• Hjælp brandvæsenet nytårsaften

  28. december 2022

  Nytårsdøgnet er årets travleste for landets brandvæsener. Med din hjælp kan brandvæsenet få et roligere døgn, og du kan samtidig sikre din bolig mod brand.

  Nytårsdøgnet er årets travleste døgn for brandvæsenet. Brandfolkene rykker i gennemsnit ud over 500 gange. Det er ca. fem gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn.

  Travlheden skyldes tit container- eller affaldsbrande. I gennemsnit var 221 af udrykningerne til container- eller affaldsbrande. Det er mere end 40 gange så mange som normalt.

  – En stor del af udrykningerne i nytårsdøgnet er til containere eller affald. Når der er brand i containere eller affald i nytårsdøgnet, så er der en vis formodning om, at det ofte drejer sig om påsatte brande. Når man smider fyrværkeri i containere og skraldespande, kan det hurtigt udvikle sig til en brand, og så får brandvæsenet travlt, siger Danske Beredskabers sekretariatschef, Bjarne Nigaard, og minder om, at en brand, der begynder i en container, sagtens kan brede sig til nærliggende bygninger.

  Reducér risikoen for brand
  Du kan medvirke til at gøre nytårsdøgnet lettere for landets brandfolk.

  – Vi ved ikke altid, hvor fyrværkeriet ender. Inden nytårsdøgnet er det derfor en god idé at forebygge risiko for brand. Vi kan rydde op omkring vores boliger, på terrasser, i åbne carporte og på altaner. På den måde undgår vi at have let antændeligt materiale liggende tilgængeligt for vildfarne raketter.

  På selve nytårsaften skal vi overholde sikkerhedsafstandene og undersøge, om der er særligt brændbare materialer i nærheden, inden vi skyder fyrværkeriet af. Er der eksempelvis bygninger med stråtag i nærheden, er sikkerhedsafstanden for affyring af raketter mindst 200 meter og mindst 100 meter for andet fyrværkeri, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

  Det er også vigtigt, at du skyder forsvarligt af for at begrænse risikoen for, at raketter og andet fyrværkeri kommer på afveje.

  Fem råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen til et brandsikkert nytår:

  Luk og lås døre til garage og skur.

  Placér affaldscontainere m.v. i god afstand fra bygninger, luk låget og lås dem om muligt.

  Fjern brændbart materiale fra carport, altan, kælderskakt og lignende.

  Benyt kun godkendt fyrværkeri og overhold sikkerhedsafstandene, der skal fremgå af fyrværkeriet. Husk dobbelt afstand i vindens retning.

  Brug fyrværkeriet, som det er tiltænkt, og hvor det er tiltænkt – og hold afstand!

  Følg også de fem fyrværkeriråd for at reducere risikoen for personskader – læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Fyrværkeri | Sikkerhedsstyrelsen

   

  Husk stadig afstand til håndspritten
  Du skal selvfølgelig også fortsat være opmærksom på at holde afstand mellem håndsprit og ild. Hold derfor håndspritten væk fra bordbomber og nytårsfyrværkeri.

  Godt nytår!

  Faktaboks 1

  De 5 fyrværkeriråd

  Brug altid beskyttelsesbriller

  Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri

  Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

  Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

  Gå aldrig tilbage til en fuser

  Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Fyrværkeri | Sikkerhedsstyrelsen

  Faktaboks 2
  Der gælder særlige regler for transport og opbevaring af fyrværkeri. Læs mere om reglerne og kom sikkert gennem nytåret.

  Information om fyrværkeri (Sikkerhedsstyrelsen):

  https://www.sik.dk/privat/fyrvaerkeri/fyrvaerkeri

  Information om transport af farligt gods, herunder fyrværkeri (Beredskabsstyrelsen):

  For private:

  https://www.brs.dk/da/borger/forebyg-brand/transport-til-eget-forbrug-af-gas-brandstof-fyrvarkeri-og-andet-farligt-gods/

  For erhverv:

  https://brs.dk/da/virksomhed-institution/transport-af-farligt-gods/erhvervsmassig-transport-af-farligt-gods/