• Lolland-Falster Brandvæsen indgår aftale om grænseoverskridende samarbejde

  13. november 2017
  Med et nyt grænseoverskridende samarbejde mellem Femern og Lolland-Falster Brandvæsen vil de to beredskaber drage nytte af hinanden og gøre sig klar til den kommende Femern-forbindelse.

  Lolland-Falster Brandvæsen har indgået et grænseoverskridende beredskabssamarbejde med Femern Brandvæsen. Dette kommer efter sidste års lovændring i beredskabsloven, hvor man muliggjorde beredskabers samarbejde med grænsenære organisationer. Dette skete på et møde mellem borgmester i Gulborgsund Kommune, John Brædder (t.v.), borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen (midten) og Bürgermeister i Femern, Jörg Weber. (t.h.)

  Beredskabsdirektør for Lolland-Falster Brandvæsen, Peter Søe, ser et stort potentiale i aftalen, der både kan have korte- og langsigtede fordele for det tyske og danske beredskab.

  ”På kort sigt vil vi gerne have et samarbejde med nogle andre utraditionelle samarbejdspartnere, fordi vi i Danmark ligner hinanden på tværs af beredskaberne. Derfor tror jeg, at det kan være sundt, hvis vi får nogle andre inputs fra vores nabolande.”

  En mulighed for de frivillige

  I samarbejdet indgår blandt andet et ønske om øget samarbejde og erfaringsudveksling vedrørende ungdomsbrandvæsener, fælles indsatsøvelser og en gensidig sprogudveksling med fokus på fagudtryk.
  Her påtænkes i særdeleshed en fællesfaglig sprogforståelse, der kan være med vil at modvirke miskommunikation ved de fælles indsatser, der kan komme i fremtiden.

  Beredskabsdirektør Peter Søe ser også en mulighed for at hæve motivationen hos de frivillige og deltidsbrandmændene i Lolland-Falster Brandvæsen:

  ”Vi håber, vi får en tættere knytning til vores tyske kollegaer og omvendt. På den måde kan vi give vores frivillige og deltidsfrivillige en mulighed for at indgå i nogle sociale relationer, der er på tværs af grænser – og det er noget af det, der styrker motivationen for vores folk.”

  Et øget fremtidigt samarbejde

  Selvom man slukker en brand på nogenlunde samme måde, så er der struktur- og holdningsforskelle i de danske og tyske beredskaber. Derfor kan udbyttet af samarbejdet også forventes at blive en øget forståelse af de materielle forskelle mellem beredskaberne.

  Beredskabsdirektør Peter Søe håber da også på, at samarbejdet mellem Lolland-Falster Brandvæsen og beredskabet i Femern kan være med til at forbedre de danske beredskabsorganisationer.

  ”Med den erfaringsudveksling der sker, vil det være muligt, at vi finder noget, hvor der er nogle forskelle på beredskaberne Og så kan vi jo vurdere, om forskellene er grundet i noget, som vi bør annektere.”

  I år 2028 forventes den nye Femern-forbindelse under Femern Bælt at stå færdig, og der vil derfor være fast forbindelse Lolland-Falster og Femern. Beredskabsdirektøren er derfor ikke i tvivl om, at samarbejdet mellem Femern Brandvæsen og Lolland-Falster Brandvæsen blot vil øges.

  ”I det lange løb er det vigtigt, at vi får et stærkt samarbejde med Femern Brandvæsen, for når vi får Femern-forbindelsen, så vil vi få flere fællesindsatser. Derfor er det helt naturligt, at vi bliver nødt til at samarbejde endnu mere,” fortæller Peter Søe.