Søg
Close this search box.

Stor beredskabsøvelse testede grænsesamarbejde mellem Danmark og Tyskland

16. november 2017

Når beredskabet tilkaldes i enten Sønderjylland eller det nordlige Tyskland, kan der være brug for at rekvirere hjælp fra begge sider af grænsen.

Derfor var netop samarbejdet mellem det tyske og danske beredskab omdrejningspunktet, da Interreg-projektet Beredskab Uden Grænser 2.0 afholdt øvelse på dansk grund.

Det fortæller Kenneth Achner, der er den danske projektmedarbejder i Beredskab Uden Grænser og ligeledes arbejder som beredskabsinspektør hos Brand & Redning Sønderjylland.

”Vores vision er, at grænsen ikke må være en hindring for akut hjælp. Ingen ressource bør stå ubenyttet på den ene side af grænsen, når den er nødvendig på den andens side af grænsen, uanset om det er en ambulance, en brandbil eller en flydespærring. Derfor arbejder vi løbende med at dele vores viden med hinanden, både når vi planlægger, forbereder og uddanner os – og selvfølgelig også, når det er alvor,” siger han.

Foto: 112Interreg

Tysk assistance til pumpehavari

Scenariet for den øvelse, som holdet bag Beredskab Uden Grænser 2.0 havde arrangeret, udspillede sig ved Lægan Pumpestation, der er den største pumpestation i Tøndermarsken. Her var der sket et pumpehavari.

Havariet medførte en manglende afvandingskapacitet af Tøndermarsken på op mod 17 m3 i sekundet, der resulterede i en vandstandsstigning i kanalsystemet bag Vidådiget. Med andre ord var Tønder i fare for at blive oversvømmet.

”Grunden til, at vi valgte netop dette scenarie, er, at vi tidligere har prøvet at stå i en lignende situation, hvor det var alvor. De ekstremt store pumpekapaciteter, der skal til for at afvande et område som Tøndermarsken, er meget svære for os at matche. Der har vi brug for at få assistance – og da tyskerne ligger inde med op til flere pumper og ikke har mere end en time fra nærmeste station til Lægan Pumpestation, er det oplagt at inddrage dem i sådan en hændelse,” siger Kenneth Achner.

Den første time af øvelsen foregik som en såkaldt papirøvelse, hvor Tønder Kommunes ådige-beredskab blev testet. Herefter overgik man til den fysiske øvelse, hvor indsatsledelsen blev samlet ved Lægan Pumpestation, og styrker fra både Danmark og Tyskland blev tilkaldt løbende.

”Vi testede blandt andet alarmgangene mellem det kommunale beredskab i Danmark og Tyskland og det statslige beredskab i Danmark og Tyskland. Det stod hurtigt klart, at alarmgangen mellem de kommunale beredskaber på hver side af grænsen fungerede upåklageligt, mens der var flere udfordringer mellem de statslige beredskaber. Derfor ved vi nu, at det er et af de steder vi skal have fokus på,” siger Kenneth Achner.

I alt deltog 130 personer fra 13 brandværn og beredskabsenheder på begge sider af grænsen.

Foto: 112Interreg

Hjælp kender ingen grænser

Interreg-projektet Beredskab Uden Grænser har eksisteret siden 2010, men blev udformet i en såkaldt 2.0-version i begyndelsen af 2017. Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kenneth Achner skønner, at de danske og tyske beredskaber rekvireres til opgaver på den anden side af grænsen mellem 10 og 20 gange om året. I Flensborg har man blandt andet et dykkerberedskab, som med jævne mellemrum hjælper til ved sønderjyske hændelser.

”Og på samme måde kan tyskerne have behov for os. I Tyskland er beredskabet meget afhængig af vandforsyning gennem brandhaner, da de ikke selv har de vandtankvogne, som vi baserer vores vandforsyning på. Når brandhanenettet så ikke er godt nok, beder de om hjælp fra os, og vi kører så af sted med en af vores biler,” siger han.

Øvelsen ved Lægan Pumpestation var overordnet set en succes og bekræftede, at grænsesamarbejdet mellem beredskaberne i Tyskland og Danmark fungerer godt. Nu skal øvelsen evalueres, så man både på tysk og dansk side kan lære af forløbet.

”Vi samler det hele sammen i et evalueringsnotat, der bliver præsenteret for projektets følgegruppe senere i november. Der mødes vi i Kiel hos det statslige beredskab i Tyskland og får en snak om læringspunkterne, og hvordan vi kan arbejde videre med at forbedre samarbejdet på tværs af landene,” siger Kenneth Achner.

Relaterede nyheder

Danske Beredskaber satte på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet faciliterede oplægget på skibet Hjortø i Allinge Havn imens vejret udviklede sig på planspilstavlen. I videoen her kan du følge debatten på marinehjemmeværnsskibet Hjortø fredag den […]

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Få nyhedsbrev i indbakken