Søg
Close this search box.

Kommunale beredskaber udveksler erfaringer om krisestyring på ny konference

1. august 2019

Et nyt spændende tiltag i Danske Beredskaber ser dagens lys til oktober, når Netværk Krisestyring byder ansatte i de kommunale beredskaber velkommen til to dages krisestyringskonference på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Krisestyringskonferencen vil have fokus på, hvor beredskaberne helt aktuelt står i forhold til at varetage krisestyringsopgaven sammen med kommunerne, og med videndeling og erfaringsudveksling inspirere deltagerne til at overveje, hvordan et krisestyringssamarbejde mellem ejerkommunerne og beredskabet kan etableres eller udbygges.

Det fortæller Mads Bjerre Nielsen, der er chefkonsulent i Midtjysk Brand & Redning og en del af arrangørgruppen bag krisestyringskonferencen.

”Vi glæder os til at afvikle konferencen og tror på, at den kan være med til at kaste lys over de mange muligheder, der er i at arbejde målrettet med Plan for Fortsat Drift og krisestyring i beredskaberne.”

Et tætpakket program

Plan for Fortsat Drift og krisestyring er helt centrale elementer i de kommunale redningsberedskaber. Uanset begge dele i udgangspunktet er kommunale opgaver, er der en lang tradition for, at beredskaberne understøtter kommunerne i at løse netop disse opgaver.

Der er dog stor forskel på, hvordan de enkelte beredskaber og deres hjemkommuner arbejder med krisestyring. Nogen steder anvender man for eksempel digitale krisestyringsplatforme og har stor erfaring i at benytte forskellige krisestyringskoncepter. Andre steder har man blot taget de indledende skridt til at sætte krisestyringen i system.

”Beredskaberne har stor erfaring i krisestyring fra hverdagen med brand og katastrofer. I mange kommuner er der ikke viden om, at den kompetence også kan anvendes af kommunerne, og at et samarbejde med beredskabet kan give en både bedre og mere sikker håndtering af akutte kriser,” siger Mads Bjerre Nielsen.

Under konferencen vil der blandt andet være indlæg om rollebaseret krisestyring og erfaringsudveksling om arbejdet med delplaner i ejerkommunerne. Derudover skal deltagerne gennemgå og gennemføre en dilemmaøvelse baseret på Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsens koncept for afvikling af øvelser, som træner det strategiske niveau i dets opgaver under kriser.

”På konferencen vil vi blandt andet gerne inspirere til, hvordan beredskaberne får skabt rammerne om et velfungerende krisestyringssamarbejde med ejerkommunerne. Vores ambition er at få udbredt vores respektive gode koncepter til andre på en måde, så folk bliver inspirerede til at gå hjem og arbejde videre med det, der måtte være relevant for det enkelte beredskab og dets hjemkommuner,” siger Mads Bjerre Nielsen.

Konferencen afsluttes med en workshop om krisestyringssystemet C3, som en del beredskaber har indkøbt til at håndtere deres krisestyring med.

”C3 er det mest udbredte digitale system til at håndtere krisestyring med, og flere beredskaber har anskaffet sig det uden for alvor at være kommet i gang med at bruge det. Derfor ser vi et stort behov for en såkaldt nørdeworkshop, hvor vi udveksler erfaringer og viden om systemet og ser eksempler på, hvordan det anvendes i praksis ved forskellige beredskaber,” siger han.

Nye tanker i gammelt netværk

Det er Netværk Krisestyring under Danske Beredskaber, der har taget initiativ til konferencen. Netværket hed tidligere Netværk Planlægning/Krise, men en nylig opdeling af netværket i to har givet anledning i tovholdergruppen til at gentænke den måde, netværket hidtil har arbejdet på.

”Det var blandt andet på den baggrund, vi fik ideen til krisestyringskonferencen. Vi behøver ikke mødes så ofte, men når vi så ses, er det vigtigt, at vi får det optimale ud af tiden og bliver tanket op med ny inspiration,” siger Mads Bjerre Nielsen.

Konferencen finder sted i dagene 9. og 10. oktober, og der er reserveret plads til 35 deltagere. Kun få pladser mangler at blive besat.

Krisestyringskonferencen henvender sig primært til beredskabsdirektører og beredskabsmedarbejdere, der arbejder med Plan for Fortsat Drift og krisestyring til daglig. Men alle er velkomne, så længe de arbejder i et af de 24 kommunale beredskaber, understreger Mads Bjerre Nielsen.

”Man bliver ikke afvist, fordi man ikke arbejder med krisestyring til daglig. Men konferencens primære målgruppe er beredskabsdirektører og medarbejdere i beredskaberne, som har en grundlæggende viden om emnet og sidder med opgaverne i det daglige, således videndeling bliver et nøgleord.”

Det koster 2.550 kroner at deltage på konferencen inklusiv måltider og overnatning. Drikkevarer under middagen onsdag aften er ikke indeholdt.

Find programmet for hele konferencen her.

Ønsker du at deltage på krisestyringskonferencen, skal du sende en mail til post@danskeberedskaber.dk med navn, stilling, beredskab, email, telefonnummer og EAN-nummer.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken