Om Unge i Beredskabet
Unge i Beredskabet er et landsdækkende projekt etableret af Danske Beredskaber, Falck og Beredskabsforbundet, og er støttet af Forsvarsministeriet og VELUX FONDEN.

Relaterede nyheder

Danske Beredskaber satte på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet faciliterede oplægget på skibet Hjortø i Allinge Havn imens vejret udviklede sig på planspilstavlen. I videoen her kan du følge debatten på marinehjemmeværnsskibet Hjortø fredag den […]

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Få nyhedsbrev i indbakken