Søg
Close this search box.

Hedebølge, rumhændelser, højvirulente sygdomme, terrorhandlinger…

2. marts 2022

I dag har Beredskabsstyrelsen udgivet rapporten Nationalt Risikobillede 2022, der beskriver 14 risici, vi som samfund kan stå over for i fremtiden, og som bør adresseres.

Formand for Danske Beredskaber Jarl Vagn Hansen hilser rapporten velkommen:

– Hos Danske Beredskaber er vi glade for, at Beredskabsstyrelsen med Nationalt Risikobillede 2022 sætter en opdateret, overordnet ramme for risikobilledet i Danmark. Det rammesætter vores egen opgave med at lave et lokalt tilpasset beredskab og et serviceniveau, som sikrer tryghed tæt på den enkelte borger.

Samtidig peger Jarl Vagn Hansen på, at rapporten kan fungere som et værktøj for det fremtidige planlægningsarbejde:

– Nationalt Risikobillede kan bruges som en relevant og opdateret checkliste, når de kommunale beredskabsplaner løbende revideres og opdateres. Dette planlægningsarbejde betyder, at resiliensen øges i det danske samfund og dermed i alle landets kommuner.

Læs hele rapporten her

De 14 HÆNDELSESTYPER

1. Hedebølger og tørke
2. Storme og orkaner
3. Oversvømmelser fra havet
4. Ekstremregn
5. Højvirulente sygdomme
6. Husdyrsygdomme
7. Vand- og fødevarebårne sygdomme
8. Nukleare ulykker
9. Ulykker med kemiske stoffer
10. Maritime ulykker
11. Transportulykker
12. Cyberhændelser
13. Terrorhandlinger
14. Rumhændelser

Relaterede nyheder

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Claus Bo Nielsen, Beredskabsdirektør i Nordvestjyllands Brandvæsen har været hårdt ramt af afgangstidskravet på fem minutter. 18. juni forklarede han Folketingets forsvarsudvalg, hvorfor en afskaffelse af kravet kan medvirke til at bevare de vigtige lokale stationer rundt i landet. Hos Danske Beredskaber ser man afskaffelsen af afgangstidskravet som en levetidsforlængelse af deltidsmodellen, og i bestyrelsen […]

Få nyhedsbrev i indbakken