Søg
Close this search box.

Fem gode grillråd

3. juni 2022

Brandvæsenet har samlet set over de seneste fem år i gennemsnit rykket ud til over 290 brande forårsaget af grill, bål og bortkastet aske. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen og undgå, at en hyggelig grillaften ender med en brand.

De seneste fem år har brandvæsenet i gennemsnit rykket ud til over 290 brande forårsaget af grill, bål og bortkastet aske. Bortkastet aske er den helt store synder, der tegner sig for næsten 69 pct. af de formodede årsager til brandene.

– Vi ser desværre et mønster, når det drejer sig om brande i forbindelse med grill og bål. Grillen eller bålfadet bliver placeret for tæt på brændbart materiale, og der bliver brugt forkert optænding. Herudover får en del ikke slukket asken og kulresterne ordentligt, inden de smides ud, siger Kenny Dramshøj, der er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber, og fortsætter:

Det kan tage over et døgn, før aske og kulrester er helt kolde og kan smides i affaldsbeholderen.

Brug ikke tændvæske
Optændingen skal altid ske forsvarligt, og du skal derfor aldrig bruge tændvæske og lignende. Vær særligt opmærksom på børn og kæledyr i nærheden af grillen og bålet, så de ikke kommer til skade.

– Vi har i tidens løb set flere alvorlige ulykker, når der er brugt brandfarlige væsker som for eksempel tændvæske. Det kan udvikle sig til eksplosionsulykker, hvor der kan ske alvorlige forbrændinger – drop de brandfarlige væsker, når du griller. Det er simpelthen for farligt, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert hos Beredskabsstyrelsen, og fortsætter:

– Forbrændingsskader er desværre også nogle af de ulykker, der sker i forbindelse med bål og grill. Bruger du en engangsgrill på stranden, så vær særligt opmærksom på, at sandet under grillen bliver meget varmt. Derfor er det vigtigt at afkøle sandet, så ingen kommer til skade ved at træde på det varme sand.

Fem gode råd om brug af grill eller bål:

Følg disse fem gode råd om brug af grill eller bål og minimer risikoen for, at grillaftenen ender med et besøg af brandvæsenet eller en tur på skadestuen:

Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller og tænder bål – det er sikrest at tænde op med grillstarter eller optændingsblokke

Grill kun udendørs – ved brug af grill f.eks. i en udestue er der fare for kulilteforgiftning, som er livsfarlig

Hav altid vand i nærheden – så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i tørt buskads, dugen på bordet eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt. Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug

Placer grillen eller bålet i sikker afstand og på et stabilt underlag – generelt er det vigtigt at holde afstand til tørre planter, bygninger og andet, der kan brænde

Aske og kulrester skal være helt kolde, før du smider dem ud eller forlader bålpladsen – det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage

Særligt ved gasgrillen
– Hvis du har en gasgrill, skal du desuden regelmæssigt tjekke regulator og slange for utætheder og huske at lukke for gassen på regulatoren eller afmontere regulatoren efter brug, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Brandfare.dk

Hvis du gerne vil anvende åben ild i haven eller i naturen, så tjek altid brandfareindekset på Brandfare.dk og se, om der er forhøjet brandfare eller udstedt afbrændingsforbud. Forholdene kan variere fra dag til dag, så du bør altid tjekke, hvad der gælder der, hvor du er. Se de andre gode råd om at undgå brand i naturen på Brandfare.dk.

Brand eller tilskadekomst

Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Vedhæftet findes infografik med de fem gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen samt statistik over brande forårsaget af grill fordelt på kommuner.

For yderligere kommentarer; kontakt:

Forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard, 20 89 84 71.
Forebyggelsesekspert i Danske Beredskaber, Kenny Dramshøj, 61 38 44 60.
Sikkerhedsstyrelsens pressetelefon, tlf. 22 38 44 51.

Find dit lokale redningsberedskab (brandvæsen).

 

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken