• Fyr korrekt op i brændeovnen og forebyg skorstensbrand

  07. november 2019
  Brændeovnen er en god varmekilde i de kolde måneder. Men det er væsentligt, at du fyrer korrekt i den for at undgå glanssod, der kan føre til skorstensbrand. Danske Beredskaber giver gode råd til en brandsikker brændeovnssæson.

  Når vejret er koldt og blæsende, findes der næppe noget hyggeligere og mere beroligende end at slænge sig i sofaen foran brændeovnen og lytte til den knitrende lyd af brændende træ.

  Desværre kan hyggen hurtigt få en ende, hvis du fyrer i brændeovnen på en måde, der giver glanssod i skorstenen. Glanssod kan nemlig resultere i, at der opstår en skorstensbrand.

  Det fortæller beredskabsinspektør i Nordjyllands Beredskab, Nils Eltzholtz.

  ”Når man fyrer i brændeovnen, er det helt afgørende, at man har så ren en forbrænding som overhovedet muligt, for på den måde har man også en ren skorsten. Kommer der glanssod i skorstenen, skyldes det, at man ikke får afbrændt alle de gasser og partikler, som træet afgiver, når det bliver varmet op,” siger han.

  Høje temperaturer og god ilttilførsel

  For at få en god forbrænding i sin brændeovn kræver det først og fremmest, at man benytter sig af rent, tørt brænde. Imprægneret træ eller træ med malingrester har intet at gøre i brændeovnen, og samtidig skal man holde sig fra at tænde op med vådt brænde, råder Nils Eltzholtz.

  ”I forhold til at få en ren forbrænding er der meget at hente ved at bruge det rigtige træ og tænde op på den mest hensigtsmæssige måde. Træet skal være rent og tørt, og når man tænder op, er det en god idé at tænde op fra oven og lade flammerne brænde oppe fra og ned. Det mindsker udledningen af gasser og partikler markant,” siger han.

  Dernæst er det vigtigt, at man fyrer ved høje temperaturer. For lave temperaturer i brændeovnen giver en dårlig forbrænding af træet, og det efterlader sodrester. Sodresterne sætter sig på indersiden af skorstenen og danner en blank overflade – deraf navnet glanssod.

  Vil man holde glanssoden i ave, er det ligeledes vigtigt at tilføre ilt nok ved optænding i brændeovnen og aldrig lukker helt for ilttilførslen.

  ”Nogen begår den fejl, at de skruer ned for ilttilførslen, før ilden har ordentligt fat i brændet, fordi de vil undgå at brænde træet af for hurtigt. Men for at få en ren forbrænding kræver det, at der er ilt nok til, at gasser og partikler fra træet brændes af. Derfor er det vigtigt, at man tilfører masser af ilt i begyndelsen, og når ilden har godt fat, skruer man ned for ilttilførslen. På den måde får man både en ren forbrænding, og man udnytter træet bedst muligt,” siger Nils Eltzholtz.

  Han påpeger samtidig, at man skal huske at tømme askeskuffen med jævne mellemrum. En fyldt askeskuffe vil nemlig forhindre ilten i at trænge op fra bunden af brændeovnen.

  Hæld aldrig vand på

  På årsbasis rykker beredskaberne ud til cirka 600 skorstensbrande, viser tal fra Redningsberedskabets Statistikbank, der administreres af Beredskabsstyrelsen og primært består af data, der er registeret og indrapporteret af de kommunale redningsberedskaber i Danmark.

  En moderne brændeovn har en langt renere og mere effektiv forbrænding end en gammel ovn. I øjeblikket gennemfører Miljøministeriet en skrotningsordning for gamle brændeovne. Udskifter man eksempelvis en brændeovn fra før 1995, kan man få et tilskud på 2000 kroner skattefrit. Det oplyser Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778.

  Er uheldet ude, og der opstår en skorstensbrand, skal du lukke for al ilttilførsel til brændeovnen og skorstenen og tilkalde brandvæsnet via 1-1-2.

  ”Det vigtige er, at man lukker for ilttilførslen i brændeovnen og i de spjæld, man har adgang til nederst i skorstenen. Man skal ikke begynde at kravle op på taget og hælde vand ned i skorstenen, for så risikerer man, at der opstår revner i den, som i værste tilfælde kan betyde, at en skorstensbrand kan brede sig til tagkonstruktionen på huset,” siger han.

  Har man haft en skorstensbrand, må skorstenen ikke benyttes, før den er blevet synet af en skorstensfejer. Skorstensfejeren skal rense den op og sikre sig, at der ikke er opstået revner som følge af branden.

  Fem gode råd til at forebygge skorstensbrand

  • Brug rent, tørt brænde – vandindholdet i træet skal være under 18 procent
  • Tænd op fra toppen – det reducerer røgudvikling og partikeludslip
  • Hold en høj temperatur i brændeovnen – det sikrer en renere forbrænding og færre sundhedsskadelige partikler i røgen
  • Sørg for den rette ilttilførsel – iltfattig forbrænding danner sod
  • Tjek røgen – fyrer du korrekt, vil røgen være næsten usynlig

   

  I videoen herunder viser Bolius, hvordan man ved at tænde op fra toppen kan reducere røgudvikling og partikeludslip markant: