Søg
Close this search box.

Pjaskvådt vejr hjælper til en relativt stille nytårsaften aften for de kommunale redningsberedskaber

2. januar 2023
Pressemeddelelse

 Stadig tre gange så mange hændelser som på et normalt døgn med mange containerbrande og brændte biler.

Nytårsdøgnet er lig med travlhed hos de kommunale redningsberedskaber, og i år har de godt 1.800 brandfolk på vagt også måttet løbe ekstra stærkt. Fra den 31. december 2022 klokken 12.00 til 1. januar 2023 klokken 04.00 er redningsberedskaberne landet over rykket ud 284 gange. Til sammenligning har der de seneste fem år været ca. 500 udrykninger i gennemsnit i nytårsdøgnet.

– Det pjaskvåde vejr har helt sikkert hjulpet os meget – men vi har stadig haft tre gange mere at se til end på en normal aften, så der var desværre ikke tid til dansesko og paphat for vores dygtige brandfolk. Det blev til støvler og brandhjelm som vanligt – same procedure as last year, fortæller Bjarne Nigaard, sekretariatschef for beredskabernes fælles organisation, Danske Beredskaber.

– Det er især de gamle travere med mange hændelser, der relaterer sig til brand i containere, skraldespande og lignende vi bruger mange kræfter på – og så fylder brand i biler også godt i statistikken.

Et tilbageblik på de senere års statistik viser også tydeligt, at der er en overrepræsentation af brande i containere, skraldespande og biler, hvoraf de fleste af dem er påsatte.

– Jeg kan måske godt forsøge mig med forskellige diplomatiske vendinger, men det er enklere at sige det, som det er: De her brande opstår, fordi nogle få idioter gør det med vilje og ikke har evne til at fatte, hvordan man opfører sig ordentligt, konkluderer Bjarne Nigaard.

Han oplyser, at hele 25 bilejere, hvis biler stod i det fri, hen over nytårsdøgnet har måttet se deres bil gå op i røg. Derudover har der været brande i otte garager og carporte. Det er særligt i de større byområder, biler i det fri antændes.

– I Greve var det hele fem biler på samme sted, der var antændt, oplyser Bjarne Nigaard.

Endvidere illustrerer en hændelse i Københavns nordvestkvarter, at ild i en affaldscontainer kan udvikle sig meget dramatisk.

– Det, der begyndte som ild i en affaldscontainer, udviklede sig til ild i den tilstødende ejendoms tag, fortæller Bjarne Nigaard.

– Herfra bredte ilden sig via taget hen over tre opgange, og 24 lejligheder måtte evakueres, mens 50 brandfolk sloges for at slukke branden.

I årets statistik udgør brand i container, skraldespand, affaldsbeholder eller lignende hver tredje hændelse.

Om Danske Beredskaber
Danske Beredskaber er fælles organisation for de kommunale redningsberedskaber i Danmark. De kommunale redningsberedskaber har døgnet rundt ca. 1.800 brandfolk på vagt af sine i alt godt 1.700 fastansatte brandfolk, 4.300 deltidsansatte og 3.600 frivillige, fordelt på 241 lokale brandstationer. Beredskaberne kører årligt til ca. 35.000 beredskabsopgaver med sine i alt over 1.700 køretøjer.

Det er de kommunale redningsberedskaber, der har ansvaret for alle indsatser relateret til brand og redning. Nogle steder i landet leverer en underleverandør mandskab og evt. materiel til den kommunale opgavevaretagelse, men indsatsledelse og -ansvar tilhører altid det kommunale redningsberedskab.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken